Gdynia Energetyczna

Program „Czyste powietrze” niebawem w nowej odsłonie

paliwo stałe

paliwo stałe

Zmiany wprogramie Czyste powietrze pobierz


zmiany czyste powietrze

Marszałek Województwa Pomorskiego poinformował Gminy Województwa Pomorskiego o zakończeniu wspólnych prac Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nad nową edycją Programu „Czyste Powietrze”.

Z informacji umieszczonej bezpośrednio na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można się dowiedzieć o uruchomieniu nowej wersji programu „Czyste Powietrze” od 15 maja.  Pandemia koronawirusa przesunęła termin który, początkowo przewidziano na przełom marca i kwietnia. Możliwe jest już składanie wniosków do nowej edycji „Czystego Powietrza” za pośrednictwem serwisu gov.pl. co powinno odciążyć Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym WFOŚiGW w Gdańsku, który do tej pory były jedynym kanałem obsługującym wnioskodawców z terenu województwa pomorskiego w tym Gdyni.

Być może dopiero włączenie banków w Program „Czyste Powietrze”, jako nowych kanałów dystrybucji, udrożni przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, co w konsekwencji przyspieszy realizację wypłat. W dniu 30 kwietnia, NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały stosowne porozumienie, które pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o kredyt z dotacją. Taka forma udzielania dotacji została już sprawdzona i wypróbowana w latach 2010-2014 również przez Gdynian podczas realizacji programu dopłat do kolektorów słonecznych.

Dzięki uproszczeniu aplikowania o środki „Czystego Powietrza”, poprzez m.in. zmianę formularza wniosku ma być szybciej, ale na korzyść zmienia się też wysokość dopłat, zwłaszcza dla osób o najniższym dochodzie. Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 37 tys. zł. Natomiast wnioskodawcy zainteresowani produkcją prądu nie będą już musieli składać osobnego wniosku do programu „Moj prąd” – nastąpi jego integracja z programem „Czyste powietrze”. Zwiększone dofinansowanie w programie będzie możliwe po przedstawieniu przez beneficjenta stosownego zaświadczenia wydanego przez gminę.

Kolejną zmianą będzie przywrócenie możliwości finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych. O dofinansowanie będzie można się ubiegać do 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego wydatku, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br.

Niezależnie od wprowadzanych zmian w programach pomocowych w Ministerstwie Rozwoju testowane jest już funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma gromadzić dane i informacje o budynkach i lokalach, m.in. w zakresie rodzajów wykorzystywanego ogrzewania, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej i spalania paliw. By uniknąć wielokrotnego dofinansowania tych samych przedsięwzięć w ewidencji mają znaleźć się tam również informacje na temat przekazanych: premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, ulg podatkowych (termomodernizacyjnych) lub udzielonych ze środków publicznych wszelkich dotacji.

  • ikonaOpublikowano: 05.05.2020 15:04
  • ikona

    Autor: Sylwia Grabowska (s.grabowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.05.2020 09:01
  • ikonaZmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
ikona