Gdynia Buduje

Nowa droga rowerowa na ul.Rolniczej

Mapa zakresu inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni // mat.prasowe UM Gdyni

Mapa zakresu inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni // mat.prasowe UM Gdyni

Firma Budowlano Drogowa MTM S.A. z Gdyni wybuduje drogę rowerową w ul. Rolniczej. Koszt prac to 4 323 435,93 zł, roboty mają rozpocząć się w czerwcu i potrwają około sześciu miesięcy.

- Połączenie układu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Rolniczej z ulicą Kielecką, w większości realizowane będzie poza ciągiem jezdni, co nie powinno dodatkowo utrudniać ruchu na tym obszarze. Inwestycję wykona firma MTM, która aktualnie prowadzi rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej na odcinku witomińskim – mówi Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdyni.


Droga rowerowa rozpoczynała się będzie na wysokości przystanku komunikacji miejskiej pn. Rolnicza, w kierunku ulicy Kieleckiej, przy dyskoncie na rogu ulic Witomińskiej/Rolniczej przesunięte zostanie przejście dla pieszych, a obok niego wykonany zostanie przejazd rowerowy wraz z łukami drogi dla rowerów. Następnie droga poprowadzi miłośników jednośladów wzdłuż jezdni do skrzyżowania z ul. Witomińską, gdzie powstanie kolejny przejazd rowerowy obok istniejącej „zebry”. Wzdłuż ulicy Kieleckiej aż do węzła Wzgórze i w kierunku centrum miasta, droga rowerowa połączona zostanie z istniejącą i chętnie uczęszczaną drogą pieszo-rowerową. W przestrzeni nowego odcinka drogi rowerowej pojawi się mała architektura w postaci podpórek dla rowerzystów, przysiadaków i ławek.


Zadanie jest spójne z prowadzoną rozbudową ulicy Chwarznieńskiej i dzięki realizacji stworzy połączenie dzielnicy zachodnich, jak i samego Witomina ze Śródmieściem naszego miasta. Szczególnie ulica Rolnicza była miejscem, w którym rowerzyści mieli trudności w sprawnym poruszaniu się.


Roboty drogowe realizowane w ramach inwestycji:

1.Budowa ścieżki rowerowej;
2.Demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlania ulicznego;
3.Przebudowa kolizji elektroenergetycznych (sieć ZDiZ i WZKiOL);
4.Przebudowa sygnalizacji świetlnej;
5.Przebudowa/ budowa kanalizacji deszczowej;
6.Sieć ciepłownicza (zabezpieczenie + likwidacja nieczynnej sieci);
7.Kanalizacja sanitarna i wodociąg (finansowane przez PEWiK w Gdyni);
8.Przebudowa sieci teletechnicznych;
9.Przebudowa monitoringu wizyjnego WZKiOL i sieci TRISTAR;
10.Mała architektura;
11.Zieleń, w tym trzyletnią pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów;
12.Czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót;
13.Stałą organizację ruchu;
14.Tablicę informacyjną.


Inwestycja realizowana będzie w ramach porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni oraz Energą Operator SA z Gdańska. Nadzór Autorski nad realizacją robót sprawować będzie firma Transprojekt Gdański Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

  • ikonaOpublikowano: 20.05.2024 12:29
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.05.2024 13:06
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona