Gdynia Buduje

Partnerska Inicjatywa Miast III - Sieć Miasto Kompaktowe

obszar Chwarzna - Wiczlina objęty działaniem projektu // źródlo:mapa googlego

obszar Chwarzna - Wiczlina objęty działaniem projektu // źródlo:mapa googlego

Miasto Gdynia zostało wybrane do III Partnerskiej Inicjatywy Miast 2024 – 2026. Jako obszar działań i wymiany doświadczeń został zgłoszony obszar Chwarzna – Wiczlina w zakresie obszaru objętego umową drogową, projekt koordynuje Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

- Projekt ruszył i odbyło się spotkanie otwierające, kolejne planowane jest z udziałem developera Hossa i Biurem Planowania Przestrzennego. Podczas rozmów wypracujemy harmonogram zakresu działań na obszarze objętym projektem – mówi Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdyni.

Wiodącym tematem projektu jest zapewnienia harmonijnego rozwoju dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, istotne jest zagadnienie w kontekście szybkiego tempa powstawania nowych osiedli mieszkaniowych, które nie zawsze idą w parze z odpowiednim rozwojem infrastruktury transportowej, usługowej i społecznej. W ramach realizacji projektu zakłada się zwiększenie dostępności do terenów zielonych i stworzenie bezpiecznych stref komunikacyjnych wewnątrz osiedli, dla pieszych i rowerzystów. Przestrzeń powinna sprzyjać integracji społecznej i zacieśnianiu więzi pomiędzy mieszkańcami, korzystającymi z terenu nie tylko w celach transportowych, ale też rekreacyjnych. W celu ograniczenia ruchu tranzytowego w dzielnicy, planowana jest budowa parkingu przesiadkowego Chwarzno-Wiczlino na terenie działki z układem drogowym przy ul. Wyszyńskiego, który umożliwi łączenie środków transportu mieszkańców z gmin ościennych i odciążenie układu drogowego w mieście.

W tej części miasta szczególnie ważne jest zwiększenie dostępności lokalnych usług i wpisanie ich w istniejącą i rozwijaną strukturę zabudowy. Za największe wyzwanie dla dzielnicy mieszkańcy zgodnie wskazują zatłoczone ulice, występuje też malejący udział transportu zbiorowego w podróżach przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania samochodów (SMACKER 2019). Wdrożenie infrastruktury mieszkalnej na dwóch planowanych osiedlach wzdłuż ul. Chwarznieńskiej, w celu organizacji przyjaznej przestrzeni z uzupełniającymi się funkcjami: mieszkalnymi, usługowymi i rekreacyjnymi.


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło trzecią edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast. Celem tego projektu jest wzmacnianie kompetencji miast i administracji centralnej w wybranych obszarach tematycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem miast oraz tworzenie sieci kontaktów między miastami nastawionymi na współpracę i wymianę wiedzy.

  • ikonaOpublikowano: 16.05.2024 13:00
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.05.2024 13:23
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona