Gdynia Energetyczna

Forum Energetyczne w Gdyni

Forum Energetyczne w Gdyni // fot. Hanna Górecka-Banasik

Forum Energetyczne w Gdyni // fot. Hanna Górecka-Banasik

Gdynia opracowuje dokument stanowiący aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla naszego miasta. W związku z tym 10 kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się Forum Energetyczne.Cel Forum Energetycznego:

  • omówienie obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania Miasta Gdynia w media;
  • zaprezentowanie zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie;
  • przedstawienie stopnia samowystarczalności energetycznej Miasta;
  • określenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego Miasta.


Organizatorem spotkania było Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorska Grupa Konsultingowa, która została wybrana do wykonania aktualizacji dokumentu założeń do planu w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele firm będących operatorami oraz dostawcami różnych usług energetycznych. Reprezentanci firm: Energa Operator, Gaz-System, PGE Energia Ciepła S.A., OPEC Gdynia Sp. z o.o., PEWiK Gdynia, Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprezentowali plany rozwojowe spółek w perspektywie 3-5 letniej oraz możliwości zapewnienia potrzeb energetycznych. Dyskusja potwierdziła, że jesteśmy bezpieczni i wszystkie potrzeby energetyczne Gdyni zostaną zabezpieczone w perspektywie kolejnych 15 lat.

Rozmawiano o  bezpieczeństwie energetycznym oraz o tym, jak zabezpieczyć je w sposób najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego. Energetyka to element ogólnoświatowej strategii i należy rozwiązać kwestie z nią związane właśnie po to, aby  była jak najmniej emisyjna dla środowiska.

  • ikonaOpublikowano: 23.04.2024 12:32
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.04.2024 16:02
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona