Budżet Obywatelski 2019

Dzielnicowe wnioski do BO już po weryfikacji ogólnej

Spośród 341 złożonych propozycji zadań dzielnicowych, do dalszego etapu weryfikacji przeszło 312.

Spośród 341 złożonych propozycji zadań dzielnicowych, do dalszego etapu weryfikacji przeszło 312.

02.04.2019 r.

Zakończyła się już weryfikacja ogólna wniosków dzielnicowych złożonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, odpowiedzialni za koordynację procesu BO w Gdyni, sprawdzali czy złożone projekty były kompletne, zawierały wszystkie obowiązkowe załączniki, czy wpisywały się w zakres zadań gminy i powiatu oraz warunki dla projektów, wyznaczone w regulaminie tegorocznej edycji budżetu.

Spośród 341 złożonych propozycji zadań dzielnicowych, do dalszego etapu weryfikacji przeszło 312. Teraz trafią one do odpowiednich komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich, których pracownicy przeanalizują je pod kątem możliwości realizacji. Jeżeli będzie taka potrzeba, po konsultacjach z autorami do wniosków wprowadzane będą niezbędne zmiany. Etap weryfikacji potrwa do 28 maja.

Spośród 29 wniosków, które nie będą dalej procedowane w BO, pięć zostało wycofanych przez samych autorów - ze względu na brak zgody właściciela gruntu, na którym miałaby powstać inwestycja, lub aby nie dublować propozycji zgłoszonej w ramach tej samej puli dzielnicowej.

24 wnioski nie spełniły wymogów formalnych. W przypadku 17 z nich powodem odrzucenia był fakt, iż mimo możliwości uzupełnienia braków autorzy ostatecznie nie dołączyli wymaganych list z podpisami poparcia (14 wniosków) lub wymaganych oświadczeń od właścicieli gruntów (trzy wnioski). Pozostałe siedem propozycji nie wpisywało się w zakres zadań gminy lub podlegało wyłączeniom spod możliwości zgłaszania w ramach tegorocznej edycji BO - chodziło tu głównie o projekty dotyczące w dominującej części budowy lub remontu miejsc postojowych (są niegodne z par. 6 pkt 11 Uchwały  nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego).

Pełna lista z wynikami weryfikacji ogólnej projektów dzielnicowych, wraz z uzasadnieniami odrzuceń, znajduje się na stronie www.bo.gdynia.pl

Karty weryfikacji ogólnej dla każdego z projektów można znaleźć na ich podstronach w elektronicznym systemie obsługi wniosków do BO 2019.