Aktualności - новини

Zmiany w przepisach dotyczących uchodźców z Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (fot. Sławomir Okoń)

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (fot. Sławomir Okoń)

Nadchodzą zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostanie zniesione jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. A świadczenie dla osób goszczących Ukraińców będzie wypłacane wyłącznie za okres do 30 czerwca br.


Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje tym, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie goszczą u siebie migrantów zza wschodniej granicy. Od początku programu w Gdyni rozpatrzono 10 832 wnioski dotyczące 26 493 obywateli Ukrainy.  

Zmienia się jednak ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – w wysokości 40 zł za dobę za osobę – będzie wypłacane wyłącznie za okres do 30 czerwca br. Wnioski za ten okres należy składać do 31 lipca. Później nie będzie to już możliwe. Nie będzie też wyjątków od zapisów ustawy.

Informacje i wzór wniosku są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchodźcy, którzy będą tego potrzebować, mogą się przenieść do miejsc tymczasowego zbiorowego zakwaterowania, którymi dysponuje wojewoda pomorski.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni zwraca się z prośbą do tych, którzy kwaterują Ukraińców i korzystali do tej pory ze świadczenia, o informacje, jeśli goszczone przez nich osoby zdecydują się na przeniesienie do wskazanych przez wojewodę obiektów. Wiadomość w tej sprawie trzeba przesłać najpóźniej do 18 czerwca na adres: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl lub w formie papierowej do Urzędu Miasta Gdyni – siedziba Wydziału Spraw Społecznych znajduje się przy ul. 10 lutego 24. Można to również zrobić w sali obsługi mieszkańców (stanowiska 4 i 5) w budynku przy ul. 10 Lutego lub w Kancelarii Ogólnej w budynku głównym (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) czy w Centrum Obsługi Mieszkańca w Centrum Riviera.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 668-85-58 lub 58 668-85-75.

Ponadto ustawa przewiduje też zniesienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na start dla uchodźców przybywających do Polski.

  • ikonaOpublikowano: 07.06.2024 13:00
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.06.2024 15:45
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona