Aktualności

Sprawozdanie z posiedzenia Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka

Na niebieskim tle z falującą wodą, w białej ramce biały napis SPOŁECZNA RADA DS. RODZINY I DZIECKA

W listopadzie odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka

07.12.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym sprawozdaniem z posiedzenia Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka.


Posiedzenie odbyło się w czwartek 25.11.2021 roku i odbyło się on-line na platformie Teams.

Lista obecności:

+ Beata Szadziul Wydział Polityki Rodzinnej
- Franciszek Bronk Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
+ Anna Melki Gdyńskie Centrum 
+ Elżbieta Cupiał Młodzieżowy Dom Kultury
+ Bartłomiej Przybyciel Wydział Edukacji
- Maja Wagner Wydział Kultury
- Natalia Gromow Biblioteka Gdynia
- Aleksandra Markowska Laboratorium Innowacji Społecznych
- Agnieszka Kukiełko Wydział Polityki Gospodarczej - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
- Joanna Wasilewska Wydział Spraw Społecznych
+ Beata Sikorska Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
- Marek Radyko Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
+ Kamil Zdunek Straż Miejska
- Aleksandra Wójcik (zastępstwo za Magdalenę Klimaszewską) Gdyńskie Centrum Sportu
+ Anna Rejkowska- Olszewska OPiTU
- Olaf Olender org. SKS Gdynia Sharks
+ Katarzyna Lamża Ogrodnik org. Fundacja Pro Bono Societa
- Małgorzata Pilanowska org. Trójmiejskie Pielo-Gadki, wypożyczalnia pieluch DiaperRental
- Agata Kozierańska-Burda org. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni


W pierwszej kolejności członkowie Rady zabrali głos na temat aktualnej sytuacji związanej z pandemią:
  • p. Bartłomiej Przybyciel omówił aktualną sytuację w szkołach oraz podał statystyki zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli;
  • p. Anna Melki opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2 i nietypowych objawach oraz zwróciła uwagę na to, by wciąż informować współpracowników o procedurach po wykryciu zakażenia;
  • p. Anna Rajkowska-Olszewska zaapelowała, by szerzyć informację, także za pomocą mediów jednostek współpracujących w ramach Rady, o tym, że osoby szczepione, po zakażeniu, również zarażają, nawet pomimo braku objawów.
 
Następnie pani Przewodnicząca Beata Szadziul zadała pytanie, czy aktualna sytuacja ogranicza działalność instytucji członków Rady. Odpowiedzi udzielili:
  • p. Anna Melki - powiedziała, że eventy prozdrowotne są bardzo ważne i dlatego będą kontynuowane, przykładem jest akcja dotycząca profilaktyki raka piersi „Spraw(dź) się na jesień”, która odbyła się na początku listopada, i w efekcie której wykryto kilka przypadków choroby. Jednakże, aby ograniczyć ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, planowana jest zmiana organizacji – wszystkie osoby obsługujące event będą musiały mieć negatywny test z ostatnich 24h oraz zastosowane zostaną maseczki ochronne z filtrami wyższej klasy;
  • p. Anna Rajkowska-Olszewska - poinformowała, że aktualnie wszystkie projekty OPiTU są tak przygotowywane, aby w razie potrzeby mogły być realizowane w trybie on-line. Rozważane jest także całkowite przejście w tryb on-line, być może już od grudnia. Decyzja o tym jeszcze nie zapadła, jednak już wiadomo na pewno, że projekty trwać będą;
  • p. Bartłomiej Przybyciel - podkreślił, że sytuacja w szkolnictwie dynamicznie się zmienia, więc i decyzje są wydawane na bieżąco, są np. przypadki zamykania całej szkoły, a nie tylko poszczególnych klas, w celu skuteczniejszego przerwania łańcucha zakażeń. Praca Wydziału Edukacji odbywa się natomiast bez zmian, wszyscy pracownicy pracują stacjonarnie, gdyż umożliwia to ilość pomieszczeń, który zajmuje w.w. Wydział.
Na zakończenie tego tematu pani Beata Szadziul powiedziała, że w Centrum Aktywności Rodziny nadal działają grupy wsparcia, jednakże pozostałe spotkania są ograniczane.
 
Następnie pani Przewodnicząca krótko opowiedziała o Gdyńskiej Platformie Dialogu, po czym głos oddała zaproszonym na spotkanie przedstawicielom Laboratorium Innowacji Społecznych: pani Ewie Zajko i panu Dawidowi Całkowskiemu, którzy zaprezentowali cele, możliwości i funkcjonalności Platformy.
W związku z pojawiającymi się pytaniami pan Dawid Całkowski zobowiązał się wysłać do Wydziału Polityki Rodzinnej link do filmu instruktażowego dotyczącego poruszania się po Platformie, który następnie zostanie rozesłany członkom Rady.

Kolejno swoim zdaniem o Platformie podzieliła się pani Anna Melki, która wyraziła chęć korzystania z niej na etapie prowadzenia konsultacji społecznych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i wysoko oceniła tę formę dialogu z mieszkańcami.
Pani Ewa Zajko zaznaczyła, że aktualnie wciąż jeszcze jest mało zarejestrowanych użytkowników, a rejestracja umożliwia m.in. lepszą analizę wyników ankiet oraz lepsze dotarcie z konsultacjami do grup docelowych, dlatego potrzebna jest szersza promocja i zachęciła wszystkich członków Rady do logowania się.
Wówczas pani Beata Szadziul zapytała, czy Platforma jest lub będzie połączona z Karta Mieszkańca, na co pani Ewa Zajko odpowiedziała, że jest to rozważane.
 
Kolejny temat poruszyła pani Anna Melki. Opowiedziała o projekcie „Rodzice Rodzicom”, który skierowany jest do wszystkich gdyńskich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz o niezbędniku „Gdyńscy Rodzice Niezwykłych Dzieci”, który obok punktu konsultacyjnego i specjalistycznych dyżurów telefonicznych jest jednym z elementów projektu.
 
W związku z brakiem wolnych wniosków, pani Przewodnicząca zapowiedziała, że wyśle wszystkim członkom Rady na maila:
  • wnioski po 7 edycji projektu Gdyński Biznes Mam, które zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Kukiełko;
  • informację o projektach trwających w Gdyńskim Centrum Aktywności Rodziny;
  • link do filmu instruktażowego dotyczącego Platformy, gdy tylko dostarczy go pan Dawid Całkowski;
a następnie podziękowała wszystkim za udział i ciekawą dyskusję, po czym zamknęła posiedzenie.