Gdynia Buduje

Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej w Gdyni - poznaliśmy potencjalnych wykonawców

Mapa zakresu inwestycji pn.

Mapa zakresu inwestycji pn. "Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej na Chwarznie-Wiczlinie" // źródło Jaros Inżynieria Ruchu, dokumentacja projektowa

Do postępowania przetargowego zgłosiło się czterech potencjalnych wykonawców, wszyscy mieszczą się w założonym budżecie. Przed nami analiza ofert, na wykonanie zdania miasto zabezpieczyło środki w wysokości 11 319 947,13 zł. Zadanie realizowane jest na mocy porozumienia z PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

- Do tego zadania, ze względu na bardzo wymagający teren w obszarze infrastruktury podziemnej, należało podejść kompleksowo i przeprojektować infrastrukturę w pełni – od podziemnej, kończąc na oświetleniu i nawierzchniach – mówi Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdyni.

Oferty złożone w przetargu:

1. P.P.H.U „Da Bruk” z Pomieczyna – 7420 506,96 zł; okres wykonania 32 tygodnie.
2. WPRD Gravel Sp. z o.o. z Gdańska - 8 748 739, 88 zł; okres wykonania 28 tygodni.
3. Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa - 8 170 550, 63 zł; okres wykonania 26 tygodni.
4. Flize Gres sp. z o. o. sp. k z Prokowa – 7 884, 696, 14 zł; okres wykonania 38 tygodni.

Kompleksowa przebudowa ulic Okrężnej i Prostokątnej to przebudowa kanalizacji deszczowej. Inwestycja zakłada wykonanie chodników, zjazdów, dojść pieszych i poboczy, placu do zawracania w ul. Prostokątną, a także wykonanie elementów uspokojenia ruchu, całość połączy się z istniejącą infrastrukturą w ul. Chwarznieńskiej. Ponadto wykonawca dla tego zadania będzie musiał przebudować sieć wodno-kanalizacyjną. Mieszkańcy zyskają również energooszczędne i nowoczesne oświetlenie LED. Projekt zostanie wykonany zgodnie ze Standardami dostępności dla miasta Gdyni oraz z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty roślinnej. Finałem przebudowy tych dwóch ulic będzie nowa nawierzchnia drogi, nowe chodniki i nasadzenia zieleni.

W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną m.in. :
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • Roboty drogowe, w tym:
 • rozbudowę ulic Prostokątnej i Okrężnej,
 • wykonanie chodników, zjazdów, dojść pieszych i poboczy,
 • wykonanie placu do zawracania w ul. Prostokątnej,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu,
 • budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego,
 • rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnych,
 • zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury,
 • elementy małej architektury,
 • zieleń, w tym m.in.:
 • nasadzenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego,
 • założenie powierzchni trawnikowych wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego.
Nadzór autorski nad realizacją robót sprawować będzie firma JAROS Inżynieria Ruchu Sp. z o.o. z siedzibą w Rębiechowie.

Wybrany wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 3 lata od dnia odbioru końcowego. Pożądany przez Gdynią termin zakończenia robót wraz z terminem zgłoszenia gotowości do odbioru wynosi 42 tygodnie od dnia podpisania umowy, a po nim 7 tygodni prac odbiorowych. Potencjalni wykonawcy zadeklarowali zakończenie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w terminie od 26 do 38 tygodni od popisania umowy.

 • ikonaOpublikowano: 14.05.2024 13:14
 • ikona

  Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 14.05.2024 13:17
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona