Budżet Obywatelski 2020

Budżet Obywatelski 2020. Już zaczynamy myśleć o projektach

Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2020 można składać od 27 stycznia do 24 lutego

Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2020 można składać od 27 stycznia do 24 lutego

Na internetowej stronie bo.gdynia.pl są już dostępne wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia projektu do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. To oznacza, że każdy, kto ma już pomysł, może rozpocząć przygotowania i 27 stycznia 2020, gdy wystartuje przyjmowanie pomysłów mieszkańców, złożyć swój wniosek.
 
Ostatni poniedziałek stycznia – 27.01 – jest jednocześnie pierwszym dniem w kalendarzu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Do 24 lutego każdy, kto ma pomysł na konkretną zmianę w swojej dzielnicy, będzie mógł złożyć swój projekt. W tym samym czasie zainteresowani wspólną pracą nad projektami ogólnomiejskimi mogą zgłaszać się do udziału w cyklu trzech warsztatów, podczas których wypracowane zostaną pomysły poddane później pod głosowanie. Oczywiście, można jednocześnie przygotować własny projekt dzielnicowy i zaangażować się w prace nad projektami miejskimi.

Na stronie internetowej gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego bo.gdynia.pl są już dostępne wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia projektu dzielnicowego. To oznacza, że każdy, kto ma pomysł na zmiany w swoim najbliższym sąsiedztwie, już może zacząć przygotowywania do złożenia projektu. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 727 39 10, email: bo@gdynia.pl

Już 30 stycznia rozpoczną się spotkania pod hasłem „Budżet wieczorową porą”. W godzinach popołudnuowych w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31 działać będzie specjalny punkt konsultacyjny, gdzie będzie można zasięgnąć porady w sprawie przygotowania i złożenia projektu.

1 lutego zaprosimy do UrbanLabu (al. Zwycięstwa 96/98) na Dzień Otwarty Budżetu Obywatelskiego, a 15 lutego odbędzie się maraton pisania projektów do BO – z udziałem urzędników z wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek, które zajmują się weryfikacją i realizacją projektów.

- W ubiegłym roku wprowadziliśmy w formule Budżetu Obywatelskiego zmiany, które zaowocowały rekordową liczbą 341 zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Teraz, chcąc nie tylko podtrzymać to zainteresowanie, ale też przyciągnąć bo Budżetu Obywatelskiego kolejne grupy mieszkańców, proponujemy kolejne nowości, jak uproszczenie głosowania czy poszerzenie możliwości dofinansowania projektów „pod kreską” czyli tych, na których realizację w trakcie głosowania zabrakło środków – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący gdyńskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. – Tym, co cieszy, jest fakt że gdynianie nie boją się myśleć o BO coraz szerzej, że zgłaszają coraz bardziej śmiałe pomysły i chętnie na nie głosują.

Przykładem może tu być plac zabaw na osiedlu Lelewela, wybrany w głosowaniu 2019. Nie będzie to jednak zwykły plac zabaw, lecz… międzypokoleniowy. Skąd pomysł na takie miejsce?

- Z potrzeby – mówi krótko pani Alina, który projekt „Międzypokoleniowy plac zabaw na Osiedlu Lelewela” złożyła do BO 2019 z koleżanką. - Na osiedlu, na którym mieszkam, plac zabaw był w bardzo złym stanie i żal mi było naszych dzieci, które nie miały się gdzie bawić. Pomyślałam więc: „dlaczego nie? Przecież Budżet Obywatelski jest po to, żeby zgłaszać swoje pomysły”.

Pani Alina nie kryje, że choć posiłkowała się przygotowanym kilka lat temu projektem placu, który miałby powstać przy ul. Lelewela, to jednak przygotowanie ostatecznej wersji wniosku pochłonęło trochę czasu. To jednak zrozumiałe, bo chodziło o wybór wyposażenia miejsca, z którego pożytek miałyby nie tylko dzieci, ale też ich opiekunowie czy w ogóle mieszkający w okolicy dorośli. Później, już na etapie głosowania, potrzebna była promocja pomysłu. – Udało się, choć nie do końca w to wierzyłam – przyznaje pani Alina. – To ogromna satysfakcja. Teraz czekam na realizację.Z kolei projekt pani Elżbiety – „Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia” –  to… konsekwencja sąsiedzkich warsztatów prowadzonych przez nią w centrum sąsiedzkim Przystań Lipowa 15 w Wielkim Kacku.

- Większość z nas ma w szafie ubrania dobre, ale których nie nosi, mogę się o to założyć. Zamiast je wyrzucać i kupować nowe, wystarczy je przerobić – mówi pani Elżbieta. - To ważne, bo branża odzieżowa jest dla środowiska bardzo szkodliwa. Przerabianiem odzieży warto się też zainteresować dlatego, że jest to tańsze niż zakupy, a dodatkowo nasze ubrania będą z pewnością unikatowe. Właśnie z taką ideą regularnie spotykamy się w Przystani Lipowa 15 na zajęciach kreatywnego szycia, a z ich rosnącej popularności powstał pomysł na złożenie projektu „Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia” w Budżecie Obywatelskim 2019. Przygotowanie wniosku projektowego do BO nie jest trudne. Zwłaszcza, że do dyspozycji autorów projektów są przedstawiciele LIS, którzy chętnie i cierpliwie pomagają w razie wątpliwości. Cieszę się, że projekt zyskał poparcie sąsiadów i nie mogę się już doczekać startu zajęć.W sześciu poprzednich edycjach, 2014 - 2019, gdynianie wskazali do realizacji 293 pomysły dotyczące m.in. sportu i rekreacji, bezpieczeństwa, rozwiązań ekologicznych czy kultury. W roku 2019, po raz pierwszy, głosowaliśmy na projekty ogólnomiejskie. Największym poparciem cieszył się zakup karetki dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni (przekazano ją w grudniu 2019). Dzięki decyzji Rady Miasta Gdyni o zwiększeniu puli środków na BO powstanie też dziewięć parków kieszonkowych – pierwszego „pod kreską” w puli projektów miejskich.

Budżet Obywatelski 2020
Na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2020 roku w ramach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego Rada Miasta przeznaczyła 10 608 600 zł. To suma kwoty podstawowej w wysokości 10 001 536,38 zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w ramach poprzednich edycji BO, czyli 606 872,23 zł.
W ramach kwoty podstawowej wydzielona zostanie pula na projekty miejskie: 1 500 000 zł.

Zgłaszanie projektów
Projekty dzielnicowe będzie można składać od 27 stycznia do 24 lutego 2020. Tak jak w poprzednich latach, pomysłodawcy będą zobowiązani wypełnić formularz, zebrać podpisy poparcia (od 2 do 22, w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy) oraz uzyskać ewentualną zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu BO na wskazywanym terenie (jeśli nie należy on do miasta). Przy wypełnianiu wniosków pomysłodawcy będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wnioski będą analizowane przez LIS pod kątem ewentualnych braków formalnych oraz przez poszczególne komórki i jednostki Urzędu Miasta w kwestiach merytorycznych i techniczno-finansowych. Jeśli projekt okaże się niemożliwy do realizacji w zaproponowanym kształcie, pracownik jednostki dokonującej analizy zwróci się do autora i wspólnie ustalą konieczne do wprowadzenia zmiany. Jeśli autor nie wyrazi na nie zgody, projekt nie będzie dalej poddawany procedurze, ale pomysłodawca będzie mógł się od tej decyzji odwołać. Ostatecznie sprawę rozstrzygnie prezydent.
Projekty miejskie zostaną wypracowane w trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów – 29 lutego, 21 marca i 18 kwietnia. Weźmie w nich udział maksymalnie 100 mieszkańców (zgłoszenia przyjmowane będą w tym samym okresie, w którym będzie można składać projekty dzielnicowe), a także urzędnicy i eksperci, którzy pomogą dopracować pomysły.

Zmiany na etapie głosowania
Głosowanie na projekty odbywać się będzie przez stronę internetową bo.gdynia.pl po podaniu numeru PESEL oraz imienia ojca lub/i matki. Tak jak w poprzednich latach, projekty wybierać będą mogli wszyscy mieszkańcy Gdyni, bez względu na wiek. Z myślą o osobach, które nie mają dostępu do Internetu, zostaną uruchomione punkty do głosowania, m.in. w radach dzielnic, bibliotekach oraz w centrach sąsiedzkich.

Istotną zmianą jest to, że będziemy wybierać maksymalnie trzy – a nie pięć, jak dotąd – projekty z każdej puli. Ponadto w dzielnicach projekty małe będą oddzielone od dużych. Tym samym wskazywać będziemy do trzech projektów małych dzielnicowych, do trzech projektów dużych dzielnicowych oraz do trzech projektów miejskich. Ma to uprościć i usprawnić głosowanie.

Głosowanie odbędzie w dniach 8-22 czerwca, czyli przed zakończeniem roku szkolnego i wakacyjnymi wyjazdami. Przyspieszenie głosowania było ważnym postulatem zgłaszanym przez mieszkańców w ewaluacyjnej ankiecie.

Realizacja projektów „pod kreską”
W BO 2020 uszczegółowione zostały także zasady realizacji projektów „pierwszych pod kreską”, czyli tych, które uzyskały znaczące poparcie mieszkańców, ale na ich realizację nie wystarczyło środków. Inicjatywy dzielnicowe, małe i duże, będą mogli dofinansować prywatni darczyńcy lub rady dzielnic. Z kolei projekty miejskie „spod kreski” będą mogły być dofinansowane decyzją Radnych Miasta.
Niewykorzystane środki zasilą natomiast budżet kolejnej edycji BO.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
13 stycznia: rozpoczęcie kampanii informacyjnej
27 stycznia – 24 lutego: składanie projektów dzielnicowych, przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty miejskie oraz równolegle wsparcie doradcze dla mieszkańców
25 lutego – 10 marca: weryfikacja ogólna wniosków dzielnicowych i ewentualne uzupełnienia
11 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji ogólnej projektów dzielnicowych
11 marca – 17 maja: analiza merytoryczna i techniczno-finansowa
18 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji projektów dzielnicowych
18 marca – 20 maja: odwołania od wyników negatywnej weryfikacji
do 25 maja: rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji
do 26 maja: przyjęcie przez Prezydenta Miasta i publikacja ostatecznej listy projektów dzielnicowych oraz miejskich zakwalifikowanych do głosowania
8 czerwca – 22 czerwca: głosowanie
25 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania
Do 27 września: stworzenie harmonogramu realizacji projektów

HARMONOGRAM CYKLU WARSZTATÓW WYPRACOWYWANIA PROJEKTÓW MIEJSKICH
27 stycznia – 24 lutego: przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty
29 lutego: warsztaty nr 1
21 marca: warsztaty nr 2
18 kwietnia: warsztaty nr 3

  • ikonaOpublikowano: 13.01.2020 13:05
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.01.2020 13:16
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona