Gdynia Buduje

Kolejny etap prac na ul. Puckiej

widok z góry na prace na ul. Puckiej

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Puckiej // fot. M. Mielewski

Prace na ul. Puckiej wkraczają w kolejny etap. W najbliższą sobotę. 9 września wprowadzona zostanie tam tymczasowa organizacja ruchu.

W dniach od 9 do 15 września obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu na ul. Puckiej związana z budową wiaduktu. Na odcinku między przejazdem kolejowym a przystankiem komunikacji miejskiej Elektrociepłownia Pucka 02 wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Schemat organizacji ruchu na ul. Puckiej // OpenStreetMap
Schemat organizacji ruchu na ul. Puckiej // OpenStreetMap
Jednocześnie przypominamy, że wciąż tymczasowo zamknięty jest wlot z ul. Puckiej w ul. Przemysłową.

Prace są aktualnie prowadzone również przy zajęciu chodnika i jezdni ul. Puckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową. Ten etap zmian w organizacji ruchu potrwa do 22 października. Na czas prowadzonych prac kierowcy muszą korzystać z tymczasowych objazdów, a piesi z tymczasowych chodników. Objazd do ul. Przemysłowej odbywa się ul. Hutniczą, ul. Przemysłową i ul. Palmową (ograniczenie tonażu do 10 ton).

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Puckiej // OpenStreetMapSchemat organizacji ruchu na ul. Puckiej // OpenStreetMap
Zmiany w organizacji ruchu są związane z budową wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port w ciągu ul. Puckiej. Realizacja robót drogowych przez dłuższy czas będzie się wiązać z tymczasowymi zmianami organizacji ruchu polegającymi na odcinkowym zamykaniu ulicy Puckiej. W związku z tym użytkownicy drogi będą kierowani objazdami. Należy zachować szczególną ostrożność na ul. Hutniczej, między skrzyżowaniem z ul. Pucką a Północną i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.

- Na ul. Puckiej powstaje 185-metrowy wiadukt drogowy, który ułatwi kierowcom, pieszym i rowerzystom dojazd do oraz z północnych dzielnic Gdyni, znacznie poprawiając przy tym ich bezpieczeństwo. Inwestycja realizowana jest dzięki umowie pomiędzy PKP PLK a Gdynią, prace mają zakończyć się w listopadzie 2024 roku – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przypomnijmy, że nowy wiadukt drogowy prowadzić będzie nad liniami kolejowymi 201, 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ul. Przemysłowej. Znajdą się tam dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodnik dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Wiadukt zostanie zabezpieczony barierami ochronnymi i oświetlony. W ramach inwestycji całkowicie zlikwidowane zostaną przejazdy kolejowo-drogowe.

Obiekt powstaje dzięki umowie między PKP PLK a Gdynią, podpisanej jesienią 2019 r. Dokument zobowiązał kolejarzy do sfinansowania budowy wiaduktu. Spółka PKP pokrywa koszty budowy wiaduktu w granicach obszaru kolejowego, miasto zaś finansuje budowę pozostałej części infrastruktury, w tym elementów drogowych tl. jezdnie, chodniki, drogi rowerowe, murki oporowe. Z budżetu miasta będą wypłacone również odszkodowania dla właścicieli tych nieruchomości, które będą musiały zostać wyburzone. Koszty nadzoru inwestorskiego poniosą w równej części koleje i miasto. Za zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu jest odpowiedzialna firma Strabag, która wygrała w rozstrzygniętym wcześniej przetargu.

Aktualna wartość umowy to: 79 244 916,85 zł w tym zakres finansowany przez gminę Gdynia: 55 204 951,70 zł, a PKP to: 24 039 965,15 zł.
grafika

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona