Gdynia Energetyczna

Białe Certyfikaty w Gdyni

Białe Certyfikaty w Gdyni //mat. prasowe UM Gdyni

Białe Certyfikaty w Gdyni //mat. prasowe UM Gdyni

System Białych Certyfikatów powstał z myślą o inwestycjach modernizacyjnych. Ma na celu promowanie koncepcji efektywności energetycznej, zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

- Białe certyfikaty otrzymuje się za przeprowadzenie inwestycji, które skutkują oszczędnościami energii finalnej. W Gdyni udało się to osiągnąć właśnie poprzez zamianę pieców opalanych paliwem stałym, na kotły gazowe o wysokiej sprawności wytwarzania ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju - Od lat zachęcamy mieszkańców do zmiany źródła ogrzewania na takie, które są bardziej przyjazne środowisku. Zależy nam, aby żyć w czystym mieście i cieszyć się czystym powietrzem – dodaje.
Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. To także potoczna nazwa mechanizmu zapisanego w Ustawie z dnia 20 maja 2016 roku - o efektywności energetycznej. Do ich wydawania upoważniony jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar podlegający sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji, które spowodują oszczędność energii elektrycznej, cieplnej, czy gazu ziemnego. Wydawane są wyłącznie dla planowanych modernizacji. Oznacza to, że wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, bądź zamówieniem urządzeń czy materiałów, a następnie potwierdzić wykonanie inwestycji. Wyliczona roczna oszczędność energii musi być równa lub większa niż 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok.
- Gdynia pozyskuje białe certyfikaty od 3 lat przy okazji inwestycji modernizacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych, w związku z realizacją programu likwidacji pieców węglowych w zasobach gminnych. Pozyskane w ten sposób środki mogą być inwestowane w kolejne modernizacje zasobu komunalnego miasta – mówi Katarzyna Tylingo – Chmielewska, Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.
 
Dla kogo?

Białe Certyfikaty skierowane są do podmiotów planujących wdrożenia sprzyjające podwyższeniu efektywności energetycznej i zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na ich realizację. Przykładowe inwestycje to:

 •         modernizacja systemów chłodzenia;
 •         wymiana oświetlenia na LED;
 •         wymiana maszyn, kotłów, sprężarek;
 •         instalacja systemów pozwalających na odzysk energii;
 •         termomodernizacja obiektów;
 •         automatyzacja procesów technologicznych.
- Jesteśmy zobowiązani do optymalizacji zużycia energii - mówi wiceprezydent Marek Łucyk. - Świadectwa efektywności energetycznej to jeden z motywatorów, mających na celu powzięcie kroków do zwiększania efektywności energetycznej – podkreśla.

Jak wygląda procedura pozyskania BC?

1. Podjęcie decyzji o inwestycji

2. Audyt

Audyt efektywności energetycznej zawierający:

 •          opracowanie wariantowej koncepcji realizacji prac
 •          analiza techniczno-ekonomiczna
 •          wyliczenie oszczędności
 •          analiza ryzyka i wrażliwości uzyskanych oszczędności

3. Złożenie wniosku

Można równolegle podpisać umowę na realizację prac lub promesę podpisania umowy w przypadku uzyskania BC

 •          45 dni na ocenę merytoryczną

4. Realizacja inwestycji

 •          Ocenie podlegają tylko osiągnięte oszczędności

5. Zakończenie inwestycji / audyt powykonawczy

 •          Należy wykonać go w ciągu 45 dni od przyjęcia inwestycji w środki trwałe

6. Złożenie oświadczenia o zakończeniu prac oraz wniosku o zapisanie świadectw na TGE

 •          W ciągu 14 dni od zakończenia audytu

7. Sprzedaż świadectw

 •          Odbywa się za pośrednictwem domu maklerskiego – pieniądze wracają na konto na podstawie FV

Kwestia ochrony środowiska od lat jest jednym z priorytetowych tematów. Jedną z dróg prowadzących do minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, jest dążenie do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią. Dlatego też zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, przeżywają rozkwit popularności.

 • ikonaOpublikowano: 07.06.2023 14:36
 • ikona

  Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 05.07.2023 11:33
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona