Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Gdynia Energetyczna

Dwa miliony złotych oszczędności dzięki systemowi InvisoLite

Sukces systemu InvisoLite

Sukces systemu InvisoLite

InvisoLite to system monitorowania zużycia mediów, który zakończył swoją pracę 30 października 2023 roku. Przez sześć lat administratorzy gdyńskich budynków publicznych współtworzyli szeroko rozwiniętą bazę danych na temat budynków gminnych.

System InvisoLite powstał we współpracy Biura ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni z firmą DK Energy Polska, obecnie Dalkia Polska. Od 2018 roku wspólnie realizowano szereg działań, w ramach porozumienia i współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Miasto Gdynia mogło korzystać z wiedzy ekspertów, m.in. szkoleń dla pracowników gminnych i administratorów, realizowano także wspólne działania edukacyjne.

- Zdobyta dzięki InvisoLite wiedza w skali całego miasta przyniosła blisko 2 mln złotych oszczędności rocznie. Wraz z nowym rokiem wprowadzimy kolejne pozytywne zmiany i jeszcze bardziej unowocześnimy pozyskiwanie danych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju - Przed powstaniem InvisoLite niemożliwe było uzyskanie danych za media bezpośrednio od dostawców i dystrybutorów. Montaż inteligentnych liczników pozwala nam na pozyskanie danych z systemów online. Takie udogodnienie otwiera nowe możliwości do realizacji kolejnych projektów w Gdyni.

Dzięki InvisoLite udało się pozyskać olbrzymią wiedzę o sposobie rozliczania mediów. Użytkownicy wprowadzili do systemu ponad 46 tysięcy faktur za energię elektryczną, ciepło sieciowe, gaz i wodę, które były poddawane szczegółowej analizie. Rozliczenie następowało zgodnie z 426 cennikami taryf wprowadzonych do systemu. W konsekwencji, wdrożono działania mające na celu oszczędzanie zużycia energii w Gdyni oraz zaplanowano modernizację i optymalizację parametrów energii elektrycznej oraz ciepła w budynkach miejskich.

- Obecnie, za pomocą danych z systemów online, rozliczana jest kolejna edycja projektu Strażnicy Energii i Klimatu – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia - Warto wspomnieć, iż dane źródłowe dla obu edycji programu pochodzą właśnie z systemu InvisoLite i w pełni posłużyły one do realizacji wcześniejszych odsłon projektu „Strażnicy energii” - dodaje.

Baza danych, jaką stał się system InvisoLite, umożliwiła pozyskiwanie nowych środków z projektów dofinansowywanych z programów Unii Europejskiej w 2019 roku. Bez InvisoLite Gdynia nie miałaby możliwości wzięcia udziału w projekcie MATRYCS, dofinansowanym z programu Horyzont 2020 oraz w kolejnych projektach dofinansowanych bezpośrednio z programu Horyzont Europa.

- Naszym założeniem było stworzenie innowacyjnej, a zarazem intuicyjnej platformy, umożliwiającej kompleksową analizę danych zużycia energii i mediów w obiektach publicznych – mówi Marek Zdanowicz, prezes zarządu Dalkii Polska Solutions. - System ten jest rozwojowy i możliwy do dalszej konfiguracji o nowe funkcjonalności. Cieszymy się, że jako Dalkia Polska, której celem jest wspieranie partnerów w drodze do osiągnięcia transformacji energetycznej, mogliśmy przyczynić się do przyśpieszenia trwałej efektywności energetycznej gminy Gdynia - podsumowuje.

Dobra baza rzetelnych danych energetycznych jest punktem wyjścia do wprowadzenia optymalizacji i planowania kolejnych działań i projektów w mieście.

  • ikonaOpublikowano: 16.01.2024 08:01
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.01.2024 10:43
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona