Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Budżet Obywatelski 2023

Oto nowa Rada ds. Budżetu Obywatelskiego!

Poznaliśmy skład nowej rady ds. BO//fot. mat. prasowe LIS

Poznaliśmy skład nowej rady ds. BO//fot. mat. prasowe LIS

Będą opiniować i doradzać Prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim. 13 osób, przedstawiciele różnych grup interesariuszy, zostało już powołanych do Rady ds. BO na lata 2023-2025.


Wśród zadań Rady ds. Budżetu Obywatelskiego jest opiniowanie i doradzanie Prezydentowi w sprawach związanych z przeprowadzeniem, ewaluacją i rozwojem BO w naszym mieście. Także m.in. konsultowanie i opiniowanie spraw, np. czy projekt złożony do BO jest ogólnodostępny, czy spełnia warunki projektu miejskiego, czy projekt powinien, po odwołaniu, powrócić na listę do głosowania. Rada wskazuje również zakres tematyczny obowiązujący w danej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz rekomenduje zmiany i nowe rozwiązania dla kolejnych edycji. To właśnie wskazania Rady ds. BO – obok wyników ewaluacji procesu – mają więc kluczowe znaczenie dla kształtu procesu. To m.in. za opinią Rady ds. BO utworzony został Klimatyczny Budżet Obywatelski.

Poprzednia kadencja Rady ds. Budżetu Obywatelskiego zakończy się 21 maja. W kwietniu natomiast rozpoczęło się formowanie składu na nową, czwarta już kadencję. Mieszkańcy i przedstawiciele rad dzielnic zgłaszali chęć dołączenia do Rady ds. BO w otwartym naborze. Ostateczną decyzję o składzie Rady w nowej kadencji podjął Prezydent Gdyni.

– Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz chęć działania na rzecz gdynian i gdynianek. Wierzę, że kolejna kadencja Rady ds. Budżetu Obywatelskiego przyniesie wiele ciekawych rozwiązań i pomysłów, które sprawią, że gdyński proces będzie jeszcze bardziej dopasowany do potrzeb mieszkańców i mieszkanek. Przed nami wiele wyzwań, nie tylko związanych z trwającą właśnie edycją, ale także z tymi, co jeszcze przed nami – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Radę ds. BO tworzy czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni. Na członków Rady ds. BO powołano:

 1. Przedstawiciele mieszkańców:
  1. Członek Rady: Patryk Bławat,
  2. Członek Rady: Aleksandra Hołomej,
  3. Członek Rady: Kajetan Lewandowski,
  4. Członek Rady: Paweł Musiał.
 2. Przedstawiciel organizacji pozarządowych:
  1. Członek Rady: Kordian Kulaszewicz.
 3. Przedstawiciele rad dzielnic:
  1. Członek Rady: Paweł Korycki,
  2. Członek Rady: Piotr Szpajer.
 4. Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
  1. Członek Rady: Marek Dudziński,
  2. Członek Rady: Lechosław Dzierżak,
  3. Członek Rady: Sebastian Jędrzejewski,
  4. Członek Rady: Mariola Śrubarczyk – Cichowska.
 5. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:
  1. Przewodniczący Rady: Michał Guć,
  2. Członek Rady: Magdalena Warmowska.

Liczba spotkań i czas ich trwania może różnić się w zależności od potrzeb i ustaleń z członkami Rady. Spotkania odbywają się nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowych. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia z tego tytułu.

 • ikonaOpublikowano: 17.05.2023 09:29
 • ikona

  Autor: Agata Gołąbek- Polus (a.golabek-polus@lis.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 02.02.2024 15:12
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona