Gdynia Energetyczna

Spotkanie grupy zakupowej NORDA

Spotkanie grupy zakupowej NORDA

Spotkanie grupy zakupowej NORDA

Pod koniec kwietnia w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się jedenaste spotkanie grupy zakupowej Norda, w którym wzięło udział 43 przedstawicieli samorządy oraz jednostek administracji publicznej. Celem wydarzenia było zaprezentowanie możliwości i kierunku na zakup energii elektrycznej w roku 2024.


- Stale wypracowujemy model jak najkorzystniejszego zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu korzystamy z opinii ekspertów, wdrażamy rozwiązania, badając zarówno sytuację na rynku surowców jak i zamierzenia naszych partnerów - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Spotkania grupy Norda to okazja do podsumowania, dyskusji i przeanalizowania możliwości, jakie daje nam wspólnota przy kolejnych postępowaniach przetargowych. - podsumowuje wiceprezydent.
Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju i Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
od lewej: Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju i Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni// fot. D.Kowalski

Podczas spotkania poruszone zostały tematy z zakresu bieżącej sytuacji na rynku energii elektrycznej w Polsce, notowania na TGE na przestrzeni czasu od roku 2022 do teraz. Istotna część wydarzenie poświęcona została tematowi jak zamawiać energię na kolejne lata, włączając w to okres dostaw, cenę stałą lub zmienną. Uczestnicy omówili także możliwości przetargowe grupy Norda na rok 2024 r. oraz wspólne postępowanie na zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem szeregu uwarunkowań m.in. ceny stałej, specyfiki poboru surowców przy podziale na sektory tj. branża wodno-kanalizacyjna, jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz uczelnie, a także grupę taryfową G.

- Spotkania grupy Norda odbyło się w Gdyni po raz 11, nasza gmina pełni tu rolę lidera. Celem wydarzenia jest wspólne działania mające na celu osiągniecie oszczędności energii elektrycznej oraz jej zakupu od pewnych dostawców i po korzystnych cenach. - mówi Hanna Górecka-Banasik, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM Gdyni.
uczestnicy spotkania grupy zakupowej Norda //foy.D.Kowalski
uczestnicy spotkania grupy zakupowej Norda // fot. D.Kowalski

Grupa zakupowa NORDA
to aktualnie 43 uczestników, którzy łącznie korzystają z aż 4289 punktów odbioru energii elektrycznej o wolumenie sięgającym aż 92697,5 MWh. Od 2014 roku miasto Gdynia pełni rolę lidera grupy, w której skład wchodzą też liczne samorządy m.in. z terenu powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, a także miejskie i gminne jednostki budżetowe oraz publiczne uczelnie.

  • ikonaOpublikowano: 02.05.2023 11:37
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.05.2023 11:58
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona