Budżet Obywatelski 2021

Dołącz do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego!

Można dołączyć do gdyńskiej rady ds. BO // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Można dołączyć do gdyńskiej rady ds. BO // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Składasz projekty lub głosujesz w gdyńskim Budżecie Obywatelskim? Masz pomysł, jak zmienić ten proces na lepsze? Dołącz do Rady ds. BO! Nabór do nowej kadencji już się rozpoczął. Mieszkańcy oraz przedstawiciele rad dzielnic mogą nadsyłać zgłoszenia mailem do Laboratorium Innowacji Społecznych do 30 kwietnia.


Rada ds. Budżetu Obywatelskiego opiniuje i doradza prezydentowi miasta w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni. Do jej zadań należy m.in. wsparcie weryfikacji projektów, monitorowanie przebiegu BO, konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomendowanie zmian i nowych rozwiązań dla kolejnych edycji.
– Opinia i sugestie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego mają duży wpływ na jego kształt. To właśnie po rekomendacjach tego zespołu wyodrębniono Klimatyczny Budżet Obywatelski i wprowadzono możliwość dofinansowania projektów „spod kreski” przez prywatnych darczyńców. Rada opiniowała też projekty zweryfikowane negatywnie, po wskazaniach Rady przywrócone na listę do głosowania. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu zespołu nowej kadencji Rady ds. BO uda nam się zrobić jeszcze więcej – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
By te rozwiązania były jak najbardziej uniwersalne, a procedura efektywna i przyjazna, Radę ds. BO tworzyć będzie: czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni.
 
Mieszkańcy oraz radni dzielnic, którzy chcą wziąć udział w pracach Rady ds. BO, powinni wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31).
– Chętnych prosimy o opisanie swojego doświadczenia z Budżetem Obywatelskim lub innymi działaniami partycypacyjnymi (np. konsultacjami społecznymi) oraz o odpowiedź na pytanie, co wymaga dyskusji i potencjalnych zmian w gdyńskim BO. W przypadku radnych dzielnic, wymagana jest dodatkowo rekomendacja rady dzielnicy – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński proces BO.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki, można składać do kwietnia osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl.
 
Przedstawiciele/lki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek w pierwszej połowie maja 2021 r. Udział w pracach rady ma charakter społeczny. Spotkania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Powołanie nowej rady i jej pierwsze posiedzenie planowane jest pod koniec maja br.

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2023 12:30
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2023 12:35
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona