Budżet Obywatelski 2017

17 marca rozpoczyna się składanie wniosków w czwartej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego

O zasadach tegorocznej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego na specjalnej konferencji prasowej mówili Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji i Paweł Brutel, przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa rady Miasta Gdyni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

O zasadach tegorocznej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego na specjalnej konferencji prasowej mówili Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji i Paweł Brutel, przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa rady Miasta Gdyni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

W piątek, 17 marca, rozpoczyna się składanie wniosków w czwartej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na projekty, które przejdą pomyślną weryfikację - we wrześniu. Pula środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2017 to 5 310 198 zł.

O zasadach tegorocznej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego na specjalnej konferencji prasowej mówili Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji i Paweł Brutel, przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa rady Miasta Gdyni. 

W tym roku, po raz pierwszy, gdyński Budżet Obywatelskiego zrealizowany zostanie w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Na jej podstawie Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podpisuje zarządzenie, w którym z własnej inicjatywy ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie przeznaczenia części budżetu miasta na rok 2018. Potrwają od 17 marca do 31 października 2017 r. Przyjmowanie wniosków do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego trwać będzie od 17 marca do 14 kwietnia 2017. Głosowanie odbędzie się między 18 września a 2 października 2017.

Kwota i zasady
Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2017 to 5 310 198 zł. Składają się na nią: 4 660 000 zł jako kwota podstawowa oraz 650 198 zł nie wykorzystane w poprzedniej edycji BO.

Stawka bazowa dla każdej z 22 dzielnic wynosi 60 000 zł (o 15 000 zł więcej, niż w roku 2016). Do tego należy doliczyć fundusze, które trafią do dzielnic po rozdzieleniu kwoty podstawowej BO proporcjonalnie do liczby mieszkańców, według stanu z 31 grudnia 2016.

- Ten mechanizm wyrównuje szanse zarówno małych dzielnic, jak i tych z najmniejszą liczbą mieszkańców - podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Największą pulą dysponować będą gdynianie z Chwarzna-Wiczlina (421 152 zł), najmniejszą - z Babich Dołów (126 993 zł).

Tak jak w poprzednich edycjach, środki Budżetu Obywatelskiego 2017 mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące:
1. ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia
2. rekreacji
3. zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji
4. działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.

Każde z planowanych przedsięwzięć musi spełniać warunek ogólnodostępności, a wartość jednego projektu nie może przekroczyć środków BO przeznaczonych na dzielnicę, której on dotyczy.

Co ważne - nie można zgłaszać ani projektów zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, ani sprzecznych z działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.

Nie zmienia się wymóg co do terenów administrowanych przez podmioty publiczne - tu realizowane mogą być wyłącznie projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji, spełniające wymóg ogólnodostępności.

Wnioski można składać:
1. w formie elektronicznej, za pomocą formularza na stronie bo.gdynia.pl lub pocztą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl
2. osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni oraz w siedzibach rad dzielnic
3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt - Budżet Obywatelski". O przyjęciu wniosku decyduje data doręczenia.

Kampania informacyjna
Między 20 a 31 marca w gdyńskich dzielnicach odbywać się będą spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące Budżetu Obywatelskiego, ale też potrzeb i priorytetów danej dzielnicy. Gospodarzami będą rady dzielnic, wsparcia merytorycznego udzielą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek miasta Gdyni.
Między 25 marca a 8 kwietnia 2017 odbędą się maratony pisania wniosków. W ich trakcie pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz jednostek Urzędu Miasta będą pomagali w prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia projektu, który miałby zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Szczegółowy harmonogram zarówno spotkań w dzielnicach, jak i maratonów pisania wniosków, dostępny będzie od 6 marca na bo.gdynia.pl, gdynia.pl/budzetobywatelski, facebook.com/budzetobywatelskigdynia.
Kampania edukacyjno-informacyjna trwać będzie także w trakcie głosowania. Do jej przeprowadzenia zobowiązane są gdyńskie szkoły oraz przedszkola. Idea oraz zasady Budżetu Obywatelskiego mają zostać przybliżone i uczniom, i ich rodzicom.
Jednostki miejskie nie mogą jednak promować konkretnych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Jeśli któraś z nich będzie promować wybrany projekt lub promocję umożliwiać, jeśli zorganizuje głosowanie na wybrany projekt lub będzie takie głosowanie wspierać projekt zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie mógł zostać skierowany do realizacji. Decyzję podejmie prezydent Gdyni.

Głosowanie
Wybór projektów do realizacji odbywać się będzie w dniach 18 września - 2 października za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl.
- Mamy przygotowany bonus dla dzielnicy, w której frekwencja będzie najwyższa - zapowiada wiceprezydent Michał Guć. - W nagrodę do realizacji będzie można zakwalifikować dodatkowy wniosek w takiej dzielnicy. To zwiększy kwotę BO, a jej wartość będzie równa kalkulacji projektu bonusowego.
Nie zmienia się metoda głosowania. W dalszym ciągu, aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL oraz imię ojca, wybrać jedną dzielnicę, wskazać maksymalnie pięć projektów, które chcemy poprzeć, a następnie uszeregować je od najważniejszego (cyfra 1) do najmniej istotnego (2, 3, 4, 5).
Tak jak w roku 2016, głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego będzie powiązane z wyborem projektów w ramach konkursu „Przyjazna Dzielnica".
Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski oraz „Przyjazną Dzielnicę" zostaną ogłoszone do 6 października.

W poprzednich latach
Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono w Gdyni w roku 2014. W głosowaniu wzięły udział 40 863 osoby, co oznacza że frekwencja wyniosła 17,1 proc. Z przyznanej kwoty 3 mln zł nie rozdysponowano 597 796 zł. Pieniądze te zwiększyły pulę kolejnej edycji BO. Do etapu głosowania zakwalifikowano 234 projekty, zaś do realizacji wybrano 41.
W roku 2015 w Budżecie Obywatelskim udział wzięło już 47 612 osób - 20 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. To o blisko siedem tysięcy więcej niż rok wcześniej. Do podziału było 4 597 797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Do realizacji wskazali 39 z nich.
Edycja BO 2016 to 44 167 głosujących - ok. 18,49 procent uprawnionych mieszkańców Gdyni. W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 do podziału było dokładnie 5 203 543,65 797 złotych plus premia w ramach „+1", która wyniosła 231 500 zł. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 141 projektów. Do realizacji wskazali 30. Dodatkowy projekt, trzydziesty pierwszy, zrealizowany zostanie w ramach „+1". To wprowadzony w roku 2016 bonus - w dzielnicy, w której odnotowano najwyższą frekwencję, w nagrodę ze środków miasta zostanie zrealizowany jeszcze jeden projekt.

W roku 2016 głosowaniu na Budżet Obywatelski towarzyszył wybór projektów w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Pula dla całego miasta wynosiła tu 550 000 zł (25 tys. na dzielnicę). Gdynianie wybrali 36 projektów.

- Bardzo często projekty z wcześniejszych edycji BO, które nie trafiły do realizacji po głosowaniu mieszkańców, są wskazówką dla rad dzielnic na temat potrzeb lokalnych - zauważa Paweł Brutel, przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni. - Dotyczy to głównie projektów zakładających remont infrastruktury, np. chodników. Wyraźnie widać, że środki na ten cel mogą z powodzeniem przekazywać dzielnicowi radni z innej puli pieniędzy. To, mówiąc najogólniej, wartość dodana idei Budżetu Obywatelskiego.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.01.2023 09:43
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona