Budżet Obywatelski 2020

Budżet Obywatelski 2020: głosuj i decyduj!

Głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim potrwa od 8 do 22 czerwca. Można wybierać spośród 282 projektów // ilustr. Laboratorium Innowacji Społecznych

Głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim potrwa od 8 do 22 czerwca. Można wybierać spośród 282 projektów // ilustr. Laboratorium Innowacji Społecznych

269 projektów dzielnicowych oraz 13 projektów miejskich czeka na głosujących w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020. Od 8 do 22 czerwca gdynianki i gdynianie mogą wybierać spośród aż 282 pomysłów na zmiany w mieście. Łączna pula tegorocznego BO to 10,6 mln zł. 

Zaczynamy! Przez najbliższych 15 dni każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Gdyni może zdecydować, które z pomysłów ich sąsiadek i sąsiadów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020 i zakwalifikowanych do głosowania trafią do realizacji. W puli są także, wypracowane grupowo, projekty miejskie. Łącznie - aż 282! Dotyczą wszystkich dziedzin naszego życia i każdej sfery funkcjonowania miasta - inwestycji, ale i wydarzeń. Odpowiadają na potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców.

- Gdynianie i gdynianki, jak co roku, zgłosili do Budżetu Obywatelskiego mnóstwo ciekawych inicjatyw. Pracowali też wspólnie nad projektami miejskimi - w tym roku głównie zdalnie, ale z nie mniejszym niż rok temu sukcesem. Teraz nadszedł czas, by z prawie 300 propozycji zmian w Gdyni w głosowaniu wybrać te, które zdaniem każdego z nas powinny zostać zrealizowane – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W tym roku, biorąc pod uwagę głosy, jakie pojawiły się w ewaluacji BO 2019, uprościliśmy nieco wybór projektów. Wybieramy trzy razy trzy, czyli trzy projekty dzielnicowe duże, trzy projekty dzielnicowe małe i trzy projekty miejskie. Co ważne, by wskazać projekty nie trzeba wychodzić z domu, bo w Gdyni głosowanie w Budżecie Obywatelskim odbywa się na stronie internetowej. Osoby nie mające w domu dostępu do internetu mogą zagłosować w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Organizując je, mieliśmy na uwadze przede wszystkim nasze wspólne bezpieczeństwo. Co roku, zachęcając do głosowania w Budżecie Obywatelskim, namawiam do sąsiedzkich rozmów i spotkań. Teraz zachęcam do korzystania z możliwości, jakie daje internet. Nasi autorzy w poprzednich latach wielokrotnie udowodnili, że skuteczna promocja w sieci jest możliwa. Wierzę, że i tym razem pomysłów Państwu nie zabraknie.W sześciu poprzednich edycjach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, 2014-2019, wybrano 293 pomysły dotyczące m.in. sportu i rekreacji, bezpieczeństwa, rozwiązań ekologicznych czy kultury.

Pula środków
Na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego rozdysponujemy 10 608 600 zł. Środki te są podzielone na pulę na projekty miejskie w wysokości 1,5 miliona zł oraz pulę na projekty dzielnicowe w wysokości 9,1 mln zł, które są podzielone pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.

Liczba projektów
Spośród 343 projektów dzielnicowych złożonych w tegorocznej edycji BO, 6 odpadło na etapie weryfikacji formalnej, a 57 uznano za niemożliwe do realizacji. 11 projektów wycofali sami wnioskodawcy.
Ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zatwierdził Prezydent Gdyni po rozpatrzeniu odwołań od wyników negatywnej weryfikacji, które złożyło kilku autorów.  
Kolejność projektów BO na listach wyłoniło losowanie. 25 maja przeprowadzili je członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby projektów dzielnicowych:
* Babie Doły: 6 dużych, 5 małych
* Chwarzno-Wiczlino: 5 dużych, 12 małych
* Chylonia: 7 dużych, 10 małych
* Cisowa: 3 duże, 4 małe
* Dąbrowa: 11 dużych, 15 małych
* Działki Leśne: 5 dużych, 7 małych
* Grabówek: 7 dużych, 10 małych
* Kamienna Góra: 3 duże, 3 małe
* Karwiny: 5 dużych, 6 małych
* Leszczynki: 5 dużych, 9 małych
* Mały Kack: 7 dużych, 10 małych
* Obłuże: 7 dużych, 5 małych
* Oksywie: 2 duże, 6 małych
* Orłowo: 2 duże, 8 małych
* Pogórze: 4 duże, 8 małych
* Pustki Cisowskie – Demptowo: 4 duże, 7 małych
* Redłowo: 13 dużych, 8 małych
* Śródmieście: 3 duże, 9 małych
* Wielki Kack: 1 duży, 6 małych
* Witomino: 3 duże, 3 małe
* Wzgórze św. Maksymiliana: 8 dużych, 7 małych

Lista projektów miejskich zawiera 13 pozycji.

Ze spisami oraz dokładnym omówieniem każdego z przedsięwzięć można zapoznać się na stronie internetowej bo.gdynia.pl.Organizacja głosowania
Głosowanie trwa od 8 do 22 czerwca 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl
Każdy z głosujących po wejściu na nią i przejściu do podstrony głosowania:
* podaje numer PESEL oraz imię matki
* wybiera dzielnicę, o rozwoju której chce decydować – nie musi być to dzielnica, w której mieszka
* wskazuje maksymalnie trzy projekty miejskie, a po wybraniu dzielnicy - maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże i maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe

Projekty dzielnicowe
Zrealizowane zostaną:
* te z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy środków przeznaczonych dla danej dzielnicy
* oraz na które zagłosuje (na każdy osobno) co najmniej 50 osób
Jako pierwsze do realizacji wskazane zostaną projekty małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota, która pozostanie do dyspozycji po odjęciu od kwoty ogólnej puli na projekty małe przeznaczona zostanie dla pozostałych projektów (dużych), aż do wyczerpania środków dla dzielnicy. Jeśli okaże się, że na następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy brakuje pieniędzy te, które pozostaną, przejdą na rok następny.

Projekty miejskie
Do realizacji trafią projekty:
* na które zagłosowało co najmniej 1000 osób
* oraz z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy puli środków przewidzianych na realizację projektów miejskich – analogicznie, jak w przypadku projektów dzielnicowych. Środki niewykorzystane powiększą pulę miejską BO w kolejnej edycji.

Co, jeśli nie masz dostępu do internetu?
Osoby, które nie dysponują w domu dostępem do internetu, a chcą oddać swój głos na projekty BO 2020, mogą to zrobić w wyznaczonych miejscach w całej Gdyni. Z takiej możliwości mogą korzystać tylko w ściśle określonych godzinach i z zachowaniem ściśle określonych zasad bezpieczeństwa.

Przystanie
Piątki 12 i 19 czerwca, godz. 16.00 – 19.00
* Przystań Lipowa 15, Wielki Kack (os. Fikakowo) 
* Przystań Śmidowicza 49 (Oksywie)
* Przystań Opata Hackiego 33 (Chylonia)

Wymiennikownia
* ul. Kartuska 20b: piątki 12 i 19 czerwca, godz. 15.00 – 19.00

UrbanLab Gdynia
* al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej) piątki 12 i 19 czerwca, godz. 15.00 – 19.00Biblioteka Gdynia
Poniedziałki 8, 15 i 22 czerwca, godz. 12.00 – 19.00 (uwaga – przerwa techniczno-sanitarna 15.00-16.00)
* Biblioteka Obłuże, Filia nr 1, ul. Boisko 6
* Biblioteka Cisowa, Filia nr 6, ul. Kcyńska 2
* Biblioteka Chylonia, Filia nr 12, ul. Opata Hackiego 33
* Biblioteka Witomino, Filia nr 5, ul. Narcyzowa 1 (na piętrze przed biblioteką)
* Biblioteka Wiedzy – ul. Świętojańska 141
* Wypożyczalnia Centralna  - ul. Abrahama 60

Rowerowe punkty do głosowania
Podczas dwóch tygodni głosowania w dzielnicach będzie można spotkać, wyposażonych w tablety, przedstawicieli Laboratorium Innowacji Społecznych poruszających się na rowerach cargo. To członkowie tzw. lotnych brygad, którzy umożliwią głosowanie i pomogą w nim, jeśli będzie taka potrzeba. Będą wyposażeni w środki higieny do dezynfekcji.

Stały punkt: aleja Topolowa/ bulwar
6 – 22 czerwca, do 14.00 do 18.00

Dzielnice:
* 8-9 czerwca – Babie Doły, Leszczynki, Wzgórze św. Maksymiliana
* 10-11 czerwca – Oksywie, Grabówek, Redłowo
* 12-13 czerwca – Obłuże, Działki Leśne, Orłowo
* 14-15 czerwca – Pogórze, Witomino, Mały Kack
* 16 czerwca - Chylonia, Witomino, Karwiny
* 17 czerwca – Chylonia, Chwarzno-Wiczlino, Karwiny
* 18-19 czerwca – Cisowa, Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa
* 20-21 czerwca - Pustki Cisowskie-Demptowo, Kamienna Góra, Wielki Kack
* 22 czerwca - Pustki Cisowskie-Demptowo, Śródmieście (Gdynia Główna PKP), Wielki Kack
System pozwala oddać głos z jednego urządzenia dowolnej liczbie osób. Podczas głosowania każdy będzie musiał wpisać swój numer PESEL oraz imię matki. To na tej podstawie będziemy mieli pewność, że nikt nie zagłosuje dwa razy.

Wyniki i lista zwycięskich projektów
Oddane głosy zostaną przeliczone na punkty, które zostaną przyznane poszczególnym projektom – każdy głos to jeden punkt.
Wygrają projekty, które zdobędą największą liczbę punktów - aż do wyczerpania puli miejskiej oraz środków przeznaczonych na daną dzielnicę. W przypadku projektów, które otrzymają tyle samo głosów, a kwota będzie niewystarczająca do realizacji obu, do wykonania zostanie przekazany ten pro­jekt, który wyłoni w drodze losowania Rada ds. Budżetu Obywatelskiego.
Wyniki głosowania na projekty w tegorocznej edycji BO zostaną ogłoszone do 25 czerwca 2020 roku. Lista zawierająca liczbę głosów uzyskanych przez wszystkie projekty zostanie opublikowana na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na stronie miasta Gdynia www.gdynia.pl.

Projekt „+”
W tej dzielnicy Gdyni, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, tak jak w latach poprzednich zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży spośród zgłoszonych w ramach BO. Będzie to inicjatywa „pierwsza pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. W dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Przeznaczone na nie zostaną inne środki miasta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego. To dodatkowa forma docenienia aktywności mieszkańców.

Frekwencja w dzielnicach będzie podawana każdego dnia ok. godz. 10.30 na stronie bo.gdynia.pl oraz na facebookowym profilu BO. Pierwsze wyniki – we wtorek, 9 czerwca. Ostatnie – w poniedziałek, 22 czerwca.

Co ważne, projekty na których realizację zabrakło pieniędzy – czyli te „pod kreską” – wciąż będą miały szansę. Rady dzielnic mogą „dołożyć”  ze swojej puli środków brakującą kwotę  na realizację projektu małego lub dużego w następnym roku. Podobne deklaracje mogą składać prywatni darczyńcy.
W przypadku projektów miejskich o przeznaczeniu dodatkowych funduszy z budżetu miasta może zdecydować Rada Miasta Gdyni.

Uprawnieni do głosowania
W gdyńskim Budżecie Obywatelskim głosować może każda gdynianka i każdy gdynianin bez wyjątku – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Wystarczy fakt zamieszkania w Gdyni Jednakże osoby, które nie są tu zameldowane lub nie figurują w rejestrze wyborców, muszą podpisać specjalne oświadczenie.
Podczas głosowania taki dokument można złożyć od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16 w UrbanLab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej) – z wyjątkiem 12 i 17 czerwca.
Oświadczenie można wydrukować ze strony bo.gdynia.pl – zakładka „do pobrania” lub otrzymać w UL.

ikona