Gdynia Energetyczna

Wspaniałe perspektywy dla Gdyni

Gdyńskie przedszkole z unijnym projektem //mat. prasowe UM Gdyni

Gdyńskie przedszkole z unijnym projektem //mat. prasowe UM Gdyni

METABuild to kolejny projekt, na który Gdynia uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Horyzont Europa”. Potrwa 48 miesięcy, a do wykorzystania będzie prawie 124 000 euro. W METABuild, czyli Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system, bierze udział 38 partnerów. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej na kwotę 12 499 988,13 euro.

 
– Ogólna wizja polega na wdrożeniu pierwszej zasady Unii Energetycznej  „efektywność energetyczna przede wszystkim”, w zakresie zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących oszczędzania energii[1] w praktycznym kontekście budynków – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Zmierzamy w kierunku dekarbonizacji zasobów budowlanych poprzez zelektryfikowane technologie niskoemisyjne. Chodzi tu między innymi o pompy ciepła, elektryfikację zapotrzebowania budynków na energię cieplną, integrację odnawialnych źródeł energii oraz cyfryzację budynków, dzięki inteligentnym systemom zarządzania - dodaje.
 

Do projektu wybrano jedno z gdyńskich przedszkoli samorządowych. Zostanie ono wyposażone w pompę ciepła oraz inteligentne sterowanie. Podczas wdrażania projektu zapewnione będzie ścisłe przestrzeganie środków w zakresie efektywności energetycznej w celu promowania zrównoważonego, wydajnego wykorzystania energii i przystępnej cenowo ścieżki dekarbonizacji ogrzewania w sektorze budowlanym. Podejście holistyczne obejmuje wyzwania w całym cyklu życia budynku.
 
– Gdynia jako pierwsza w Polsce obliczyła ślad węglowy w oparciu o wytyczne zawarte w „Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories”. Do 2030 r. zadeklarowaliśmy ograniczenie emisji CO2 o 43% w stosunku do 2020 r. – mówi Michał Guć wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Ślad węglowy Gdyni będzie obliczany co roku, aby kontrolować skuteczność realizacji założonych celów. Strategią gdyńskiego samorządu jest transformacja miasta w kierunku zapewnienia mieszkańcom energii - przystępnej cenowo, bezpiecznej i produkowanej w sposób przyjazny dla klimatu. Dzięki realizacji kolejnych przedsięwzięć Gdynia będzie się rozwijać w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – podkreśla.
 
Poprzez termomodernizację Gdynia zwiększa efektywność energetyczną budynków. Od 2017 do 2023 roku rozpoczęto realizację termomodernizacji 31 ​​obiektów (mieszkalnych i niemieszkalnych). W 16 z 31 budynków obejmowała ona wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania budynkiem (BMS). W planach jest modernizacja kolejnych trzynastu i to właśnie BMS będzie stosowany jako wiodący system do uzyskiwania efektywności energetycznej.


[1] Zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” zdefiniowano w art. 2 pkt 18 rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, które zawiera również wymóg uwzględniania tej zasady przez państwa członkowskie w zintegrowanych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu.MetaBUILD projektUE MetaBuild

  • ikonaOpublikowano: 17.08.2023 09:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 17.08.2023 16:19
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona