Budżet Obywatelski 2021

382 pomysły do Budżetu Obywatelskiego!

Ostateczna liczba projektów zgłoszonych do BO 2021 okazała się rekordowa // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Ostateczna liczba projektów zgłoszonych do BO 2021 okazała się rekordowa // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

382 pomysły do Budżetu Obywatelskiego!

382 projekty – 363 dzielnicowe oraz 19 miejskich – to ostateczna liczba wniosków złożonych do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021! Najwięcej, bo 38, złożyli mieszkańcy i mieszkanki Chwarzna-Wiczlina. Teraz wszystkie projekty przejdą weryfikację formalną, a projekty miejskie zostaną dopracowane przez autorów i urzędników na specjalnych warsztatach online.


Etap składania wniosków w gdyńskim BO2021 trwał blisko miesiąc – od 25 stycznia do 22 lutego. Najwięcej projektów wpłynęło jednak w ostatnich dniach. Pomysły mogły dotyczyć: komunikacji i organizacji ruchu, przestrzeni publicznej, sportu i rekreacji, zdrowia i polityki społecznej, edukacji, zieleni i ochrony środowiska oraz kultury. Łącznie na realizację projektów zabezpieczono ponad 11 milionów złotych.
– 382 projekty to absolutny rekord gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Cieszymy się, że mieszkańcy chcą angażować się w kreowanie miasta. I chociaż nie wszystkie zgłoszone projekty wygrają w czerwcowym głosowaniu, to z pewnością są dla nas, samorządowców, ważnym sygnałem Państwa potrzeb. Dzięki temu wiemy lepiej, jakich zmian oczekują mieszkańcy. A to punkt wyjścia wszystkich naszych działań – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Wśród zgłoszonych pomysłów dzielnicowych, małych i dużych, są m.in.: cykle zajęć i spotkań tematycznych w dzielnicach, pikniki sąsiedzkie, budowy wybiegów dla psów, dzielnicowe galerie murali oraz samoobsługowe książkomaty gdyńskiej biblioteki. Najdroższy projekt dzielnicowy został wyceniony na 950 tys. zł.

Najwięcej projektów dzielnicowych złożono na Chwarznie (38), Cisowej (29) oraz Wielkim Kacku (26). Najmniej na Kamiennej Górze (9), Pustkach Cisowskich (10) oraz Karwinach i Działkach Leśnych (11).

Szczegóły: TUTAJ

Z kolei projektów miejskich złożono łącznie 19, z czego 10 dotyczy Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Są wśród nich m.in.: działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zachowania zieleni wysokiej, produkcji filmu o gdyńskich twórcach czy wyposażenie trolejbusów w defibrylatory.
Wszystkie zgłoszone projekty zostały już opublikowane na podstronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Można je przeglądać i komentować.  

23.02-14.05: WERYFIKACJA I UZUPEŁNIENIA W PROJEKTACH
– Teraz wszystkie złożone pomysły dzielnicowe zostaną sprawdzone przez zespół Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński BO, pod względem wymogów formalnych. Będziemy sprawdzać między innymi, czy wniosek został prawidłowo wypełniony, czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki oraz czy zgłaszany pomysł wchodzi w zakres zadań możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jeśli coś będzie wymagało zmian lub uzupełnienia, będziemy kontaktować się z autorami i autorkami – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji w LIS.
Informacja o wynikach weryfikacji ogólnej projektów zostanie opublikowana na stronie bo.gdynia.pl do 10 marca.
W przypadku projektów miejskich weryfikacja ogólna może potrwać do 17 marca, bo w jej trakcie pomysły zostaną również przeanalizowane pod kątem zakresów tematycznych i pogrupowane. Autorzy projektów o podobnej tematyce będą zapraszani na spotkania z urzędnikami, podczas których ich pomysły będą dopracowywane (mogą też być łączone lub ulegać znaczącym zmianom).

Gdy wniosek przejdzie pomyślnie weryfikację ogólną, trafi do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta lub jednostek miejskich. Urzędnicy sprawdzą, czy pomysł można zrealizować w zaproponowanym kształcie. Przenalizują zaproponowaną lokalizację oraz ustalą ostateczną wycenę projektu.

Wstępna analiza merytoryczna projektów miejskich odbędzie się przed warsztatami. W trakcie spotkania z autorami urzędnicy przedstawią proponowany zakres zmian czy uzupełnień, a potem wspólnie dopracują ich końcową formę. Ostateczna analiza merytoryczna projektów zakończy się w tym samym czasie, co pomysłów dzielnicowych, czyli do 14 maja.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona do 26 maja. Głosowanie potrwa od 7 do 21 czerwca. Kilka dni później znane będą wyniki.

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2023 11:46
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2023 12:15
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona