Aktualności - новини

Gdynia i Fundacja Korali wspierają przedsiębiorczość

Spotkania odbywają się w punkcie Spilno // mat. prasowe Powiatowy Urząd Pracy/FB

Spotkania odbywają się w punkcie Spilno // mat. prasowe Powiatowy Urząd Pracy/FB

Gdynia od lat wspiera przedsiębiorczość i nagradza kreatywne pomysły zarówno najmłodszych, jak i aktywnych zawodowo mieszkańców. Spotkania ze specjalistami, warsztaty i szkolenia na stałe są wpisane w działalność Powiatowego Urzędu Pracy czy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Teraz dzięki współpracy z Fundacją Korali z pomocy tych instytucji również korzystają aktywne zawodowo kobiety z Ukrainy.


Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub ci, którzy dopiero planują ją założyć, mogą korzystać z wielu narzędzi, które udostępnia im miasto. Pomocą przedsiębiorcom służą m.in. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Powiatowy Urząd Pracy. W ramach swoich działań instytucje te prowadzą wiele bezpłatnych spotkań i warsztatów, na których na pytania uczestników odpowiadają specjaliści, np. Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Przedsiębiorczość w Gdyni jest czymś bardzo ważnym. Wachlarz ofert, które oferuje Powiatowy Urząd Pracy i Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jest bardzo szeroki. Wystarczy przyjść i czerpać z wiedzy fachowców. A teraz dzięki, współpracy z Fundacją Korali, swoje działania jako miasto kierujemy także do przedsiębiorczych i aktywnych zawodowo kobiet z Ukrainy. Gorąco zachęcam, do korzystania z narzędzi, które Gdynia oferuje zarówno tym, którzy już prowadzą swoją działalność gospodarczą, jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem – mówi wiceprezydentka Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Gdyńskie instytucje współpracują również z Fundacją Korali, która wspiera przedsiębiorcze i aktywne zawodowo kobiety z Ukrainy. W marcu odbyło się spotkanie doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy z podopiecznymi Korali, podczas którego rozmawiano m.in. o skutecznym poszukiwaniu pracy, dotacjach oraz kursach języka polskiego dla cudzoziemców.

Kolejne zaplanowane spotkania dotyczyły oferty Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz tego, jak założyć działalność gospodarczą i pozyskać środki na rozpoczęcie własnego biznesu.– Do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego. zapraszamy wszystkich, którzy już prowadzą działalność gospodarczą albo myślą o założeniu działalności gospodarczej. Mamy zespół różnego rodzaju doradców, organizujemy szkolenia, spotkania, warsztaty. Uczestniczymy w różnych wizytach studyjnych, pokazujemy przedsiębiorcom, młodzieży, jak można prowadzić działalność gospodarczą, jakie są pomysły, skąd je czerpać – informuje Monika Antkowiak z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Panie z Fundacji Korali chętnie korzystają ze wsparcia dla przedsiębiorców. To organizacja, która wspiera aktywne ukraińskie kobiety, pomaga im odnaleźć się w nowych warunkach, miejscu i kraju. Koncentruje się na wsparciu informacyjnym, szkoleniowym, finansowym i doradczym.

– Współpracujemy z różnymi instytucjami, np. z Urzędem Pracy, z którym robiliśmy szkolenia dla ukraińskich kobiet o tym, jak mogą poszukiwać kwalifikowanej pracy w Gdyni. Teraz robimy takie spotkania z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, żeby powiedzieć kobietom, jak mogą otworzyć działalność, gdzie szukać na to pieniędzy. Współpracujemy również z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych – mówi Katarzyna Witkowska, prezeska Fundacji Korali.

Spotkania Fundacji Korali odbywają się w Spilno – nowej przestrzeni na mapie Gdyni przy ul. Starowiejskiej 25. To miejsce wsparcia i integracji dla osób z doświadczeniem uchodźczym, a także punkt integracji dla mieszkańców. Tworzenie punktów Spilno w Polsce jest możliwe dzięki współpracy z UNICEF-em.

Wnętrze Spilno - miejsca wsparcia i integracji dla osób z doświadczeniem uchodźczym i punkt integracji dla mieszkańców
Spilno, czyli po polsku wspólnie // fot. Magdalena Śliżewska

Przedsiębiorcy lub ci, którzy dopiero planują założyć działalność gospodarczą mogą szukać informacji na stronach internetowych:


Więcej informacji o Fundacji Korali znajduje się na stronie www.korali.org.

  • ikonaOpublikowano: 18.04.2023 09:35
  • ikona

    Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.04.2023 13:30
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona