Budżet Obywatelski 2021

Już czas! Wybieramy projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na projekty BO 2021 właśnie się rozpoczęło // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Głosowanie na projekty BO 2021 właśnie się rozpoczęło // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Już czas! Wybieramy projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczne głosowanie trwa 15 dni począwszy od poniedziałku 07 czerwca, a w puli jest 297 pomysłów mieszkanek i mieszkańców Gdyni! Wśród nich nowość: projekty zgłoszone w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Wyniki poznamy do 25 czerwca!
 
Głosowanie rozpoczyna się 07 czerwca w poniedziałek i potrwa do godz. 23.59 do poniedziałku 21 czerwca. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl na wybrane spośród 297 projektów. Wśród nich 287 to projekty dzielnicowe: 160 małe i 127 duże, dalej 6 projektów miejskich ogólnych i 4 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Projekty obejmują wszystkie dziedziny życia – inwestycje przede wszystkim, ale też wydarzenia odpowiadające potrzebom różnym grupom mieszkanek i mieszkańców.
 
– Czas głosowania w Budżecie Obywatelskim jest zawsze szczególny. To czas kiedy wszyscy mieszkańcy i wszystkie mieszkanki biorą udział w namyśle nad tym, jakich zmian chcą w swoich najbliższych okolicach i wybierają projekty, których realizacji chcą najbardziej. Najbliższe dwa tygodnie będą świętem sąsiedzkiej aktywności – osób zgłaszających projekty i osób głosujących. Serdecznie zachęcam wszystkich do głosowania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
– Budżet Obywatelski naprawdę zmienia nasze dzielnice. Dotąd mieszkańcy i mieszkanki wybrali łącznie 423 projekty, blisko połowa jest już zrealizowana. W każdej dzielnicy jest co najmniej kilka projektów, które zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Serdecznie za to dziękujemy – mówi Sebastian Jędrzejewski, radny miasta.
Na realizację pomysłów, które zwyciężą w BO2021 przeznaczonych jest aż 11 148 564 zł. Pula miejska to 2 000 517 zł, a pula podzielona między 21 dzielnic Gdyni to 9 148 047 zł. Środki na projekty miejskie podzielone są na dwie pule: 1 000 517 zł na projekty miejskie ogólne oraz 1 000 000 zł na projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.

Tak wybieramy projekty

Głosujemy wchodząc na stronę bo.gdynia.pl. W module głosowania dostępne są dwie opcje uwierzytelnienia:
 • numer PESEL oraz imię ojca lub,
 • numer Karty Mieszkańca oraz imię i nazwisko.
 
Cudzoziemcy oraz osoby nie posiadające nr PESEL bądź Karty Mieszkańca mogą w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub w siedzibie Urban Labu złożyć stosowne oświadczenie i tym samym wziąć udział w głosowaniu.
 
Każdy głosujący może wskazać maksymalnie 12 projektów: do trzech projektów miejskich ogólnych, do trzech projektów w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, do trzech projektów dzielnicowych dużych i do trzech dzielnicowych małych w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy).
– Do realizacji trafią projekty, na które zagłosuje najwięcej osób i których wartość mieści się w puli środków przewidzianych czy to dla konkretnej dzielnicy, czy w jednej z dwóch kategorii projektów miejskich – mówi Marta Wieczorek,  kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.

BO z plusem

W dzielnicy, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży: „pierwszy pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. Z kolei w dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Projekty te zostaną zrealizowane z innych środków miasta.
 
Niewykorzystane środki Budżetu Obywatelskiego przechodzą na kolejną edycję. Rada właściwej dzielnicy może zadecydować o przekazaniu ze swojego budżetu środków na wykonanie projektu małego bądź dużego o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. Na takie dofinansowanie może zdecydować się również prywatny darczyńca. W przypadku projektów miejskich, Rada Miasta może przedłożyć Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu „pierwszego pod kreską”, bądź brakującą kwotę na jego realizację przekaże darczyńca.

Spotkajmy się!

Osoby, które nie dysponują w domu dostępem do internetu, mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w specjalnie do tego przygotowanych punktach do głosowania, oczywiście zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Punkty te mieszczą się w:
 
 • Laboratorium Innowacji Społecznych: ul. Żeromskiego 31 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 
 • UrbanLab Gdynia: al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV PPNT) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
 • Przystań Śmidowicza 49: ul. Śmidowicza 49 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00
 Biblioteka Gdynia: Poniedziałki w godz. 12.00-15.00, piątki w godz. 9.00-12.00
 • Biblioteka Obłuże, ul. Boisko 6
 • Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 50
 • Biblioteka Karwiny, ul. Brzechwy 3/5
 • Biblioteka Chylonia, ul. Opata Hackiego 33 
 • Centrum Aktywności Seniora
 • Miejskie Kluby Seniora udostępnią komputery do głosowania w wybrane dni i godziny.
 • Szczegóły na stronie bo.gdynia.pl.
 • Gdyńskie Hale Targowe: poniedziałek-sobota, w godz. 9.00-13.00
 • Centrum Handlowe Riviera oraz Galeria Szperk -w piątki i soboty w godz. 12.00-20.00, Centrum Handlowe Batory - wpiątki w godz. 11.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-16.00.

Codziennie w głosowaniu pomagać będą członkowie lotnych brygad, przemieszczający się po mieście na rowerach typu cargo.
 
Wyniki głosowania w BO2021 poznamy do 25 czerwca.
 
Zaś o tym, czy i które projekty „pod kreską” będą mogły liczyć na dofinansowanie, dowiemy się po wakacjach.

ikona