Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Gdynia Energetyczna

Zmiany w gdyńskich dotacjach do wymiany źródeł ogrzewania

Zmiany w gdyńskich dotacjach do wymiany źródeł ogrzewania // Fot. Michał Pietrzak

Zmiany w gdyńskich dotacjach do wymiany źródeł ogrzewania // Fot. Michał Pietrzak

30 sierpnia Radni Gminy Miasta Gdyni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany zasad dofinansowania do wymiany pieców i kotłów na paliwo stałe. Zasadniczą różnicą w stosunku do dotychczasowych ustaleń będzie konieczność ubiegania się o dotację przed rozpoczęciem inwestycji. Mieszkańcy będą musieli zgłosić do Urzędu Miasta już sam zamiar przebudowy instalacji, a nie jak do tej pory - złożyć wniosek po jej wykonaniu.

- Uchwała po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zastąpi Uchwałę, na podstawie której udzielane są aktualnie dotacje – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Ci spośród mieszkańców, którzy właśnie zrealizowali inwestycje polegające na wymianie pieców i kotłów lub budowie odnawialnego źródła energii i złożą w Biurze ds. Energetyki wniosek jeszcze w tym miesiącu, zachowają prawo do uzyskania dotacji na starych zasadach - precyzuje.


Uchwała po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zastąpi Uchwałę Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515), na podstawie której udzielane są aktualnie dotacje. Gdy to nastąpi, Gmina Miasta Gdyni udostępni stosowne wnioski i będzie udzielać niezbędnej pomocy przy ich składaniu.

- Zasadniczym motorem wprowadzanych zmian jest chęć udzielenia wyższego wsparcia finansowego tym spośród mieszkańców, których obejmują zapisy tzw. uchwały antysmogowej - mówi Marek Łucyk. - W naszych działaniach kierujemy się dążeniem do poprawy  jakości życia oraz aktywnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska – dodaje.


W myśl powyższej uchwały obowiązują następujące terminy wymiany starych, nieefektywnych kotłów zasilanych paliwem stałym:

 • do 1. września 2024- podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnej klasy;
 • do 1. września 2026- podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012;
 • do 1. września 2035- podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.


Harmonogram wyznacza ramy czasowe dla eksploatacji nieefektywnych źródeł ogrzewania. Aby wesprzeć mieszkańców, którzy posiadają piece bądź kotły do wymiany i muszą tego dokonać w terminach podanych powyżej, podniesiono kwoty przysługujące na poszczególne źródła ogrzewania. Kwoty te będą korespondowały z aktualnymi kosztami wykonania inwestycji.


W przypadku likwidacji pieca lub kotła na paliwo stałe maksymalna wysokość możliwej dotacji będzie wynosić:

 • 6000 zł na pompę ciepła;
 • 8000 zł na pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną;
 • 6000 zł na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku jednorodzinnego, 20000zł dla budynku wielorodzinnego.


Zwiększy się również wysokość możliwego dofinansowania do kotła na gaz i wynosić będzie 5000 zł. Od tej pory takie dofinansowanie będą mogły uzyskać osoby o najniższych dochodach, a konkretnie korzystające z zasiłków wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warto podkreślić, iż wsparcie mieszkańców Miasta w zakresie i wysokości opisanej w uchwale, stanowi uzupełnienie programów finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ma wobec nich charakter komplementarny. Oznacza to, że mieszkańcy mogą jednocześnie korzystać z innych dofinansowań przeznaczonych na wymianę pieców i kotłów na paliwo stałe (lub wybrać jedno z dofinansowań, które jest najbardziej korzystne pod względem finansowym),  zawartych w programach  takich jak:

 • Czyste powietrze - dotacje w zakresie wymiany źródła zasilanego paliwem stałym na niskoemisyjne, dla właścicieli budynków jednorodzinnych - finansowanie w zasadzie wszystkich źródeł niskoemisyjnych. Obsługa programu leży częściowo po stronie Gminy (wnioski do programu, rozliczenia beneficjentów, którzy chcą skorzystać z pomocy Gminy).
 • Ciepłe mieszkanie – dotacje w zakresie wymiany źródła zasilanego paliwem stałym na niskoemisyjne - w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa programu jest po stronie Gminy (wnioski, rozliczenia, rozpatrywanie, wnioskowanie o środki, umowy z beneficjentami ostatecznymi – wyłącznie po stronie Gminy).

Obsługą obu powyższych programów zajmuje się Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24.


W przypadku, gdy inwestycja nie dotyczy wymiany źródła ogrzewania, a instalacji nowego odnawialnego źródła energii, warto rozważyć złożenie wniosku w ramach następujących programów rządowych, takich jak:

 • Mój prąd – dotacje dla osób fizycznych na panele fotowoltaiczne wraz z magazynem energii lub bez;
 • Moje ciepło - dotacje na pompy ciepła dla właścicieli nowych budynków jednorodzinnych;
 • Agroenergia – dotacje na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach rolnych.


Trzy ostatnie programy są realizowane niezależnie, bez pośrednictwa Gminy.

 • ikonaOpublikowano: 08.09.2023 10:05
 • ikona

  Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 08.09.2023 16:13
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona