Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Budżet Obywatelski 2016

Budżet Obywatelski 2016: czas składania wniosków

Budżet Obywatelski 2016W piątek 1 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie projektów do Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 . Na te, które zostaną ocenione jako poprawne pod względem merytorycznym, gdynianie będą głosować między 12 a 25 września 2016.

Tegoroczna pula gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego to 5 203 543,65 zł, z czego 873 543,65 zł wynosi kwota niewykorzystana w roku 2015. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej (z wyłączeniem budynków), rekreacji, zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych oraz ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia. Na terenie szkół i przedszkoli mogą być realizowane wyłącznie projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który zbierze dla swojego projektu poparcie 25 mieszkańców zameldowanych w dzielnicy, której projekt dotyczy. Jeśli na etapie weryfikacji wniosku okaże się, że choć jeden podpis złożyła osoba z innej części miasta, zostanie on odrzucony i trzeba będzie ten głos uzupełnić.

Formularz wniosku do Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie www.bo.gdynia.pl. Wypełniając go warto zwrócić uwagę na dwie nowości. By dać projektodawcom lepsze możliwości zaprezentowania swojego pomysłu, wniosek zawiera skrótowy opis zgłaszanego projektu (do 300 znaków) uzupełniony o mapkę miejsca, w którym projekt miałby być realizowany. Nowością i dużym ułatwieniem jest również fakt, że w 2016 roku w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Rumi termin głosowania w budżetach obywatelskich jest taki sam (12 - 25.09.2016).

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, musi zostać złożony do 30 kwietnia w formie elektronicznej poprzez stronę www.bo.gdynia.pl, przesyłany drogą mailową na adres bo@gdynia.pl, osobiście lub pocztowo na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia z dopiskiem „Projekt Budżet Obywatelski". Pomocy w wypełnianiu wniosków szukać można m.in. w siedzibie LIS oraz radach dzielnic.

Wszystkie niezbędne informacje - przykładowe kosztorysy, oświadczenie właściciela nieruchomości i wzór umowy (o ile projekt ma być realizowany na terenie innym niż gminny), kwoty przyznane na poszczególne dzielnice oraz formularz wniosku znaleźć można tutaj. W kwietniu zaplanowano również sześć maratonów pisania wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Będą one szansą na spotkanie z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich, którzy odpowiedzą na pytania, rozwieją wątpliwości i pomogą w prawidłowym wypełnieniu i złożeniu wniosku.


Maratony pisania wniosków:

Sobota 2 kwietnia
* godz. 10.00 - 13.00 - spotkanie dla mieszkańców Babich Dołów, Oksywia, Obłuża, Pogórza, w siedzibie Rady Dzielnicy Oksywie ul. Godebskiego 8, SP nr 33
* godz. 15.00 - 18.00 - spotkanie dla mieszkańców Cisowej, Pustek Cisowskich-Demptowa, Chyloni, w siedzibie Rady Dzielnicy Chylonia ul. Morska 192, SP nr 10

Sobota 9 kwietnia
* godz. 10.00 - 13.00 - spotkanie dla mieszkańców Leszczynek, Grabówka, Działek Leśnych, Witomina-Radiostacji, Witomina-Leśniczówki, Chwarzna-Wiczlina, SP nr 12, ul. Stawna 4/6
* godz. 15.00 - 18.00 - spotkanie konsultacyjne dla Śródmieścia, Kamiennej Góry, Wzgórza św. Maksymiliana, Redłowa, Orłowa, w siedzibie Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z Kolna 5, SP nr 21

Sobota 16 kwietnia
* godz. 10.00 - 13.00 - spotkanie dla mieszkańców Wielkiego Kacka, Małego Kacka, Karwin, Dąbrowy w siedzibie Rady Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10, SP nr 42

Sobota 23 kwietnia
* godz. 10.00 - 17.00 - ogólnomiejski maraton pisania wniosków - Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98


Kwoty przyznane na dzielnice

 Dzielnica Gdyni Kwota
na dzielnice
 Kwota pozostała
z 2015 roku
Łączne kwoty
na dzielnice
w 2016 roku

 Babie Doły111 934 zł 22 180,80 zł134 114,89 zł
 Chwarzno - Wiczlino395 059 zł 0
395 059,00 zł
 Chylonia302 089 zł 30 939,00 zł 333 027,59 zł
 Cisowa   
259 396 zł 0259 396,00 zł
 Dąbrowa          
260 526 zł
 13 775,00 zł 274 300,79 zł
 Działki Leśne           
131 320 zł
 0131 319,86 zł
 Grabówek                          
157 097 zł
 797,00 zł
157 894,41 zł
 Kamienna Góra                 
91 740 zł
 54 717,86 zł 146 457,98 zł
 Karwiny                   
149 388 zł
 68 122,00 zł217 509,53 zł
 Leszczynki                   
152 068 zł
 33 572,00 zł 185 639,63 zł
 Mały Kack                          
216 185 zł
 437,00 zł
216 622,38 zł
 Obłuże              
270 277 zł
 24 578,50 zł 294 855,51 zł
 Oksywie                 
243 760 zł  81 912,86 zł 325 672,54 zł
 Orłowo                 
203 270 zł  3 073,00 zł
206 342,74 zł
 Pogórze                
194 560 zł
13 829,00 zł
208 389,16 zł
 Pustki Cisowskie - Demptowo   
144 498 zł 122 715,00 zł 267 213,37 zł
 Redłowo                       
150 514 zł
 4 453,00 zł 154 966,87 zł
 Śródmieście                
200 159 zł
 253 835,28 zł 453 994,57 zł
 Wielki Kack  
255 231 zł 96 591,60 zł 351 822,44 zł
 Witomino Leśniczówka        
126 423 zł
2 188,75 zł128 612,23 zł
 Witomino Radiostacja   
140 950 zł  0140 950,43 zł
 Wzgórze Św. Maksymiliana
173 556 zł 45 826,00 zł219 381,56 zł
 Gdynia ogółem          
 4 330 000 zł  873 543,65 zł
5 203 543,65 zł

ikona