Gdynia Buduje

Kolejne inwestycje rowerowe w Gdyni

wizualizacja drogi rowerowej na ul. Wielkopolskiej przedstawiająca drogę rowerową, chodnik, budynki

Tak będzie wyglądała w przyszłości droga rowerowa w Orłowie

Zakończył się etap projektowania jednego z najtrudniejszych fragmentów brakującej infrastruktury rowerowej Gdyni – czyli orłowskiego odcinka ulicy Wielkopolskiej. Droga w przyszłości połączy trasy wzdłuż ul. Wielkopolskiej i al. Zwycięstwa.

 - Konsekwentnie realizujemy rowerową politykę miasta Gdyni rozbudowując sieć dróg rowerowych. Odcinek ul. Wielkopolskiej w Orłowie połączy Wielki Kack, Karwiny i Dąbrowę z centrum miasta i tym samym usprawni komunikację. Obecnie realizowany jest również inny ważny odcinek drogi rowerowej – na ul. Chwarznieńskiej i ul. Rolniczej w dzielnicy Witomino – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zlecił zaprojektowanie kilometrowej nowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej wybranej w przetargu firmie. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają potrzeby pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji zbiorowej.  Projekt zakłada również wygospodarowanie miejsca pod nowe nasadzenia drzew i zieleni. Nowa droga rowerowa zgodnie z projektem będzie przebiegać po tej samej stronie jezdni co już istniejąca droga rowerowa wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu oraz uwzględniono istniejącą infrastrukturę. Jadąc szybciej w dół rowerzyści będą poruszać się po wydzielonej drodze rowerowej, jadąc wolniej pod górę - po ciągu pieszo-rowerowym.

- Projekt nie tylko zakłada nowe nasadzenia, ale również został tak przemyślany, aby nie kolidować z istniejącym drzewostanem. Trasa została tak zaprojektowana, aby nie wycinać drzew, a wykorzystać je do rozdzielenia kierunków jazdy. Naszym celem było zachowanie drzewostanu, stąd taki kształt trasy – mówi Jakub Furkal, oficer rowerowy Gdyni.
Nowa droga rowerowa stanowi ostatni brakujący element połączenia rowerowego Karwin, Dąbrowy i Wielkiego Kacka z Orłowem i centrum miasta. Po znalezieniu źródła finansowania, rozpocznie się kolejny etap – czyli realizacja. Inwestycja ma już prawomocne pozwolenie na budowę.
 

Tak będzie wyglądała w przyszłości droga rowerowa w Orłowie

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2023 10:41
  • ikona

    Autor: Magdalena Wojtkiewicz (m.wojtkiewicz@zdiz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.06.2023 12:30
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona