Budżet Obywatelski 2021

BO2021 na nowych zasadach

Budżet Obywatelski w Gdyni obywa się od roku 2014 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Budżet Obywatelski w Gdyni obywa się od roku 2014 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Kilka ważnych zmian – w tym m.in. głosowanie za pomocą Karty Mieszkańca i sposobie wypracowania projektów miejskich – zostało uwzględnione w projekcie regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2021. To zmiany wypracowane wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami w ramach ewaluacji tegorocznej edycji konsultacji. Uchwałę dotyczącą zasad i trybu przeprowadzania BO przyjęli już miejscy radni.


Od 2014 roku gdynianki i gdynianie mają bezpośredni wpływ na zmiany, jakie w swoich najbliższych okolicach mogą wprowadzać za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego. Projekty, które zyskują największe poparcie w głosowaniu, kierowane są do realizacji. Z myślą o tym, by zasady przeprowadzania BO maksymalnie odpowiadały na potrzeby mieszkańców – autorów projektów i głosujących – każdego roku wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany w regulaminie. Zmiany w BO2021 zostały wypracowane na podstawie wniosków z ewaluacji tegorocznego głosowania.
– Po zakończeniu każdej edycji BO przyglądamy się jej przebiegowi. Sprawdzamy, co zadziałało, a co można jeszcze poprawić. Budżet Obywatelski rozwija się razem z miastem, więc musi zmieniać się wraz z potrzebami mieszkańców. Wierzymy, że modyfikacje w regulaminie na rok 2021, przyjęte dziś przez radnych miasta, będą służyć mieszkańcom – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu wypracowywania projektów miejskich. Te będą od przyszłego roku składane przez grupę autorów (minimum trzech) w sposób analogiczny do projektów dzielnicowych, a ich dopracowywanie nastąpi podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców.
– Dotychczasowa formuła wypracowywania projektów miejskich podczas trzech sobotnich warsztatów była bardzo twórczym narzędziem wspólnego namysłu nad potrzebami miasta, ale też – jak pokazuje ewaluacja – dla wielu mieszkańców zbyt angażującym czas i uwagę. Ponieważ zależy nam, by nie rezygnować zupełnie ze wspólnych dyskusji i rozważań, wypracowaliśmy pomysł na zmianę formuły tak, by nadal sprzyjała wymianie pomysłów i opinii na linii mieszkaniec-urzędnik​, ale nie wymagała tak wielkiego zaangażowania. Podobnemu celowi służyło zmniejszenie wymaganych podpisów poparcia dla projektów miejskich do 30. Zebranie przez trzyosobową grupę autorów większej liczby mogłoby być trudne do zrealizowania, szczególnie jeśli utrzyma się sytuacja związana z pandemią. Projekty miejskie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego będą mogły mieć też zakres tematyczny, określany przez Prezydenta po zasięgnięciu opinii Rady ds. BO – wyjaśnia Marta Wieczorek, kierowniczka działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynującego gdyński BO. 
Nowy regulamin zakłada także możliwość dofinansowania projektu miejskiego „pierwszego pod kreską” przez darczyńcę/darczyńców, podobnie jak ma to miejsce przy projektach dzielnicowych. Będzie też możliwa – za zgodą autorów – zmiana kwalifikacji projektu z miejskiego na dzielnicowy.
 
Z kolei w przypadku projektów dzielnicowych, nie będzie można już zgłaszać w ramach jednego wniosku kilku różnych, niezależnych działań z katalogów projektów tzw. inwestycyjnych i miękkich. Doprecyzowane zostało także pojęcie celowości i gospodarności, do którego dodano zapis o niepowielaniu istniejącej infrastruktury czy działań w najbliższym otoczeniu.
– Dotyczy to zarówno projektów dzielnicowych, jak i ogólnomiejskich – dodaje Marta Wieczorek z LIS.
Dookreślone zostały również zasady dotyczące oceny zgłaszanych projektów. Przyjęta procedura odwoławcza umożliwi autorom zwrócenie się o ponowne rozpatrzenie negatywnie zweryfikowanego projektu jeszcze w trakcie trwania weryfikacji projektów. Prezydent, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, będzie na bieżąco rozpatrywał wpływające odwołania.
 
Zmiany czekają także na etapie głosowania. Obok znanego już sposobu głosowania przy użyciu numeru PESEL i imienia ojca/matki, pojawi się również możliwość oddania głosu za pośrednictwem Karty Mieszkańca. Ma to być ułatwieniem szczególnie dla tych, którzy nie figurują w bazie meldunkowej bądź rejestrze wyborców, ale mieszkają w Gdyni i płacą tu podatki.
 
Teraz uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego zostanie przekazana do Wojewody Pomorskiego w celu wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Na listopadowej sesji Rady Miasta pod obrady trafi projekt uchwały określającej, jaki odsetek wydatków budżetu miasta zostanie przeznaczony na Budżet Obywatelski 2021. Od tego zależy dokładna kwota, jaką w głosowaniu będą mogli dysponować gdynianie.
 
Przypomnijmy, że w siedmiu dotychczasowych edycjach do realizacji zostały przekazane 423 projekty.  
 
Tekst uchwały:
UCHWAŁA NR XXIII/749/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2023 10:18
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2023 12:16
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona