Gdynia Energetyczna

Gdynia oszczędza energię

Gdynia oszczędzanie energii temat spotkania - na zdjęciu Molo Południowe w Gdyni z lotu ptaka //mat.prasowe UM Gdyni

Gdynia oszczędzanie energii temat spotkania - na zdjęciu Molo Południowe w Gdyni z lotu ptaka //mat.prasowe UM Gdyni

W ubiegłym tygodniu odbyło się ósme spotkanie zespołu ds. oszczędzania energii. Priorytetowymi tematami spotkania był zakup energii elektrycznej na 2024 rok, oszczędności energii 10% w siedzibach Urzędu Miasta i jednostkach kultury, omówienie przetargów na zakup gazu i fotowoltaikę oraz działania oszczędnościowe na terenie całego miasta.

- Sprostanie podwyżkom cen energii, w połączeniu z podwyżkami dotyczącymi też innych podstawowych wydatków, oznacza dla samorządów konieczność poszukiwania radykalnych oszczędności. Gdyński samorząd postawił na planowanie, edukację i długofalową strategię, które docelowo pozwolą mieszkańcom cieszyć się bezpieczeństwem energetycznym.- mówi Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni. - Wspólne działanie w ramach grupy Norda pozwala nam na negocjacje przy zakupie energii elektrycznej dla miasta. Gdynia przyjmując rolę lidera, otoczyła opieką mniejsze gminy. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach tak istotnych dla miasta jak ogrzewanie czy oświetlenie przestrzeni i infrastruktury miejskiej, musimy wziąć pod uwagę wiele aspektów – podkreśla prezydent miasta Gdyni.

Uczestnicy spotkania wysłuchali rekomendacji pani Justyny Kowalskiej, dyrektorki z Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A., dotyczących utrzymania wariantu ceny stałej przy zakupie energii elektrycznej, która stosowana jest od początku organizowania postępowań na dostawę energii. Ponadto dla grupy Norda zalecone zostało wyłączenie ze wspólnego postępowania obiektów mogących korzystać z Taryfy G, zatwierdzanej przez Prezesa URE, podział zamówienia na części ze względu na specyfikę poboru energii elektrycznej, a także rozważenie wyłączenia z grupy spółek transportowych i zastosowania u tych odbiorców cen zmiennych lub wariantów mieszanych (okresy z ceną stałą i ceną zmienną).
- W roku 2023 jako gmina mamy obowiązek oszczędzania w urzędach miast i jednostkach kultury 10% energii elektrycznej. Aktualnie w budynku głównym Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego udało nam się to na poziomie 7%, wciąż pracujemy nad zwiększeniem oszczędności poprzez wyłączanie sprzętu i minimalizowanie poboru prądu, a nasi informatycy testują kolejne rozwiązania służące wsparciu tego celu 10%. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Kolejne spotkanie, które odbędzie się 27 kwietnia, dotyczyć będzie grupy zakupowej oraz przetargów na dostawy energii, ciepła i gazu – podsumowuje wiceprezydent Łucyk.

- Podczas spotkań zespołu ds. oszczędzania energii wypracowujemy długofalowe działania mające na celu osiągniecie oszczędności energii elektrycznej i cieplnej oraz zapewnienie bezpiecznych dostaw ciepła, energii elektrycznej oraz gazu od pewnych dostawców i po korzystnych cenach. Obserwujemy rynek, słuchamy rekomendacji i razem z innymi jednostkami gminy szukamy rozwiązań na oszczędzanie tych surowców - mówi Hanna Górecka-Banasik, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM Gdyni.

W skład zespołu wchodzi kolegium prezydenta Gdyni oraz przedstawiciele wydziału środowiska, samodzielnego referatu ds. energetyki, a także jednostek tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Sportu, Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Przypomnijmy, że grupa zakupowa NORDA to aktualnie 43 uczestników, którzy łącznie korzystają z aż 4289 punktów odbioru energii elektrycznej o wolumenie sięgającym aż 92697,5 MWh. Od 2014 roku miasto Gdynia pełni rolę lidera grupy, w której skład wchodzą też liczne samorządy m.in. z terenu powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, a także miejskie i gminne jednostki budżetowe oraz publiczne uczelnie.

ikona