Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Budżet Obywatelski 2019

Budżet Obywatelski 2019: głosuj teraz!

Głosowanie na projekty BP 2019 trwa od 17 czerwca do 1 lipca

Głosowanie na projekty BP 2019 trwa od 17 czerwca do 1 lipca

17.06.2019 r.

Zaczęło się! 260 projektów dzielnicowych oraz całkowita nowość – 15 projektów miejskich czeka na głosujących w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019. Od 17 czerwca do 1 lipca gdynianie wybierać będą spośród aż 275 pomysłów na zmiany w mieście. Łączna pula tegorocznego BO to 10 158 500 zł.  
Liczba projektów
Spośród 341 projektów dzielnicowych złożonych w tegorocznej edycji BO, 26 odpadło na etapie weryfikacji formalnej, a 38 uznano za niemożliwe do realizacji. 10 projektów wycofali sami wnioskodawcy, siedem wycofanych zostało decyzją prezydenta.
Ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zatwierdził Prezydent Gdyni po rozpatrzeniu odwołań od wyników negatywnej weryfikacji, które złożyło kilku autorów.  

Kolejność projektów BO na listach wyłoniło losowanie. 4 czerwca przeprowadzili je członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby projektów dzielnicowych:
* Babie Doły: 12
* Chwarzno-Wiczlino: 15
* Chylonia: 12
* Cisowa: 16
* Dąbrowa: 23
* Działki Leśne: 10
* Grabówek: 12
* Kamienna Góra: 9
* Karwiny: 6
* Leszczynki: 13
* Mały Kack: 12
* Obłuże: 18
* Oksywie: 6
* Orłowo: 10
* Pogórze: 11
* Pustki Cisowskie - Demptowo: 11
* Redłowo: 11
* Śródmieście: 13
* Wielki Kack: 12
* Witomino: 11
* Wzgórze św. Maksymiliana: 17

Lista projektów miejskich zawiera 15 pozycji.

Ze spisami oraz dokładnym omówieniem każdego z przedsięwzięć można zapoznać się na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.
 
Organizacja głosowania
Głosowanie odbywa się się w dniach 17 czerwca – 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl
Każdy z głosujących po wejściu na stronę www.bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania:
* podaje numer PESEL oraz imię ojca
* wybiera dzielnicę, o rozwoju której chce decydować – nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy
* wskazuje maksymalnie pięć projektów dzielnicowych i maksymalnie pięć projektów miejskich
* szereguje wybrane projekty od najważniejszego do najmniej istotnego
Po zakończeniu jednego głosowania można od razu przejść do drugiego lub zostawić je na później. Mowa tu o głosowaniu na projekty dzienicowe i miejskie. W takiej sytuacji znów konieczne będzie wpisanie swoich danych na stronie.

Samo głosowanie podzielone jest na dwa kroki – najpierw trzeba zaznaczyć popierane projekty, a następnie uszeregować je w kolejności od najważniejszego – przypisując im liczby od 1 do 5. 
 
Projekty dzielnicowe
Zrealizowane zostaną:
* te, których łączna wartość nie przekroczy środków przeznaczonych dla danej dzielnicy
* oraz na które zagłosuje (na każdy osobno) co najmniej 50 osó

Jako pierwsze do realizacji wskazane zostaną projekty małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota, która pozostanie do dyspozycji po odjęciu od puli ogólnej puli na projekty małe, przeznaczona zostanie dla pozostałych projektów (dużych), aż do wyczerpania środków dla dzielnicy. Jeśli okaże się, że na następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy brakuje pieniędzy te, które pozostaną, przejdą na rok następny. 

Ale uwaga! Jeśli w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia głosowania Rada Dzielnicy przedłoży prezydentowi Gdyni uchwałę, w której zobowiąże się przeznaczyć brakujące środki na realizację projektu w następnym roku, będzie on mógł zostać zrealizowany częściowo z Budżetu Obywatelskiego, a częściowo ze środków Rady Dzielnicy.
 
Projekty miejskie
Do realizacji trafią projekty:
* na które zagłosowało co najmniej 1000 osób
* oraz których wartość nie przekroczy puli środków przewidzianych na realizację projektów miejskich – analogicznie, jak w przypadku projektów dzielnicowych. Środki niewykorzystane powiększą pulę miejską BO w kolejnej edycji.
 
Wyniki i lista zwycięskich projektów
Oddane głosy zostaną przeliczone na punkty, które zostaną przyznane:
* projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”): 5 punktów
* projekty na drugim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „2”): 4 punkty
* projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”): 3 punkty
* projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „4”): 2 punkty
* projekty na piątym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „5”): 1 punkt.

Przelicznik ten będzie zachowany niezależnie od tego, ile projektów wybierzemy. Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać tylko dwa projekty z listy, przypisze im miejsca od 1 do 2, przydzielając jednocześnie 9 z 15 punktów, które ma do dyspozycji. 

Wygrają projekty, które zdobędą największą liczbę punktów - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną dzielnicę oraz pulę miejską. Jeśli zdarzy się, że dwa projekty będą miały taką samą liczbę punktów, o wyborze zadecyduje liczba głosujących. 
Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostaną ogłoszone w pierwszych dniach lipca na specjalnej konferencji prasowej oraz na stronie www.bo.gdynia.pl.  

+1
Tak jak w latach ubiegłych dla dzielnicy, w której odnotowana zostanie największa frekwencja, przygotowano specjalną nagrodę. W podziękowaniu za aktywność mieszkańców zrealizowany tu zostanie dodatkowy projekt duży, czyli „projekt +1” – pierwszy z tych, które w głosowaniu na BO znalazły się pod kreską. 

* Każdego dnia o godz. 10 na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na facebookowym profilu BO podawana będzie frekwencja w dzielnicach. 
* Pierwsze wyniki – we wtorek, 18 czerwca. Ostatnie – w poniedziałek, 1 lipca.

Co, jeśli nie masz dostępu do internetu?
Osoby, które nie mają własnego komputera lub nie dysponują dostępem do sieci, mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w następujących miejscach:
Laboratorium Innowacji Społecznych: ul. Żeromskiego 31
• UrbanLab: al. Zwycięstwa 96/98 (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IVA, u zbiegu z ul. Stryjską)
• specjalny punkt BO w alei Topolowej: od 17 czerwca do 1 lipca w godz. 10.00-18.00
• Młodzieżowe Centrum Designu i Innowacji „Wymiennikownia”: ul. Kartuska 20 B
• Centrum Sąsiedzkie Przystań Lipowa 15
• Centrum Sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33
• Centrum Sąsiedzkie Przystań Chylońska 237
• Urząd Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (hol na parterze)
• Gdynia InfoBox: ul. Świętojańska 30
• Centrum Aktywności Seniora: ul. 3 Maja 27-31
• Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych: ul. 3 Maja 27/31
siedziby rad dzielnic (adresy na www.gdynia.pl)
• filie Biblioteki Gdynia
Głosowanie będzie możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.
• gdyńskie centra i galerie handlowe Riviera, Batory i Szperk – w piątek 21.06, sobotę 22.06, oraz weekend 28.06 - 30.06 w godz. 10.00-20.00.

Baw się i głosuj
Okazja do wybrania projektów w Budżecie Obywatelskim będzie też w czasie obywających się w mieście imprez i wydarzeń. Oto niektóre z nich:
• 18.06 - otwarcie pierwszego gdyńskiego woonerfu na ul. Abrahama - od godz. 12
• 22.06 - Cuda Wianki, w godz. 14-19
• 28.06 - Nocny Bieg Świętojański – przed imprezą, w godz. 14-19
• 29.06 - turniej siatkówki plażowej na Plaży Śródmieście

Podczas dwóch tygodni głosowania w różnych częściach miasta będzie można spotkać, wyposażonych w tablety, przedstawicieli Laboratorium Innowacji Społecznych. To członkowie tzw. lotnych brygad, którzy umożliwią głosowanie i pomogą, jeśli będzie taka potrzeba. 
Każdy mieszkaniec może zachęcać gdynian do oddania głosu za pomocą swojego komputera, tabletu czy komórki. System pozwala oddać głos z jednego urządzenia dowolnej liczbie osób. Podczas głosowania każdy będzie musiał wpisać swój numer PESEL oraz imię ojca. To na tej podstawie będziemy mieli pewność, że nikt nie zagłosuje dwa razy.

Uprawnieni do głosowania
W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w Gdyni (bez względu na wiek). W praktyce oznacza to, że każdy głosujący powinien być zameldowany w Gdyni lub znajdować się w rejestrze wyborców. Kto nie spełnia żadnego z powyższych warunków, może dopisać się do listy głosujących w Budżecie Obywatelskim. Wystarczy wydrukować, wypełnić i podpisać specjalne oświadczenie.

Można je pobrać ze strony www.bo.gdynia.pl, jest też dostępne w: 
 Laboratorium Innowacji Społecznych: ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego
• UrbanLab: budynek IVA Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej
• Centrach Sąsiedzkich: Przystań Lipowa 15 (Wielki Kack), Przystań Chylońska 237 (Cisowa), Przystań Opata Hackiego 33 (Chylonia)

Oświadczenia trzeba złożyć osobiście, w wersji papierowej. 
Oświadczenia składane przez osoby niepełnoletnie muszą zostać podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Deklarację mogą również wypełnić cudzoziemcy mieszkający w Gdyni.
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Ilona Budzbon
  • fot. Ilona Budzbon
  • fot. Ilona Budzbon
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas