Gdynia Energetyczna

Projekt MATRYCS otworzył horyzont dalszej współpracy międzynarodowej

Projekt MATRYCS otworzył horyzont dalszej współpracy międzynarodowej // mat. prasowe UM Gdynia

Projekt MATRYCS otworzył horyzont dalszej współpracy międzynarodowej // mat. prasowe UM Gdynia

Prawie dwieście tysięcy złotych otrzymała Gdynia na wdrożenie projektu Matrycs - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings, dofinansowanego z Programu Unii Europejskiej - Horyzont 2020. Realizowany przez 18 partnerów z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii, Portugalii, Łotwy, Belgii, Czech oraz Polski, osiągnął niebywały sukces i niedawno dobiegł końca.


Celem projektu MATRYCS było opracowanie aplikacji do zarządzania i przetwarzania danych o dużej objętości (tzw. big data), które zapewniłyby świadczenie efektywnych energetycznie usług. W czasie trwania projektu powstały innowacyjne usługi informatyczne z zakresu efektywności energetycznej, które zostały sprawdzone w 11 projektach pilotażowych o różnych skalach i zakresach. Pod uwagę wzięto pojedyncze budynki, grupy budynków, miasta, regiony czy kraj.
 
- Projekt MATRYCS zakończył się w 2023 roku, a jego zadaniem było stworzenie narzędzi informatycznych przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Korzyści przerosły nasze oczekiwania, sam projekt dał początek dalszej współpracy międzynarodowej. MATRYCS był realizowany przez Biuro ds. Energetyki, a nasze miasto było partnerem z własnym budżetem. Mogliśmy czynnie uczestniczyć w tworzeniu i testowaniu usług, co pozwoliło nam na poznanie tego projektu od środka. Ogromna korzyść to nawiązana współpraca z partnerami zagranicznymi, którzy poznali Gdynię i w efekcie zaprosili nas do udziału w dwóch kolejnych projektach z programu Horyzont Europa: BuildON (BuildON - Afordable and digital solutions to Build next generatiON of smart EU buildings) i META BUILD (META BUILD Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system). Dzięki temu, w budynkach dwóch gdyńskich przedszkoli zostaną wprowadzone liczne usprawnienia.

Wdrożone w ramach projektu MATRYCS usługi mają charakter innowacyjny i dostosowany do każdego z partnerów, który je testował. Powstały na bazie otwartych danych oraz na danych udostępnionych przez użytkowników. W pilocie gdyńskim są wsparciem dla ONE-STOP-SHOP.
 - ONE-STOP-SHOP to koncepcja kompleksowego wsparcia mieszkańców w termomodernizacji budynków. Tego typu doradztwo świadczone jest przez Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni - mówi Marek Łucyk. - Mieszkańcy Gdyni mogą uzyskać informacje na temat termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, porad jak oszczędzać energię i ciepło, dostępnych dofinansowań dla inwestycji, w tym gdyńskich dotacji. Dodatkowo, w ramach doradztwa energetycznego, realizowane są działania edukacyjne dla mieszkańców mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ochrony powietrza, zwiększenia efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii i ciepła.

Usługi MATRYCS mają na celu wsparcie użytkowników przy planowaniu działań modernizacyjnych przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.


Jednym z narzędzi dostępnych dla mieszkańców Gdyni jest usługa stworzona przez firmę CARTIF z Hiszpanii, dzięki której możliwa jest wizualizacja zapotrzebowania na energię w Gdyni. Narzędzie w pełni opiera się na bazach otwartych danych przestrzennych. W zależności od partnera i zbiorów danych, narzędzie to zostało dostosowane w skali do każdego z partnerów. Dla Gdyni skala ta dotyczy całego miasta. Użytkownicy narzędzia mogą sprawdzić ile energii zużywa ich budynek mieszkalny w porównaniu do pozostałych budynków mieszkalnych w Gdyni. Dzięki temu można sprawdzić, jaką etykietę energetyczną pod względem zużycia energii cieplnej ma konkretny budynek. Widoczna już na pierwszy rzut oka analiza może stanowić punkt wyjścia do decyzji o termomodernizacji budynku.

 
Link do narzędzia udostępnionego dla mieszkańców:  http://147.213.76.225/matrycs-visualization-gdynia/#/login (Kontynuuj bez logowania).

Koszt projektu MATRYCS dla Gdyni: 196 350 zł

Dofinansowanie dla Gdyni: 196 350 zł

Źródło finansowania: Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2023

  • ikonaOpublikowano: 08.02.2024 09:13
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.02.2024 14:44
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Synak-Russjan
ikona