Budżet Obywatelski 2022

Czas myśleć o projektach BO2022!

Etap składania wniosków trwać będzie od 24 stycznia do 21 lutego // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych

Etap składania wniosków trwać będzie od 24 stycznia do 21 lutego // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych

To już za chwilę! Od 24 stycznia do 21 lutego każdy gdynianin i każda gdynianka  mogą zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego 2022. Pomoc, podpowiedź lub inspirację będzie można znaleźć podczas konsultacji oraz maratonów pisania projektów do BO. W dziewiątej już edycji BO gdynianie rozdysponują ponad 11 milionów złotych i dodadzą kolejne punkty na mapie działań zrealizowanych zgodnie z ich pomysłami!

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Tegoroczna edycja rozpoczyna się 24 stycznia – etapem składania projektów. Wnioski można przesyłać do 21 lutego włącznie.
- Budżet Obywatelski to dla wszystkich mieszkańców możliwość współdecydowania o tym, jak zmieniać się będzie Gdynia. Etap, który właśnie rozpoczynamy, ma szczególne znaczenie. To właśnie Państwa zaangażowanie w przygotowanie projektów jest siłą napędową tego procesu.  Ponad 540 pomysłów przekazanych dotąd do realizacji jest tego najlepszym dowodem. Zachęcam do składania wniosków, razem możemy wiele zdziałać – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Projekty można składać na dwóch poziomach: dzielnicowym i miejskim. Może to zrobić każda osoba zamieszkująca w Gdyni, bez względu na wiek oraz adres zameldowania. Łączna pula środków BO2022 to ponad 11 milionów złotych.
Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń, wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto.

Warto jednak pamiętać, że projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Za istotnie ważne uznane zostały w tym roku zagadnienia związane z ochroną środowiska i ekologią, zatem projekty miejskie mogą być składane tylko i wyłącznie w ramach tzw. Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski te mogą skupiać inicjatywy organizacji zieleni miejskiej, związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych lub działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w ww. obszarach.

Na stronie internetowej gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego bo.gdynia.pl są już dostępne wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia projektów. W zakładce „Poradnik BO” można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące wypełnienia formularza wniosku.
- Budżet Obywatelski zmienia się każdego roku. W tej edycji unowocześniliśmy też stronę internetową. Pracowaliśmy nad nią z ekspertami związanymi z obszarów IT i projektowania, ale także z mieszkańcami, przedstawicielami Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i urzędnikami. Dzięki temu jeszcze  łatwiej można znaleźć ważne informacje o aktualnej i poprzednich edycjach, stanie realizacji projektów, ale także m.in. kontakty do jednostek opiniujących i realizujących projekty BO. Wiele treści przetłumaczono również na język angielski i rosyjski – mówi Magdalena Warmowska z Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej procesy gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wsparcie w przygotowaniu projektów będzie można uzyskać także podczas spotkań i konsultacji – m.in. Budżetu Wieczorową Porą, Maratonów Pisania Projektów (w tym dla seniorów), Dnia Otwartego BO oraz Dnia Otwartego BO dla Młodzieży. Szczegółowe informacje o wydarzeniach zostaną opublikowane niebawem na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na profilu Facebook Budżetu Obywatelskiego.

W razie pytań i wątpliwości można także skontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 727 39 10, email: bo@gdynia.pl.

  • ikonaOpublikowano: 19.01.2022 09:33
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.01.2023 10:13
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona