Gdynia Buduje

Chwarznieńska w budowie – ruch pojazdów wraca na główną arterię na Witominie

Na zdjęciu skrzyżowanie ulic: Rolniczej/Chwarznieńskiej/Małokackiej/Wielkokackiej // fot. M.Mielewski // ZDIZ Gdyni

Na zdjęciu skrzyżowanie ulic: Rolniczej/Chwarznieńskiej/Małokackiej/Wielkokackiej // fot. M.Mielewski // ZDIZ Gdyni

W nocy z 23 na 24 czerwca rozpocznie się kolejny etap zmian w organizacji ruchu związanych z rozbudową ul. Chwarznieńskiej (odcinek witomiński). Głównym elementem będzie wdrożenie przejezdności w obu kierunkach dla wszystkich pojazdów – na odcinku od ul. Widnej do ul. Promiennej.

– Jesteśmy na etapie realizacji inwestycji, kiedy wprowadzamy w życie najbardziej oczekiwaną zmianę dla mieszkańców. Przywracamy ruch dla wszystkich pojazdów na ulicy Chwarznieńskiej – na głównym odcinku trasy z Gdyni Zachód do i z centrum miasta – mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Kierowcy będą poruszać się teraz po nowym fragmencie drogi, przede wszystkim nie korzystając już z dotychczasowego objazdu, co ułatwi i przyspieszy komunikację w tej części miasta – podsumowuje wiceprezydent.

rozbudowywana ul.Chwarznieńska // fot.M.Mielewski// ZDIZ Gdynia
Na zdjęciu rozbudowywana ul. Chwarznieńska // fot. M. Mielewski// ZDIZ Gdynia

Zakres zmian w organizacji ruchu:

Główną zmianą będzie wdrożenie ruchu w obu kierunkach dla wszystkich pojazdów w ciągu ul. Chwarznieńskiej, na odcinku od ul. Widnej do ul. Promiennej. Jednocześnie wraz z otwarciem jezdni ul. Chwarznieńskiej, pomiędzy ul. Hodowlaną i ul. Promienną, zamknięty zostanie tymczasowy ciąg, po który poruszali się dotychczas kierowcy, wykonany z płyt betonowych (przy budynkach mieszkalnych Chwarznieńska 51-53).

skrzyżowanie ulic: Rolniczej/Chwarznieńskiej/Małokackiej/Wielkokackiej // fot. M.Mielewski // ZDIZ Gdyni

Na zdjęciu skrzyżowanie ulic: Rolniczej/Chwarznieńskiej/Małokackiej/Wielkokackiej // fot. M.Mielewski // ZDIZ Gdyni

Wprowadzone zostanie także zamknięcie ul. Hodowlanej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Chwarznieńskiej. Natomiast na skrzyżowaniu ulic Hodowlanej, Wielkokackej i Stawnej powraca stała organizacja ruchu obowiązująca z okresu sprzed rozpoczęcia prac na całej inwestycji.
Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na znaki i zmianę pierwszeństwa jazdy. Objazd w obu kierunkach poprowadzony został przez ul. Wielkokacką.
W ciągu ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej obowiązywać będzie dalej aktualna organizacja czasowa.

skrzyżowanie ulic Chwarznieńskiej i Hodowlanej
Szkic przedstawia organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Chwarznieńskiej i Hodowlanej


Kolejną istotną zmianą jest nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Chwarznieńskiej, Rolniczej, Wielkokackiej i Małokackiej.
Otwarta dla ruchu zostanie północno – zachodnia jezdnia ul. Rolniczej. Ze względu na wykonywane w tym miejscu prace, dostępne będą dwa pasy ruchu, ponadto zamknięciu ulegnie część skrzyżowania przyległa do jezdni ul. Małokackiej w kierunku Redłowa. Ruch dla tego kierunku zostanie poprowadzony na jezdni dla kierunku przeciwnego. Zamknięte zostanie przejście dla pieszych przez ul. Wielkokacką. W celu zachowania płynności przejścia pieszych, otwarte zostanie przejście dla pieszych przez ul. Małokacką.

skrzyżowanie ulic: Rolniczej/Chwarznieńskiej/Małokackiej/Wielkokackiej
 Szkic przedstawia organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Rolniczej/Chwarznieńskiej/Małokackiej/Wielkokackiej


Prosimy kierowców o ostrożność oraz o dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu.


Przypomnijmy, że po przebudowie ul. Chwarznieńska pozostanie drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku, od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej. W przestrzeni pojawią się nowe zatoki autobusowe oraz sygnalizacja świetlna, a droga dla rowerów umiejscowiona zostanie poza pasem jezdni. Wzdłuż ul. Chwarznieńskiej zostaną wykonane chodniki, nowe oświetlenie oraz odwodnienie. Aktualnie stan zaawansowania prac to około 80% wykonanych robót.

Zakres inwestycji to:
•     budowa ulicy Chwarznieńskiej od ulicy Małokackiej do ulicy Słonecznej,
•     przebudowa ulicy Sosnowej,
•     budowa skrzyżowania Chwarznieńska/Rolnicza/Małokokacka/Wielkokacka,
•     budowa drogi rowerowej w ulicy Chwarznieńskiej oraz odcinka drogi rowerowej w ulicy Rolniczej,
•     budowa odcinka ulicy Promiennej do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem,
•     budowa odcinka ulicy Hodowlanej (od wyniesionego skrzyżowania z ulicą Słoneczną do ulicy Chwarznieńskiej),
•     budowa i przebudowa infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji,
•     budowa małej architektury - ławki, kosze, przysiadaki, stojaki na rowery,
•     nasadzenia zieleni.

Inwestycja jest realizowana wspólnie ze spółką PEWIK Gdynia. Wykonawca to firma budowlano-drogowa MTM SA. Koszt prac brutto: 53 971 117.13 zł.

Rozbudowę ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowę drogi rowerowej w ul. Rolniczej w Gdyni dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 30 milionów złotych.

  • ikonaOpublikowano: 20.06.2024 12:30
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk (dorota.matejczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.06.2024 16:46
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona