Gdynia Buduje

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni – koniec prac

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, panorama na obszar inwestycji // fot. M.Mielewski, ZDIZ Gdynia

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, panorama na obszar inwestycji // fot. M.Mielewski, ZDIZ Gdynia

Wykonawca WPRD Gravel zakończył prace przy rozbudowie ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni. Po zakończeniu formalności związanych z odbiorem inwestycja zostanie oddana do użytku. Powinno to nastąpić pod koniec grudnia. 


– Harmonogram prac wraz z odbiorami, zaplanowany został na I kwartał 2024 r., jednak wykonawca dokonał wszelkich starań aby zakończyć tą inwestycję przed terminem a także zminimalizować utrudnienia komunikacyjne na tym obszarze - podsumowuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Przed nami jeszcze roboty wykończeniowe, w tym docelowe oznakowanie i prace porządkowe, pielęgnacja nasadzeń i montaż małej architektury – podkreśla wiceprezydent.


Inwestycja realizowana była na obszarze od południowego odcinka ulicy Rdestowej do Obwodnica Trójmiasta oraz fragmencie od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej, gdzie przebudowa była całościowa. W ramach zadania powstał buspas, który połączy się z odcinkami realizowanymi w ciągu ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej. Przebudowany został także fragmentu ul. Rdestowej w rejonie skrzyżowania z ul. Nowowiczlińską, gdzie zrealizowany został dodatkowy pas służący do skrętu w prawo w ul. Nowowiczlińską, co przełoży się na większą przepustowość kluczowego skrzyżowania. W nowej przestrzeni widać już ciągi piesze i rowerowe, które połączyły centrum Dąbrowy z rejonem ul. Chwaszczyńskiej. Duże zmiany możemy zaobserwować również w rejonie pętli autobusowej – obecnie pojazdy uzyskały przystanek w ciągu wykonywanego buspasa.

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Rdestowej/Nowowiczlińskiej // fot. M.Mielewski, ZDIZ Gdynia
Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Rdestowej/Nowowiczlińskiej // fot. M. Mielewski, ZDIZ Gdynia

W ramach inwestycji roboty budowlane obejmowały m.in. :
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • przebudowę trakcji trolejbusowej,
 • przebudowę gazociągu, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego,
 • roboty drogowe,
 • montaż małej architektury,
 • zagospodarowanie zieleni oraz nasadzenia.
RRozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, ulica Nowowiczlińska, chodnik i droga dla rowerów// fot. M.Mielewski, ZDIZ Gdynia
Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, ulica Nowowiczlińska, chodnik i droga dla rowerów// fot. M. Mielewski, ZDIZ Gdynia

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Rdestowej/Nowowiczlińskiej // fot. M.Mielewski, ZDIZ Gdynia
Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Rdestowej/Nowowiczlińskiej // fot. M. Mielewski, ZDIZ Gdynia

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm WPRD Gravel i Elgrunt. Jej koszt to niemal 25 milionów złotych. Prace sfiansowano z środków gminnych oraz dofinansowania z Unii Europejskiej.

Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
pasek dofinansowania z Unii Europejskiej

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
 • ikonaOpublikowano: 10.11.2023 09:15
 • ikona

  Autor: Dorota Matejczyk (dorota.matejczyk@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 10.11.2023 15:53
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona