Gdynia Buduje

Wiadukt w ciągu ulicy Puckiej – mamy wykonawcę!

Wiadukt na ulicy Puckiej – mamy wykonawcę!, fot. #dzielnicewGdyni

Wiadukt na ulicy Puckiej – mamy wykonawcę!, fot. #dzielnicewGdyni

Strabag Sp. z o.o zaprojektuje i wybuduje inwestycję związaną z powstaniem wiaduktu drogowego na ul. Puckiej, nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port. Projekt przewiduje całkowitą likwidację naziemnych przejazdów kolejowych.

- W tym tygodniu wybraliśmy wykonawcę dwóch istotnych i kompleksowych inwestycji na północy Gdyni. W obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag, która rozbuduje ul. Kwiatkowskiego, a także zrealizuje działania dotyczące budowy wiaduktu na ul. Puckiej. Te dwie inwestycyjne całkowicie zmienią infrastrukturę drogową na tym obszarze - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Inwestycję w ciągu ulicy Puckiej zrealizujemy na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która pokryje koszty budowy wiaduktu w granicach obszaru kolejowego. Miasto sfinansuje budowę pozostałej części infrastruktury, w tym elementów drogowych – podkreśla prezydent.

Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za prace projektowe, jak i wykonawcze. Zrealizuje je w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez biuro projektów MultiConsult Polska Sp. z o.o.

Przypomnijmy, czym jest program funkcjonalno–użytkowy i procedura „zaprojektuj i wybuduj”.

Program określa parametry oraz szczegółowo opisuje inwestycję. Dzięki opracowaniu znana jest szacunkowa wartość kosztorysowa planowanych prac, obejmującą pełne nakłady na działania przygotowawcze, nadzór autorski oraz roboty budowlane i dostawy. Są w nim określone wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego. Na jego podstawie wykonawca projektuje i realizuje inwestycję. „Zaprojektuj i wybuduj” jest procedurą, która na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno–użytkowym umożliwia szybką realizację inwestycji.

- Generalny wykonawca inwestycji - Strabag Sp. z o.o. zaprojektuje i wybuduje wiadukt w ciągu ulicy Puckiej za 78 970 302,08 zł brutto, co oznacza, że po raz kolejny udało nam się zaoszczędzić w budżecie miasta kilka milionów złotych. Kwota zabezpieczona na to zadanie była o prawie 4 miliony wyższa. Zgodnie z planem nowy układ drogowy wraz z chodnikiem, drogą rowerową i nowoczesnym oświetleniem, a także przebudowaną infrastrukturą podziemną zrealizowany zostanie pod koniec drugiego kwartału 2023 roku – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Nakłady inwestycyjne w tym rejonie są bezprecedensowe, działania realizowane są w ramach zadań: „Poprawy dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, „Budowy terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia” i „Budowy ładowni publicznej przy ul. Puckiej w Gdyni” - podsumowuje wiceprezydent. 
zakres planowanej inwestycji // mat. prasowe

W ramach inwestycji powstanie wiadukt drogowy na ul. Puckiej o długości 185 metrów i szerokości 18,15 metra, który ma prowadzić nad liniami kolejowymi 201, 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ul. Przemysłowej. Znajdą się tam dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodnik dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Wiadukt zostanie zabezpieczony barierami ochronnymi. Roboty budowlane przewidują także całkowitą likwidację przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę i dostosowanie sieci istniejących i zaprojektowanych dróg w ramach zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Ponadto przewidziana jest budowa obiektów inżynierskich na ul. Puckiej, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych oraz oświetlenia drogowego. Prace projektowe rozpoczną się po podpisaniu umowy, czyli w jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, a wykonanie robót budowlanych planowane jest na 2022 rok. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w drugim kwartale 2023 roku.

ścieżka

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2021 14:30
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.02.2021 15:45
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona