Gdynia Energetyczna

Jak spełnić wymagania projektowe dla budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej

Jak spełnić wymagania projektowe dla budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej // fot. Biuro ds. Energetyki

Jak spełnić wymagania projektowe dla budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej // fot. Biuro ds. Energetyki

Odpowiedź na pytanie "Jak spełnić wymagania projektowe dla budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej" usłyszeli uczestnicy kolejnego udanego spotkania współorganizowanego przez Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, Opec Sp. z o.o. oraz PGE Energia Ciepła S.A., które odbyło się 11 czerwca 2024 roku. Najważniejszym zagadnieniem omawianym podczas wydarzenia było zmieniające się prawo w kontekście projektowania nowych budynków zasilanych miejską siecią ciepłowniczą oraz reforma systemu planowania przestrzennego.


Gości powitała Emilia Rogała, radna Miasta Gdyni, Dorota Rajczyk-Gałkowska, dyrektor ds. handlu i marketingu Opec Sp. z o.o. oraz Marek Gorczyński, kierownik wydziału rozwoju rynku ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do architektów i niewielkich firm deweloperskich.

Podczas dyskusji został podkreślony fakt, iż zmienia się nie tylko prawo, ale dostosowanie się do tego prawa. Takie dostosowanie się do tego prawa jest w PGE EC i jako źródło gdyńskie bardzo mocno się teraz rozwija. Dochodzi do dekarbonizacji, zlikwidowane zostały kotły na mazut oraz kocioł węglowy. W to miejsce wejdą w niedługim czasie KRS-y (czyli kotły rezerwowo-szczytowe) obecnie na lekki olej, a wkrótce w Gdyni  pojawi się kotłownia olejowo-gazowa. Zaczną rozwijać się silniki elektryczne, dzięki czemu dekarbonizacja w Gdyni będzie cały czas postępowała i dostosowywała się do dosyć rygorystycznej polityki Unii Europejskiej.


Najważniejsze tematy podczas spotkania:

  • Aspekty związane z projektowaniem infrastruktury ciepłowniczej zgodnie z Wytycznymi OPEC oraz Unii Europejskiej (prelegent OPEC Jacek Maniszewski - Główny specjalista ds. uzgodnień i projektowania inwestycji).
  • Reforma systemu planowania przestrzennego - plan ogólny, ZPI (prelegentka Karolina Szewczyk, zastępczyni dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni).
  • Prawo energetyczne – wybrane zagadnienia (prelegent PG EC Sebastian Majkowski - koordynator ds. Efektywności Energetycznej).
  • ESG w nieruchomościach (prelegentka ROBYG S.A. Anna Wojciechowska - Dyrektorka Sprzedaży i Marketingu o. Gdańsk i Poznań) – na co zwrócić uwagę przygotowując się do raportowania.

Duże zainteresowanie wzbudził temat ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), czyli sposób zarządzania uwzględniający środowisko, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Firmy, które badają swój wpływ na otoczenie i podejmują działania mające na celu jego zminimalizowanie, mogą w przyszłości zyskać przewagę konkurencyjną. Koncepcja ESG wyrosła na idei CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Geneza tych dwóch terminów jest zbieżna. Zarówno CSR, jak i ESG mają na uwadze zrównoważony rozwój. ESG pozwala jednak monitorować rezultaty działań podjętych przez organizację, w konsekwencji czego otoczenie firmy uzyskuje wgląd w wyniki pozafinansowe.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 01.07.2024 15:10
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.07.2024 14:41
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona