Budżet Obywatelski 2017

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego już w nowym składzie

Budżet Obywatelski w Gdyni dobywa się od roku 2014 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Budżet Obywatelski w Gdyni dobywa się od roku 2014 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Od 6 czerwca Gdynia ma nową Radę ds. Budżetu Obywatelskiego, która przez najbliższe dwa lata będzie doradzać prezydentowi w sprawach związanych z BO. W porównaniu z rokiem ubiegłym w 13-osobowym gronie zwiększył się udział mieszkańców i przedstawicieli rad dzielnic.

- Rada ds. Budżetu Obywatelskiego, która właśnie się ukonstytuowała w nowej formule, to grono, w którym podczas regularnych spotkań będziemy patrzeć na BO z wielu perspektyw – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. – Wśród jej członków są przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, władz miasta. Nie mam wątpliwości, że skonfrontowanie prezentowanych przez nich różnych punktów widzenia i doświadczeń, a potem poszukanie wspólnego mianownika, okaże się bardzo cenne.
Radę ds. Budżetu Obywatelskiego tworzy 13 osób: czterech mieszkańców, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz sześciu przedstawicieli władz miasta. Początkowo planowano, że zarówno Rada Miasta, jak i prezydent wskażą po trzech przedstawicieli. Ponieważ jednak radni miasta wskazali cztery osoby, prezydent zdecydował o ograniczeniu liczby swoich przedstawicieli do dwóch osób. Przedstawiciela organizacji pozarządowych wskazała Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Natomiast reprezentanci mieszkańców i rad dzielnic wybrani zostali w ramach – trwającego od 20 kwietnia do 19 maja – otwartego naboru. Zgłosiło się, odpowiednio, 10 i 11 osób.
- Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali chęć pracy w radzie; gratuluję osobom wybranym do jej składu – mówi wiceprezydent Guć, który został przewodniczącym gdyńskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. - Z częścią jej członków mam okazję współpracować regularnie, z częścią spotykałem się przy okazji prowadzonych w Gdyni przedsięwzięć. Liczę na ciekawe dyskusje, interesujące postulaty i aktywne działania, dzięki którym gdyński Budżet Obywatelski z roku na rok będzie coraz lepszy.
Powstanie gdyńskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego zapisano w regulaminie ds. BO. Udział w pracach rady ma charakter społeczny co oznacza, że jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia. Spotkania rady będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Pierwsze – w drugiej połowie czerwca.

Członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
1) Przedstawiciele mieszkańców: Paweł Kurski, Kajetan Lewandowski, Joanna Lica, Martyna Regent
2) Przedstawiciel organizacji pozarządowych: Łukasz Wyszyński
3) Przedstawiciele rad dzielnic: Lechosław Dzierżak, Patryk Lenczewski
4) Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni: Ireneusz Bekisz, Sebastian Jędrzejewski; Elżbieta Sierżęga, Justyna Wróblewska
5) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni: wiceprezydent Michał Guć (przewodniczący rady), Borys Martela

  • ikonaOpublikowano: 07.06.2017 16:03
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.01.2023 09:29
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona