Budżet Obywatelski 2021

BO 2021: do rozdysponowania 11 milionów złotych

Pierwsza edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2014 roku. // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Pierwsza edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2014 roku. // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Na październikowej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę określającą zasady Budżetu Obywatelskiego 2021; w środę, 25 listopada zdecydowali o puli środków. To równowartość 0,5176 proc. wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

– W roku 2021 będzie to 10 000 778 zł. Wraz ze środkami niewykorzystanymi w roku 2020 podczas przyszłorocznego głosowania mieszkańcy i mieszkanki rozdysponują między projekty miejskie i dzielnicowe, inwestycyjne i tzw. miękkie ponad 11 milionów złotych – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Ostatnie edycje BO przyniosły nam zarówno rekordowe liczby zgłoszonych projektów, jak i tych wskazanych do realizacji – tylko w roku 2020 gdynianie i gdynianki wybrali prawie 120 projektów. To pokazuje zainteresowanie, jakim cieszy się Budżet Obywatelski jak i możliwości, jakie daje.

W edycji 2021 może być ich jeszcze więcej, bo na październikowej sesji radni przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w regulaminie BO. To efekt uwag zgłoszonych m.in. przez mieszkańców po zakończeniu głosowania w tym roku.

I tak, projekty miejskie będą od przyszłego roku składane przez grupę minimum trzech autorów tak, jak projekty dzielnicowe. Dopracowywane zostaną podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców. Projekty miejskie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego będą mogły mieć też zakres tematyczny, określany przez prezydenta po zasięgnięciu opinii Rady ds. BO.

Nowy regulamin zakłada możliwość dofinansowania projektu miejskiego „pierwszego pod kreską” przez darczyńcę/darczyńców – tak, jak ma to miejsce przy projektach dzielnicowych. Będzie też możliwa – za zgodą autorów – zmiana kwalifikacji projektu z miejskiego na dzielnicowy.

W przypadku projektów dzielnicowych nie będzie można już zgłaszać w ramach jednego wniosku kilku różnych, niezależnych działań z katalogów projektów tzw. inwestycyjnych i miękkich. Doprecyzowano pojęcie celowości i gospodarności, do którego dodano zapis o niepowielaniu istniejącej infrastruktury czy działań w najbliższym otoczeniu. Dotyczy to zarówno projektów dzielnicowych, jak i miejskich.
Dookreślono zasady dotyczące oceny zgłaszanych projektów. Przyjęta procedura odwoławcza umożliwi autorom zwrócenie się o ponowne rozpatrzenie negatywnie zweryfikowanego projektu jeszcze w trakcie trwania weryfikacji projektów. Prezydent, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, będzie na bieżąco rozpatrywał wpływające odwołania.

Zmiany czekają także na etapie głosowania. To będzie możliwe za pośrednictwem Karty Mieszkańca. Ma to być ułatwieniem szczególnie dla tych, którzy nie figurują w bazie meldunkowej bądź rejestrze wyborców, ale mieszkają w Gdyni i płacą tu podatki.

Kalendarz Budżetu Obywatelskiego 2021 zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta Gdyni.

Pierwsza edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2014 roku. W siedmiu dotychczasowych edycjach gdynianie i gdynianki wskazali do realizacji 423 projekty.

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2023 10:38
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2023 12:01
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona