Budżet Obywatelski 2020

Budżet Obywatelski 2020: oto wyniki głosowania!

W czwartek poznaliśmy projekty wybrane do realizacji w ramach gdyńskiego Budżetu obywatelskiego 2020

W czwartek poznaliśmy projekty wybrane do realizacji w ramach gdyńskiego Budżetu obywatelskiego 2020

Aż 116 projektów dzielnicowych i jeden projekt miejski - tyle trafi do realizacji w wyniku zakończonego 22 czerwca głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020. Głosowanie trwało od 8 czerwca, a swoje głosy oddały 28 943 osoby – 12,66 procent mieszkańców Gdyni. Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego była siódmą z kolei.
 
To było wyjątkowe głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, bo obwarowane wszystkimi ograniczeniami związanymi z pandemią. Oznaczały one m.in. mniejsze niż w latach poprzednich możliwości promowania zarówno samego BO przez jednostki miejskie, jak i konkretnych projektów przez ich autorów.


 
W tym roku głosowanie odbyło się nieznacznie wcześniej niż w 2019 m.in. w efekcie ewaluacji  ubiegłorocznego BO. Wynikało z niej, że rozpoczęcie i zakończenie głosowania jeszcze przed wakacjami może oznaczać dla autorów więcej okazji do zebrania poparcia dla projektów. Pandemia pokrzyżowała te plany, bo nie odbyły się wydarzenia, podczas których tradycyjnie BO jest promowany, ale nie przeszkodziła w głosowaniu. Prawie 29 tysięcy osób, które wzięły udział, stanowią najlepszy dowód na to, że niezależnie od okoliczności gdyniankom i gdynianom zależy na swoim mieście, chcą uczestniczyć w jego życiu i być częścią zmian – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – 116 projektów dzielnicowych, które wybrano do głosowania, to najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych edycji. Dziękuję autorom, dziękuję głosującym, dziękuję wszystkim wspierającym gdyński Budżet Obywatelski.

Wyniki gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 ogłoszone zostały podczas wydarzenia on - line, z transmisją na facebookowym profilu Budżetu Obywatelskiego.

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020 do podziału było 10 608 600 zł plus premia w ramach „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła łącznie 511 915 zł.  To nagroda w postaci realizacji dodatkowych projektów (ze środków miasta): dużego dla dzielnicy z najwyższą frekwencją w głosowaniu oraz małych – po jednym w dzielnicach, które w rankingu frekwencji zajęły drugie i trzecie miejsca.


 
W tym roku wybieraliśmy spośród 268 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Dąbrowie - 26, najmniej – na Witominie i Kamiennej Górze – po sześć. W głosowaniu prowadzonym w internecie, za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl, mieszkańcy wskazali do realizacji 116 projektów dzielnicowych: 31 dużych i 85 małych (oraz pośrednio trzy projekty Projekt +1 wynikający z najwyższej frekwencji).
 
Spośród 13 poddanych pod głosowanie projektów miejskich, wybrano jeden.
 
Szczegóły na stronie www.bo.gdynia.pl Wyniki głosowania są załącznikami do tekstu.
 
Najwyższą frekwencję – 32,36 procent głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”: „Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej”.
 
Na drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się, odpowiednio: Chwarzno-Wiczlino (31,23 proc.) oraz Redłowo (28,57 proc). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty małe: „Zimowe kino w Chwarznie-Wiczlinie - projekcja pięciu filmów” oraz „ Zajęcia rozwijające kreatywność - rysunek i malarstwo z natury i z wyobraźni - dla starszych dzieci i młodzieży”.
 
Najrzadziej głosowali mieszkańcy Oksywia (5,65 proc.).
 
Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów - 2533 - otrzymał zwycięski projekt z Chwarzna: „Chodnik łączący Wiczlino-Ogród z ulicą Wiczlińską”.
 
Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą – na terenie po byłych ogródkach działkowych przy II MPS i Wielkokackiej na Witominie” (526 200 zł).
 
Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie na ul. Władysława IV” (Śródmieście; 1747 zł).
 
Z całkowitej puli środków na realizację projektów dzielnicowych nie wykorzystanych pozostaje 844 326 zł. Ta kwota przechodzi na BO 2021.

W żadnej z dzielnic nie wykorzystano w pełni przeznaczonych dla niej funduszy. Najwięcej środków do „przepisania” na kolejny Budżet Obywatelski pozostało na Chwarznie – Wiczlinie (277 267 zł), najmniej – na Leszczynkach (1100 zł).
 
Warto pamiętać, że projekty, dla których w wyniku głosowania zabrakło pieniędzy, wciąż mają szansę na realizację. Rady dzielnic mogą „dołożyć” ze swojej puli środków brakującą kwotę na realizację projektu dzielnicowego: małego lub dużego w następnym roku. Podobne deklaracje mogą składać prywatni darczyńcy.
 
Przypomnijmy, że w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 wzięły udział 31 263 osoby – 13,51 procent mieszkańców Gdyni. Do podziału było 10 158 500 zł; premia w ramach „+1” wyniosła 392 940 zł. Do realizacji wybrano 109 projektów dzielnicowych (bez Projektu +1) oraz jeden projekt miejski.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 26.06.2020 13:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.06.2020 13:13
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona