Gdynia Buduje

Plac Konstytucji - poznaliśmy projektanta

Plac Konstytucji w Gdyni // fot. M.Mielewski

Plac Konstytucji w Gdyni // fot. M.Mielewski

Firma Green Cities Infrastrucuture Sp z o. o. opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową, wykona prace geodezyjne i będzie sprawowała nadzór autorski dla inwestycji pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni”. Koszt prac wyniesie 921 270,00 zł. brutto.

Jak podkreślał Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni - Plac Konstytucji to wizytówka miasta - jedno z pierwszych miejsc, jakie widzą przyjezdni. Jest też intensywnie użytkowany przez mieszkańców. Urodę powinien łączyć z doskonałą funkcjonalnością: musi być tak wygodny, by ułatwiał życie w każdych warunkach, także wtedy gdy leje deszcz, a my za późno wstaliśmy i próbujemy zdążyć na pociąg, ale też tak piękny, by warto było się na nim zatrzymać w trakcie niespiesznego spaceru. Opracowana koncepcja, a potem projekt daje mi wiarę, że spełni te wysokie oczekiwania.
- Do drugiego postępowania przetargowego zgłosiło się trzech projektantów, wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z umową, wykonawca będzie miał 48 tygodni na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na jej podstawie zrealizowana zostanie przebudowa placu Konstytucji wraz z wlotami przyległych ulic: Dworcową, Janka Wiśniewskiego i Jana z Kolna. Finalnie inwestycja poprawi funkcjonalność i wizerunek węzła transportowego Gdynia Główna w sercu miasta - mówi Marek Łucyk, wiceprzydent Gdyni ds. rozwoju. 
Do drugiego postępowania zgłosiło się trzech wykonawców, którzy oceniani byli wg kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia: cena oferty brutto 60%, okres wykonania 30%, doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 10%:

1. Green Cities Infrastructure Sp z o.o. z Gdańska, czas wykonania 48 tygodni, cena 921 270,00 zł brutto;
2. PALMETT Sp. z o. o. Sp. K z Warszawy, czas wykonania 52 tygodnie, cena 1 533 712,00 zł brutto;
3. Biuro Drogowe Sp. z o.o. z Gdyni, czas wykonania 48 tygodni, cena 939 720,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że obecnie teren jest mocno zdominowany przez układ drogowy i ruch samochodowy o charakterze tranzytowym. Celem projektu, a następnie przebudowy jest poprawa atrakcyjności przestrzeni, zachęcenie do korzystania z niej przez pieszych i rowerzystów, przybliżenie do dworca i do siebie nawzajem przystanków transportu miejskiego. Główne dążenie to dalsza poprawa integracji transportu zbiorowego oraz ochrona przestrzeni przed nadmiernym ruchem pojazdów poprzez:

 • przywrócenie reprezentacyjnego placu przed Dworcem PKP Gdynia Główna - placu dostępnego dla pieszych jako szeroko rozumianego miejsca wspólnego, przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni publicznej zapewniającej swobodny dostęp do usług, handlu i wypoczynku w najbliższej okolicy, w sąsiedztwie uspokojonego oraz uporządkowanego ruchu samochodowego;
 • utworzenie nowoczesnego węzła komunikacyjnego z nowym rozmieszczeniem przystanków, a także przejrzystymi i  intuicyjnymi funkcjami komunikacyjnymi dla mieszkańców i turystów, w szczególności dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego;
 • zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego, rowerowego z jasno określonymi, wygodnymi trasami przemieszczeń;
 • zwiększenie priorytetu dla publicznego transportu zbiorowego buspasami, uspokajając tym samym ruch samochodowy, w szczególności tranzytowy na obszarze placu Konstytucji;
 • wyeksponowanie modernistycznej tkanki urbanistycznej i historycznych budynków poprzez przemyślaną ingerencję zielenią, w obszarze nowo zdefiniowanego placu i wzdłuż przyległych ulic.


plansza z nową koncepcją Placu Konstytucji w Gdyni // mat.WOMplansza z nową koncepcją Placu Konstytucji w Gdyni // mat.WOM

Koncepcja na podstawie której powstanie dokumentacja projektowa
została wypracowana przez Wydział Inwestycji i Wydział Ogrodnika Miasta we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Biurem Planowania Przestrzennego oraz Zarządem Komunikacji Miejskiej.

 • ikonaOpublikowano: 06.02.2024 15:00
 • ikona

  Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 06.02.2024 15:07
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona