Gdynia Energetyczna

Ciepłolubni – czas podsumowań i wyzwań w nowym roku

Członkowie komitetu sterującego „Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju” (od lewej): Katarzyna Guttry, Marek Gorczyński, Hanna Górecka-Banasik, Hanna Kocińska, Marek Łucyk, Dorota Rajczyk-Gałkowska, Ewa Barszcz, Emilia Szczerba

Członkowie komitetu sterującego „Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju” (od lewej): Katarzyna Guttry, Marek Gorczyński, Hanna Górecka-Banasik, Hanna Kocińska, Marek Łucyk, Dorota Rajczyk-Gałkowska, Ewa Barszcz, Emilia Szczerba

W poniedziałek, 3 kwietnia odbyło się spotkanie komitetu sterującego „Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Współpraca Gdyni ze spółkami OPEC oraz PGE Energia Ciepła w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, a także wspólnych celów środowiskowych trwa już od 9 lat i wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców.


– Dzięki porozumieniu zawartemu 30 września 2014 roku stale poprawia się komfort życia mieszkańców oraz umacnia się pozycja Gdyni jako ośrodka kultury, nauki i sztuki, turystyki i nowoczesnych technologii. Cieszę się z długoletniej współpracy, współdziałania w projektowaniu inwestycji i realizacji zadań. Razem możemy osiągnąć zdecydowanie więcej w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Spotkanie przedstawicieli trzech środowisk miało na celu podsumowanie ubiegłorocznych zadań i inwestycji. Zaprezentowano także obszary współpracy na nadchodzący rok. Będą to: bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna, ekologia i współpraca trójsektorowa. Priorytety dla Gdyni na najbliższy czas to m.in.: zapewnienie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej, gazu i ciepła, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, inwentaryzacja źródeł ogrzewania oraz likwidacja pieców węglowych w mieście. Istotnymi elementami są też: doradztwo energetyczne, edukowanie i informowanie mieszkańców oraz przyznawanie dofinansowania w ramach dotacji gminnych oraz programów „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”.

– W ubiegłym roku Gdynia otrzymała Europejską Nagrodę Energetyczną na poziomie Gold, uzyskując najwyższy wynik (76,8%) spośród 6 gmin do wdrożenia certyfikatu, który ma potwierdzać wysokie standardy jakości efektywnego zarządzania energią – mówi Hanna Górecka-Banasik, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM Gdyni. – Obecnie priorytetem dla gminy jest zapewnienie bezpiecznych dostaw ciepła, energii elektrycznej oraz gazu od pewnych dostawców i po korzystnych cenach – podkreśla.

OPEC, który zarządza miejską siecią ciepłowniczą w Gdyni, stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami związanymi z polityką klimatyczną i inwestycjami w zakresie zielonej transformacji.

– W marcu br. została zatwierdzono „Strategię OPEC 2023-2040”. To kluczowy dokument spółki, który wskazuje kierunki dalszego rozwoju i cele do osiągnięcia w obszarze technologicznym, klienckim, ekonomicznym oraz pracowniczym. Pierwsze zrealizowane już założenie z nowej strategii to połączenie gdyńsko-rumskiego systemu ciepłowniczego z siecią w Redzie, zarządzaną przez MPEC KOKSIK. Strategia to drogowskaz – mapa podróży w kierunku rozwoju i transformacji OPEC-u – mówi Dorota Rajczyk-Gałkowska, dyrektor ds. handlu i marketingu OPEC.

– PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a realizowane „Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju” dowodzi, jak istotny jest w naszej działalności aspekt lokalny i społeczny. Naszym priorytetem są działania, dzięki którym możemy zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny, m.in. poprzez zapewnienie dostępu do sieci ciepłowniczej z ciepłem produkowanym przez naszą gdyńską elektrociepłownię. Dzięki współpracy w ramach porozumienia możemy to robić bardziej efektywnie, jednocześnie dbając o środowisko naturalne – powiedziała Ewa Barszcz, dyrektor Departamentu Handlu PGE Energia Ciepła SA, Oddział Wybrzeże.

Podczas spotkania przedstawiciele obu spółek zaprezentowali też inwestycje i projekty współtworzone wraz z Gdynią oraz własne, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność energetyczną Trójmiasta.

W spotkaniu wzięli udział członkowie rady programowej: Marek Łucyk – wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Ewa Barszcz – dyrektor Departamentu Handlu PGE Energia Ciepła, Oddział Wybrzeże, Dorota Rajczyk-Gałkowska – dyrektor ds. handlu i marketingu OPEC. Natomiast prelegentami byli: Hanna Górecka-Banasik – kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM Gdyni, Marek Gorczyński – kierownik Wydziału Rozwoju Rynku Ciepła PGE Energia Ciepła, Oddział Wybrzeże oraz Hanna Kocińska – kierownik Działu Rozwoju Rynku OPEC.

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2023 08:40
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 05.04.2023 11:27
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona