Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności - новини

Nieustannie działamy na rzecz uchodźców. Rocznica wojny w Ukrainie

Rozładunek zestawów dla szkół i przedszkoli od UNICEF. Fot. mariusz Biernacik

Rozładunek zestawów dla szkół i przedszkoli od UNICEF. Fot. mariusz Biernacik

24 lutego mijają dwa lata od ataku Rosji na Ukrainę. Podczas gdy Ukraińcy w ojczyźnie walczą o niepodległość, w polskich samorządach trwa integracja ukraińskich uchodźców. Największym sukcesem na tym polu Gdyni jest szybka likwidacja ośrodków zbiorowego zakwaterowania i zaawansowane usamodzielnianie Ukraińców, w dużej mierze przy pomocy UNICEF-u.


Już drugi rok trwa wojna w Ukrainie oraz pomoc ukraińskim uchodźcom w Polsce, która od fazy interwencyjnej przeszła w dużej mierze w integracyjną. O gdyńskich działaniach na rzecz uchodźców w pierwszym roku wojny pisaliśmy w artykule „Rok Ukrainy”. Na jakim etapie jesteśmy dziś?

- Największym sukcesem Gdyni jest to, że od półtora roku nie ma u nas obozów dla uchodźców. Podczas pierwszej, kilkumiesięcznej fazy kryzysu uchodźczego skupialiśmy się na pomocy interwencyjnej, świadczonej w miejscach tymczasowego zakwaterowania. Natomiast bardzo szybko naszym priorytetem stały się działania mające na celu usamodzielnienie przybywających z Ukrainy osób. Dziś skupiamy się na tym, by mieszkający w Gdyni Ukraińcy byli pełnoprawnymi gdynianami. Większość zajęć organizowana jest w formule integracyjnej, polsko-ukraińskiej. Cieszy mnie, że pojawiają się już rejestrowane w Gdyni ukraińskie organizacje pozarządowe, działające na rzecz swojej społeczności – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


Działania integracyjne w Gdyni na tak szeroką skalę nie byłyby możliwe, gdyby nie podjęta we wrześniu 2022 roku współpraca z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. W jej ramach Gdynia zrealizowała 84 zadania za ponad 24 miliony złotych.

- To środki przeznaczone przede wszystkim na pomoc dzieciom-uchodźcom, jednak szereg działań realizujemy włączając w nie całą społeczność Gdyni. Pieniądze te przeznaczone zostały na wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie psychologiczne, szkoły otwarte, przygotowanie do egzaminów, wsparcie dla dzieci z rodzin zastępczych i naukę języka polskiego. Do Gdyni trafiło dużo sprzętu elektronicznego z przeznaczeniem dla placówek edukacyjnych, sprzęt sportowy i artystyczny – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.Edukacja to integracja


Dzięki finansowaniu UNICEF szereg działań skierowanych jest na integrację najmłodszych w społecznościach szkolnych, jak intensywne kursy przygotowywania do egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, zajęcia wyrównujące deficyty edukacyjne, Szkoły Otwarte. Zatrudniono dodatkowe osoby do pomocy w szkołach, a także uruchomiono sieć pomocników – lotnych konsultantów czyli Gdyński Zespół Wsparcia dla Oświaty. Zadbano też o czas wolny, organizując zajęcia w ramach Akcji Zima i Lato czy Zielone Szkoły. Dorośli z kolei mogą korzystać z nauki języka polskiego w różnych formach - od klasycznych lekcji po spotkania typu Language Swap.

Zatrudnienie osób ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego, pozwoliło na rozszerzenie oferty w wielu instytucjach miasta, jak zajęcia międzykulturowe w Młodzieżowym Domu Kultury, warsztaty skierowane do wszystkich mieszkańców w Przystaniach czy Bibliotekach oraz aktywności realizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu.

Spilno Gdynia


Dzieci w strojach Mikołajów z prezentami.
Mikołajki dla dzieci z Polski i Ukrainy w Spilno Gdynia. Fot. mariusz Biernacik


Ul. Starowiejska 25
to ważny adres na mapie integracji. Działa tu od 21 marca 2023 roku Spilno Gdynia - bezpieczne miejsca dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, wieku i koloru skóry. Do tej pory z oferty punktu skorzystało 11 450 osób, z czego większość stanowią osoby z doświadczeniem uchodźczym z różnych krajów z przewagą Ukrainy. Spilno oferuje wsparcie bytowe, pomoc psychologiczną, cały szereg warsztatów integracyjnych. Projekt finansowany jest przez UNICEF. Koszt – 1 027 520 zł.

W 2. rocznicę rosyjskiej agresji, w sobotę 24 lutego Spilno zorganizowało w Muzeum Miasta Gdyni koncert uczniów Sobotniej Szkoły Ukraińskiej z mini spektaklem „Życie toczy się dalej” oraz wspólne zapalenie zniczy na placu Wolnej Ukrainy.

Sobotnia Szkoła Ukraińska działa od stycznia b. r. i korzysta z niej blisko 200 dzieci i ich rodziców. Ukraińskie dzieci oprócz możliwości nauki ojczystego języka i kontaktu z kulturą ukraińską, otrzymają też szerokie wsparcie w zakresie wyrównywania szans.

Gdyński Zespół Wsparcia dla Oświaty


To grupa doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki, której głównym celem jest wsparcie w sytuacji kryzysowej dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem młodych Ukraińców. W 2022 i 2023 roku wsparcie otrzymało blisko 15 000 dzieci, z czego 1500 to dzieci z Ukrainy. Projekt jest finansowany ze środków UNICEF. Koszt – 401 630 zł.

„Kręgi na wodzie"


Autorski gdyński program wsparcia dla młodzieży w kryzysie suicydalnym oraz z problemami ze zdrowiem psychicznym, który ma za zadanie zapobiegać kryzysom i natychmiast reagować w czasie ich wystąpienia. Programem objęte są wszystkie dzieci uczące się w gdyńskich szkołach, a pracują z nimi doświadczeni psychoterapeuci. Najnowsza, poszerzona wersja "Kręgów na wodzie" jest prowadzona od stycznia 2024 r. Do tej pory ze wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej, bądź udziału w programie diagnozy i wsparcia doradców zawodowych skorzystało około 100 dzieci, w tym 50 ukraińskich. Program jest finansowany ze środków UNICEF. Koszt - 198 000 zł.

Wesołe kobiety na zajęciach w sali lekcyjnej.
Projekt "Kręgi na wodzie" - kadra przedszkola nr 55 w trakcie warsztatów. Fot. Filip Śmigielski


Bezpłatne korepetycje


Z projektu bezpłatnych korepetycji ze wszystkich przedmiotów na każdym poziomie nauczania mogą korzystać wszyscy uczniowie. W roli nauczycieli występują uzdolnieni uczniowie, w większości olimpijczycy, z III LO, a zajęcia realizowane są w Spilno Gdynia. W programie są również zajęcia po ukraińsku. Korzysta z niego około 100 dzieci, w tym 50 dzieci z Ukrainy. Projekt dofinansowany ze środków UNICEF. Koszt – 15 000 zł.

Letnia Szkoła Sportowych Możliwości


Jedyny w Polsce projekt, w ramach którego dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy brały udział w szkoleniu na desce SUP oraz cyklu zajęć sportowych z uwzględnieniem mentalizacji. Do tej pory z zajęć w szkole skorzystało około 100 dzieci wraz z rodzinami, w tym 50 z Ukrainy. Projekt miał na celu budowę wiary w siebie, wsparcie w odkrywaniu pasji oraz poszukiwaniu mocnych stron. Twórcą szkoły jest Gdyński Zespół Wsparcia dla Oświaty. Projekt finansowany ze środków UNICEF. Koszt – 57 000 zł.

Współpraca ze szkołami w Ukrainie


Dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy oraz wychowankowie gdyńskich rodzinnych domów dziecka, a także dzieci z doświadczeniem uchodźczym i podopieczni Spilno Gdynia spędzili wyjątkowe wakacje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, zorganizowane przez Urząd Miasta. Współpraca trwa, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 47 podpisała umowę o stałej współpracy z XII Liceum w Winnicy. Do działań włączyło się również III LO, którego uczniowie opiekują się kolegami z Ukrainy. Obecnie z różnych form wsparcia korzysta około 200 uczniów.

Dzieci na warsztatach siedza przy stołach.
Dzieci z Ukrainy na wakacjach w Gdyni, warsztaty w Spilno. Fot. Magdalena Śliżewska


Asystenci międzykulturowi


Miasto zatrudnia 20 asystentów międzykulturowych z językiem ukraińskim, głównie w gdyńskich przedszkolach. Było to bardzo ważne w sytuacji przepełnionych grup przedszkolnych w związku z przybyciem dzieci uchodźczych i brakiem porozumienia się z nimi ze strony gdyńskich nauczycieli i opiekunów. Małe dzieci przejawiały duże problemy adaptacyjne, a obecność opiekunów posługujących się ich językiem bardzo ułatwiła pracę i dawała poczucie bezpieczeństwa. Ze wsparcia korzysta blisko 100 przedszkolaków pochodzenia ukraińskiego.

Kursy przed egzaminami


Dużą wartość w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych miały realizowane w 2023 roku kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego szkołę średnią. Dzięki nim 2223 adolescentów mogło uzupełnić swoje braki w wykształceniu i z dobrym skutkiem zdać egzamin. W kursach mogli wziąć udział wszyscy chętni, z pierwszeństwem dla dzieci ukraińskich.

Kampanie społeczne


„Znajdź swoją drogę. Zrób pierwszy krok w Gdyni” to kampania skierowana do młodzieży z Ukrainy nie uczęszczającej do szkoły. Poza działaniami w mediach społecznościowych zorganizowano m.in. Letnią Szkołę Sportowych Możliwości oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, prezentując możliwości gdyńskiego systemu edukacji. Wzięło w niej udział kilkaset uczestników, zasięg samej kampanii informacyjnej to 340 tys. odbiorców.

Druga kampania społeczna „Wspólnie możemy więcej”, realizowana była m.in. w mediach społecznościowych. Przeprowadzono też warsztaty z tolerancji, muzyczne z gry na kotłach karaibskich oraz filmowe. W aktywnościach wzięło udział blisko 8 tysięcy osób, a zasięg kampanii to ponad 250 tys. odbiorców.

Gdyńska integracja w liczbach


  • 13 925 PESELI ze statusem UKR nadano w Gdyni od początku wojny, ale trudno oszacować liczbę wszystkich, którzy trafili do Gdyni, szczególnie jeśli byli tu z pierwszą falą uchodźców.
  • 11 000 osób wypłacono tzw. 300+ - jednorazowe świadczenie finansowe wypłacane Ukraińcom w gminie zgłoszonej jako miejsce zamieszkania.
  • 2300 uczniów z Ukrainy uczyło się w gdyńskich szkołach w ubiegłym roku szkolnym, w obecnym jest ich 1940.i

  • ikonaOpublikowano: 24.02.2024 04:00
  • ikona

    Autor: Przemysław Kozłowski (p.kozlowski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.02.2024 10:26
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona