Gdynia Energetyczna

Gdynia szuka oszczędności

Gdynia szuka oszczędności //mat. prasowe UM Gdyni

Gdynia szuka oszczędności //mat. prasowe UM Gdyni

Czy można zaoszczędzić energię poprzez jej monitorowanie oraz targetowanie w czasie rzeczywistym? Jak uzyskać satysfakcjonujące wyniki i od czego zacząć? Na te i inne pytania uzyskali odpowiedź uczestnicy spotkania, które odbyło się 13 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miasta Gdyni.

- Dzięki wprowadzeniu systemu monitorowania energii na Stadionie Miejskim w Gdyni, udało się zaoszczędzić 76 % energii na centralach wentylacyjnych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Gdyńskie Centrum Sportu stało się pionierem we wdrażaniu tego systemu i chcielibyśmy podążać w tym kierunku – dodaje.

Spotkanie zostało zorganizowane, aby przedstawić możliwości zaoszczędzenia energii elektrycznej w obiektach posiadających mechaniczne systemy wentylacyjne. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji kultury, muzeów, szkół oraz urzędu. W ramach wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, Gdyńskie Centrum Sportu opowiedziało o swoim doświadczeniu, zdobytym po montażu systemu.
- Gdynia od lat szuka sposobu redukcji zużycia energii elektrycznej i w ślad za tym podąża Gdyńskie Centrum Sportu – mówi Tomasz Cząstka, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. - Systematycznie modernizujemy nasze obiekty sportowe, wymieniając źródła oświetlenia na energooszczędne, czy stosując czujniki ruchu. Jednak najbardziej istotne okazało się  wdrożenie monitorowania zużycia energii poprzez specjalistyczne analizatory sieci - podsumowuje.

Największą efektywność uzyskano zapewniając zdalne i lokalne sterowanie systemami wentylacyjnymi. Do tej pory odbywało się to ręcznie, a po zautomatyzowaniu procesu - wypracowano optymalne harmonogramy czasowe. Dzięki temu zredukowano czas pracy, a tym samym zużycie energii elektrycznej.
- Analiza poboru poszczególnych obwodów elektrycznych i urządzeń przekonała nas do instalacji systemu sterowania i zarządzania wybranymi obwodami elektrycznymi – podsumowuje Tomasz Cząstka.

Monitorowanie i targetowanie energii w czasie rzeczywistym to krytyczny pierwszy krok w kierunku efektywności energetycznej. System, który został zainstalowany w Gdyńskim Centrum Sportu, dostarcza informacji na temat widoczności strat energii oraz monitorowania na poziomie urządzeń/obwodów. Utrzymuje optymalne zużycie energii po wdrożeniu zmian w perspektywie krótko i długoterminowej oraz rozbudowaną analizę historii zużycia energii w wybranych obwodach. Wszystko odbywa się na podstawie analizy zużycia i dostosowanie mocy zamówionej.

- Spotkania tego typu są bardzo ważne, ponieważ zależy nam na wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii. Wspólnie podejmujemy działania w innych jednostkach, korzystając z doświadczenia Gdyńskiego Centrum Sportu – dodaje wiceprezydent Marek Łucyk.

Administracje rządowa i samorządowa zostały zobowiązane do zmniejszenia zużycia prądu o 10 procent. Gdynia podeszła do tematu szerzej właśnie po to, aby oszczędzać nie tylko w urzędzie, ale i w całej gminie.

  • ikonaOpublikowano: 22.06.2023 13:35
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.06.2023 12:47
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona