Dla biznesu

Przeprowadzka, inwestycja? W lipcu miejski przetarg

Teren zielony między domami, widoczna ścieżka, drzewo, elewacje i dachy domów, przejście pośrodku nich

Może tutaj w przyszłości stanie twój wymarzony dom? Na zdjęciu jedna z miejskich nieruchomości wystawionych na sprzedaż w lipcowym przetargu - ul. Radosna 7A w Wielkim Kacku, fot. investgdynia.pl

Jeśli w lipcu znajdziecie wolny czas między plażowaniem i urlopowymi wyprawami, warto pomyśleć o tym, co długofalowe. W Gdyni jeszcze w pierwszej połowie miesiąca odbędzie się miejski przetarg na sprzedaż nieruchomości – czeka łącznie 7 gruntów w różnych dzielnicach, od 490 tysięcy złotych netto do 2 milionów 285 tysięcy złotych netto! To działki, na których można postawić zarówno dom jednorodzinny, jak i zainwestować w obiekt usługowy czy inwestycję mieszkaniową.


W dzień – mamy nadzieję – gorącego lata pojawi się nie mniej zachęcająca oferta, która pozwoli zainwestować w Gdyni! Dosłownie u progu wakacji, dokładnie 7 lipca miasto poszuka chętnych na nabycie łącznie siedmiu gruntów, które znajdują się w komunalnych zasobach Gdyni i mogą być dobrą okazją na rozpoczęcie ważnych zmian w życiu.

Kilka opcji pod dom, biznes i inwestycje


Niezależnie od tego, czy chodzi o projekt budowy własnego, wymarzonego domu w nadmorskim mieście (aż pięć pozycji z oferty dopuszcza taką zabudowę), czy może o inwestycję, która otworzy nowe biznesowe perspektywy – na liście znalazły się lokalizacje o różnych możliwościach przyszłego zagospodarowania.

Różnią się także potencjalne kwoty, które mogą dotyczyć każdej z nich, bo ceny wywoławcze netto wahają się od niespełna pół miliona złotych do ponad dwóch milionów złotych za większy teren z potencjałem na dużą inwestycję.

Jeden z gruntów, które poszukają nowego właściciela - teren przy ul. Fregatowej na Chwarznie-Wiczlinie, fot. investgdynia.pl
Jeden z gruntów, które poszukają nowego właściciela - teren przy ul. Fregatowej na Chwarznie-Wiczlinie, fot. investgdynia.pl

Dlaczego warto spróbować nabyć działkę właśnie od samorządu? To pewna inwestycja większej kwoty, za którą zawsze stoi rzetelna i realna wycena wartości, jasna sytuacja prawna oraz dostęp do najważniejszych informacji dotyczących konkretnej nieruchomości. Dodatkowo, w przypadku większego zainteresowania, forma licytacji od ceny wywoławczej gwarantuje transparentność i pewność, że zawsze zwycięży autor najwyższej oferty.  

Okazja do udziału w letnim przetargu miasta Gdyni już w piątek, 7 lipca o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Gdyni. To postępowanie w formie przetargu ustnego nieograniczonego, czyli dobrze znanej licytacji. Aby jednak mieć możliwość licytowania nieruchomości, należy odpowiednio wcześniej – najpóźniej do 3 lipca – dopełnić formalności i wpłacić wymagane 10-procentowe wadium dla nieruchomości, którą chcemy nabyć (lub kilku z nich, jeśli mamy takie możliwości).

Jeśli już się uda, a zaproponowana cena nie będzie miała konkurencji, po zakończonym przetargu należy do 21 dni uregulować całą wynegocjowaną kwotę.

Jedna z ciekawszych nieruchomości w ofercie - niezabudowana działka w samym sercu Obłuża, przy ul. Jantarowej, fot. investgdynia.pl
Jedna z ciekawszych nieruchomości w ofercie - niezabudowana działka w samym sercu Obłuża, przy ul. Jantarowej, fot. investgdynia.pl

Poniżej ogólne informacje o nieruchomościach wystawionych na sprzedaż w przetargu zaplanowanym na 7 lipca:

 • ul. Fregatowa (Chwarzno-Wiczlino) – teren niezabudowany o łącznej powierzchni 2327 m2, cena wywoławcza 2 mln 285 tys. zł (+23% VAT), wadium wynosi 228,5 tys. zł, nieruchomość o nieregularnym kształcie, płaska, porośnięta drzewami i trawami, podstawowe media w zasięgu około 60 metrów, dojazd nieutwardzoną drogą gruntową, status gruntu rolnego klasy RV, w sąsiedztwie domy jednorodzinne i niezabudowane tereny, przez część nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę usługową lub mieszkaniową wielorodzinną w formie niskiej, z usługami co najmniej w parterach wzdłuż ciągów usługowych;
 • ul. Skrzypowa 30A (Dąbrowa) – teren zabudowany substandardowym budynkiem mieszkalnym nadającym się do rozbiórki, łączna powierzchnia 1938 m2, cena wywoławcza 930 tys. zł (+23% VAT), wadium 93 tys. zł, nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, z drzewami i krzewami, dojazd drogą utwardzoną, podstawowe media w zasięgu, możliwy przebieg sieci technicznych niewidocznych na mapie zasadniczej, w sąsiedztwie domy jednorodzinne i las, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą;
 • ul. Śliska (Chwarzno-Wiczlino) – teren niezabudowany o łącznej powierzchni 1388 m2, cena wywoławcza 500 tys. zł (+23% VAT), wadium 50 tys. zł, nieruchomość o regularnym kształcie, porośnięta drzewami i roślinnością niską, podstawowe media w zasięgu, dojazd drogą gruntową nieutwardzoną, przez część działki przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, status gruntu rolnego klasy RV i RVI, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą;
 • ul. Łopianowa (Dąbrowa) – teren niezabudowany o łącznej powierzchni 2324 m2, cena wywoławcza 860 tys. zł (+23% VAT), wadium wynosi 86 tys. zł, nieruchomość o kształcie zbliżonym do trójkąta, częściowo ogrodzona i porośnięta drzewami i krzewami, media dostępne w zasięgu, dojazd przez sąsiednie działki na zasadzie służebności gruntowej przejazdu i przechodu, status gruntu rolnego klasy RVI, w sąsiedztwie domy jednorodzinne i tereny leśne, możliwy przebieg sieci technicznych niewidocznych na mapie zasadniczej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą;
 • ul. Jantarowa (Obłuże) – teren niezabudowany, złożony z dwóch sąsiednich działek o łącznej powierzchni 769 m2, cena wywoławcza 490 tys. zł (+23% VAT), wadium wynosi 49 tys. zł, nieruchomość o kształcie zbliżonym do trapezu, z nieurządzoną zielenią, drzewami i krzewami, przez teren działki przebiega ogrodzenie, do którego roszczeń zrzekli się właściciele sąsiednich nieruchomości, media w zasięgu, przez teren nieruchomości przebiegają sieci techniczne, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie domy jednorodzinne i zabudowa wielorodzinna, możliwy przebieg sieci technicznych niewidocznych na mapie zasadniczej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową w formie jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, wielorodzinnej w budynkach do 4 mieszkań lub zabudowę usługową;
 • ul. Dantyszka 18/Opata Hackiego (Leszczynki) – teren niezabudowany, złożony z dwóch sąsiednich działek o łącznej powierzchni 800 m2, cena wywoławcza 1 mln 200 tys. zł (+23% VAT), wadium wynosi 120 tys. zł, nieruchomość o nieregularnym, zwartym kształcie, porośnięta urządzoną zielenią i nielicznymi drzewami, media dostępne w przyległych ulicach, dojazd drogami o nawierzchni asfaltowej, przez teren nieruchomości przebiegają sieci ciepłownicza i elektroenergetyczna, możliwy przebieg sieci technicznych niewidocznych na mapie zasadniczej, w sąsiedztwie tereny rekreacyjne i  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydano decyzję o warunkach zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej z infrastrukturą techniczną i komunikacją możliwą do przeniesienia na nowego nabywcę);
 • ul. Radosna 7A (Wielki Kack) – teren niezabudowany, złożony z dwóch sąsiednich działek o łącznej powierzchni 577 m2, cena wywoławcza 600 tys. zł (+23% VAT), wadium wynosi 60 tys. zł, nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta nieurządzoną zielenią i drzewami, media dostępne w przyległych ulicach, możliwy przebieg sieci technicznych niewidocznych na mapie zasadniczej, dojazd drogą częściowo nieurządzoną, w sąsiedztwie domy jednorodzinne i teren budowlany, dotychczasowy i procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej.


Przyjrzyj się dokładniej i podejmij decyzję


Co zrobić, jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana którąś z wymienionych nieruchomości? Przede wszystkim: ułożyć wakacyjne plany tak, aby nie kolidowały z lipcowym terminem przetargu. Wcześniej, najpóźniej do wspomnianej wcześniej daty 3 lipca trzeba uregulować niezbędne wadium. A jeszcze wcześniej: warto dobrze przyjrzeć się możliwościom zagospodarowania, położeniu działek i podstawowym danym, które pomogą podjąć decyzję.

Wszystkie niezbędne informacje – w tym regulamin postępowania, numery kont, podglądowe mapy, numery ksiąg wieczystych, a także kontakt do pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni – w odpowiedniej zakładce poświęconej postępowaniu na stronie internetowej www.investgdynia.pl.

Na poniższej mapie zaznaczono przybliżone lokalizacje wszystkich nieruchomości.

 • ikonaOpublikowano: 16.05.2023 12:45
 • ikona

  Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 16.05.2023 15:23
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona