Gdynia Buduje

Trwają prace na ul. Pawiej

droga oraz nowo wybudowany zjazd do posesji

Wykonawca przystąpił między innymi do budowy zjazdów // fot. M. Mielewski

W Gdyni powstaje kolejna przestrzeń współdzielona, czyli tzw. woonerf. Podobne rozwiązanie uspokajające ruch funkcjonuje już na ul. Abrahama, ul. Nałkowskiej.

- Celem wyznaczania przestrzeni współdzielonych jest pozostawienie funkcji komunikacyjnej przy jednoczesnym nadaniu priorytetu rowerzystom i pieszym – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju – W przypadku ul. Pawiej prace będą polegały na wprowadzeniu strefy zamieszkania, budowie zjazdów do posesji czy budowie fragmentu chodnika (przy skrzyżowaniu z ul. Bławatną). Roboty już trwają, wykonawca przystąpił między innymi do budowy zjazdów – dodaje wiceprezydent Gdyni.

Woonerf powstaje na odcinku ul. Pawiej od ul. Bławatnej do ul. Pawiej 22A. Na tym fragmencie wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu polegająca na nowym oznakowaniu poziomym i pionowym informującym o strefie zamieszkania.

- To inwestycja, która poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki wprowadzeniu strefy zamieszkania, bezwzględnie pierwszeństwo będzie miał zawsze pieszy lub rowerzysta - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Poza wprowadzeniem nowej organizacji ruchu, na ul. Pawiej wykonanych zostanie szereg innych prac. Zagospodarowane zostaną między innymi tereny zielone, pojawią się również elementy małej architektury takie jak 3 ławki, przysiadak czy kosze na śmieci.

- Warto podkreślić, że zmiany na ul. Pawiej to efekt rozmów z mieszkańcami – to gdynianom zależało na podniesieniu bezpieczeństwa. O konieczności wprowadzenia zmian w tym miejscu dyskutowaliśmy z mieszkańcami wiele razy – podkreśla Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Prace zakończą się w listopadzie. Na czas prowadzonych robót mogą występować miejscowe zwężenia ul. Pawiej na wspomnianym odcinku. Koszt zaplanowanych prac to około 450 tys. zł, inwestycja jest realizowana z budżetu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 13.09.2023 13:19
  • ikona

    Autor: Magdalena Wojtkiewicz (m.wojtkiewicz@zdiz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.09.2023 12:54
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona