Budżet Obywatelski 2017

Tak będziemy głosować od 18 września

Głosowanie na projekty BO 2017 zakończy się 2 października // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Głosowanie na projekty BO 2017 zakończy się 2 października // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Początek dwutygodniowego głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2017 w poniedziałek, 18 września. Do 2 października gdynianie wybierać będą spośród 132 projektów. Łączna pula tegorocznego BO to dokładnie 5 310 198 zł.  Po raz drugi odbędzie się głosowanie na Przyjazną dzielnicę – z pulą środków 550 tys. zł. Tak jak w roku 2016, w dzielnicy z najwyższą frekwencją podczas głosowania zostanie – w ramach podziękowania i nagrody za aktywność mieszkańców – zrealizowany dodatkowy projekt, tzw. +1.


Budżet Obywatelski

Liczba projektów

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2017 została zatwierdzona przez kolegium prezydenta 12 września. Wśród nich są  62 projekty związane z rekreacją, 44 dotyczące inwestycji, 14 – estetyzacji, a 12 - bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ze spisem oraz dokładnym omówieniem każdego z przedsięwzięć można zapoznać się na stronie internetowej bo.gdynia.pl.
Kolejność projektów BO na listach dzielnicowych określono w drodze losowania. 7 września przeprowadzili je członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby projektów:
Babie Doły: 5
Chwarzno-Wiczlino: 5
Chylonia: 3
Cisowa: 4
Dąbrowa: 10
Działki Leśne: 4
Grabówek: 9
Kamienna Góra: 7
Karwiny: 6
Leszczynki: 3
Mały Kack: 9
Obłuże: 7
Oksywie: 5
Orłowo: 7
Pogórze: 8
Pustki Cisowskie - Demptowo: 5
Redłowo: 5
Śródmieście: 3
Wielki Kack: 6
Witomino-Leśniczówka: 5
Witomino-Radiostacja: 7
Wzgórze św. Maksymiliana: 9
 

Organizacja głosowania

Głosowanie odbędzie się w dniach 18 września – 2 października za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl.

Gdynianie będą wybierali projekty według tych samych zasad, co rok temu. Każdy z głosujących po wejściu na stronę bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania będzie:
 * podawał numer PESEL oraz imię ojca
* wybierał głosowanie, od którego rozpocznie: Budżet Obywatelski lub Przyjazna Dzielnica
* wybierał jedną dzielnicę, o rozwoju której chce decydować
* wskazywał maksymalnie pięć projektów w BO i maksymalnie trzy w PD, które chce poprzeć
* szeregował wybrane projekty od najważniejszego do najmniej istotnego
 Samo głosowanie podzielone jest na dwa kroki – najpierw trzeba zaznaczyć popierane projekty, a następnie uszeregować je w kolejności od najważniejszego.
 

Wyniki i lista zwycięskich projektów

Preferencje głosującego zostaną przeliczone na punkty, jakie otrzyma każdy z projektów, według następujących zasad:
* projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”): 5 punktów
* projekty na drugim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „2”): 4 punkty
* projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”): 3 punkty
* projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „4”): 2 punkty
* projekty na piątym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „5”): 1 punkt.
Przelicznik ten będzie zachowany bez względu na to, ile projektów wybierze głosujący. Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać z listy dzielnicowej tylko dwa pomysły, będzie musiał przypisać im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania 9 z 15 punktów, które ma do dyspozycji.
Wygrają projekty, które zdobędą największą liczbę punktów - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną dzielnicę. Jeśli zdarzy się, że dwa projekty będą miały taką samą liczbę punktów, o wyborze zadecyduje większa liczba głosujących.
Pierwszy projekt na liście w każdej z dzielnicy zostanie zrealizowany na pewno. Drugi i kolejne tylko pod warunkiem zmieszczenia się w puli środków dla danej dzielnicy.
Środki, których nie uda się rozdysponować, powiększą pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji.
Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostaną ogłoszone 4 października na specjalnej konferencji prasowej oraz na stronie www.bo.gdynia.pl. 

+1

Specjalna nagroda czeka dzielnicę, w której odnotowana zostanie największa frekwencja dla głosujących. W podziękowaniu za ich aktywność zrealizowany tu zostanie dodatkowy projekt, czyli „+1” – pierwszy z tych, które w głosowaniu na BO znalazły się pod kreską.
* każdego dnia o godz. 10 na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na facebookowym profilu BO podawana będzie frekwencja w dzielnicach
* pierwsze wyniki – we wtorek, 13 września. Ostatnie – w poniedziałek, 2 października.
 

Rola jednostek miejskich

W odpowiedzi na liczne uwagi mieszkańców, w regulaminie tegorocznego BO wprowadzono zmiany precyzujące obowiązki i ograniczenia jednostek miejskich związane z promowaniem projektów zgłoszonych do BO. Zostały one zobowiązane do promowania BO jako ważnej formy konsultacji społecznych oraz wszystkich projektów zgłoszonych do budżetu na obszarze ich działania na terenie swoich obiektów, na stronach internetowych oraz na profilach w portalach społecznościowych. Zakazane jest promowanie przez jednostki miejskie poszczególnych projektów zgłoszonych do BO. W przypadku prowadzenia lub umożliwiania przez jednostkę miejską promocji, zorganizowanych form głosowania na wybrany projekt lub wspierania takich działań, projekt zostanie zdyskwalifikowany i wycofany z głosowania. Decyzję w sprawie dyskwalifikacji podejmuje Prezydent Miasta.
 

Przyjazna Dzielnica

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego będzie powiązane z wyborem projektów w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”, który koordynuje Centrum Aktywności Obywatelskiej.
W całym mieście przygotowano 94 projekty. Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby:
* Babie Doły: 4
* Chwarzno-Wiczlino: 4
* Chylonia: 3
* Cisowa: 3
* Dąbrowa: 11
* Działki Leśne: 4
* Grabówek: 3
* Kamienna Góra: 3
* Karwiny: 4
* Leszczynki: 5
* Mały Kack: 6
* Obłuże: 4
* Oksywie: 4
* Orłowo: 6
* Pogórze: 3
* Pustki Cisowskie-Demptowo: 3
* Redłowo: 3
* Śródmieście: 4
* Wielki Kack: 4
* Witomino-Leśniczówka: 4
* Witomino-Radiostacja: 5
* Wzgórze św. Maksymiliana: 4
 
Wybór projektów będzie odbywał się analogicznie do tego w Budżecie Obywatelskim, z tą różnicą, że każdy mieszkaniec będzie wybierał maksymalnie trzy projekty. Projekty uznane za najważniejsze (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”) otrzymają 3 punkty, zaś propozycje najmniej istotne (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”) – jeden punkt.
 
Opisy pomysłów, na które można będzie głosować, znajdują się na stronie www.bo.gdynia.pl. Każda Rada Dzielnicy musiała przygotować w partnerstwie lokalnym co najmniej trzy projekty dotyczące działań z zakresu:
* szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy,
* organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych,
* działań kulturalnych, sportowych,
* podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,
* a także działań na rzecz rodziny.
 
Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogą zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. W sumie, na cały konkurs „Przyjazna Dzielnica” przeznaczono w budżecie na ten rok 550 000 zł.
 
W sprawach związanych z konkursem „Przyjazna dzielnica” prosimy o kontakt z Centrum Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-832 Gdynia, pokój: 102, telefon: 58 66 88 777, e-mail: cao@gdynia.pl
 

Co, jeśli nie masz dostępu do internetu?

Osoby, które nie mają własnego komputera lub nie dysponują dostępem do sieci mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy w następujących miejscach:
* Laboratorium Innowacji Społecznych – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, u zbiegu z ul. Stryjską)
* Urząd Miasta Gdyni – al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
* siedziby rad dzielnic
* Gdynia InfoBox - ul. Świętojańska 30
* Centrum Aktywności Seniora – ul. 3 Maja 27-31
* miejskie kluby seniora
* filie Miejskiej Biblioteki Publicznej
* MOPS, ul. Grabowo 2
* Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja
Głosowanie będzie możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.
Przez cały czas trwania głosowania grupy wolontariuszy będą odwiedzać organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne.
W weekendy (23-24 września oraz 30 września – 12 października) głosować będzie można w mobilnych punktach w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w naszą akcję.
Nasi wolontariusze obecni będą także:
* 22-24 września – targi „Dary Ziemi” w parku Kolibki
* 23 września – biegowy Puchar Gdyni na Dąbrowie 

W weekend poprzedzający głosowanie informacji na temat Budżetu Obywatelskiego i Przyjaznej Dzielnicy udzielać będą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, obecni:
* 16 września – Światowy Dzień Serca (Park Rady Europy)
* 17 września – Obchody Światowego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (al. Jana Pawła II)

Każdy mieszkaniec może zachęcać gdynian do oddania głosu za pomocą swojego komputera, tabletu czy komórki. System pozwala oddać głos z jednego urządzenia dowolnej liczbie osób. Podczas głosowania każdy mieszkaniec będzie musiał wpisać swój numer PESEL oraz imię ojca. To na tej podstawie będziemy mieli pewność, że nikt nie zagłosuje dwa razy.
 

Uprawnieni do głosowania

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w Gdyni (bez względu na wiek). W praktyce oznacza to, że każdy głosujący powinien być zameldowany w Gdyni lub znajdować się w rejestrze wyborców.
Mieszkańcy, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków, mogą dopisać się do listy głosujących w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej dzielnicy. W tym celu:
* należy wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenie udostępnione do pobrania na stronie internetowej;
* przynieść podpisane oświadczenie do Laboratorium Innowacji Społecznych (na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVA – wejście od ul. Stryjskiej).
W przypadku oświadczeń składanych przez osoby niepełnoletnie podpisują je rodzice/prawni opiekunowie.

  • ikonaOpublikowano: 13.09.2017 14:12
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.01.2023 09:20
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona