Gdynia Innowacyjna

EDIH #wGdyni. Nowy rozdział w dziedzinie transformacji cyfrowej

W Gdyni ruszył projekt European Digital Innovation Hub Smart Secure Cities. Na zdj. prezydent Wojciech Szczurek (fot. Tomek Kamiński)

W Gdyni ruszył projekt European Digital Innovation Hub Smart Secure Cities. Na zdj. prezydent Wojciech Szczurek (fot. Tomek Kamiński)

Gdynia – lider w kreowaniu innowacji w obszarze smart city – otwiera nowy rozdział w dziedzinie transformacji cyfrowej. W poniedziałek, 26 lutego w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja inaugurująca najnowszy projekt European Digital Innovation Hub (EDIH) – Smart Secure Cities. Spotkanie otworzył prezydent Wojciech Szczurek.


Gdynia – Smart City


Gdynia ma innowacje wpisane w swoje DNA. Wraz z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie tworzenia i wdrażania rozwiązań cyfrowych, które zmieniają naszą rzeczywistość. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że Gdynia jest SMART.

Gdynia od lat wykorzystuje nowoczesne technologie i innowacje w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywności świadczonych usług. Wdrażane są rozwiązania z zakresu inteligentnej mobilności, zarządzania energią, odpadami czy też ochrony środowiska. Z częścią z nich będzie można zapoznać się w powstałym właśnie Parkowym Showroomie IoT.

Gdynia angażuje społeczność lokalną i przedsiębiorstwa w proces tworzenia inteligentnych rozwiązań, promując partnerstwo publiczno-prywatne oraz współpracę międzysektorową. Rozwija infrastrukturę cyfrową i komunikacyjną, co umożliwia lepsze zarządzanie miastem oraz dostęp do usług publicznych dla mieszkańców.

Przystąpienie do projektu EDIH Smart Secure Cities to szansa, aby nie tylko podzielić się gdyńskimi doświadczeniami w tym obszarze, ale również ułatwić ich wdrażanie. I to nie tylko w naszym mieście, Obszarze Metropolitalnym, ale także poza Pomorzem.

Inauguracja projektu w PPNT


Konferencję uroczyście otworzył prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Po nim głos zabrali: Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Marcin Piaskowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej (m.in. odpowiedzialny za rozwój sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w Polsce), Agnieszka Łasut z firmy Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC, Rafał Magryś, prezes Energo-Tel i wiceprezes Exatel oraz Marek Ostafil, który zaprezentował projekt EDIH Smart Secure Cities.


– Każde nowoczesne miasto, które chce wpływać na jakość życia mieszkańców, musi szukać nowoczesnych technologii jako narzędzi, które tę jakość poprawiają. Z jednej strony chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami, ale chcemy także patrzeć na doświadczenia miast na całym świecie i w Europie, żeby myśleć o przyszłości Gdyni i wprowadzać takie rozwiązania, które będą sprawiały, że Gdynia zawsze będzie w gronie liderów –mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: wiceminister Michał Gramatyka, wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes firmy Exatel, prezes Rafał Magryś, Marek Ostafil, współzałożyciel Polskiego Klastera IoT & AI SINOTAIC oraz Agnieszka Łasut.

– Będziemy mówić o innowacjach, ale przede wszystkim będziemy mówić w bardzo zróżnicowanym gronie. Z jednej strony będą to przedstawiciele miast, z drugiej strony przedstawiciele biznesu. Będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób możemy podnosić jakość życia, bo na pewno jest to kluczowe zadanie miasta – informuje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. 

Po panelu uczestników konferencji zaproszono na otwarcie Showroomu IoT, spotkanie członków Klastra Sinotaic, networking oraz zwiedzanie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Czym jest EDIH Smart Secure Cities?


Projekt EDIH Smart Secure Cities jest jedynym ogólnopolskim konsorcjum w tym obszarze oraz jednym z dwóch w Europie o specjalizacji Smart City. Drugi zlokalizowany jest w Saksonii. Jego celem jest tworzenie skutecznych powiązań między sektorem MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) a sektorem publicznym, wspierając rozwój rozwiązań cyfrowych. Celem projektu jest także zwiększanie dojrzałości cyfrowej firm oraz ich konkurencyjności.

Na zdj. Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Na zdj. Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (fot. Magdalena Śliżewska)

– Generalnie projekty cyfryzacyjne, w które angażujemy samorządy, polegają na tym, żeby wszystko to, co się da, przenosić ze świata analogowego do świata cyfrowego. I żeby robić to w taki sposób, żeby zarówno samorządy, jak i mieszkańcy, mieli z tego korzyści – informuje Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

– Centra innowacji cyfrowych w Europie pomagają małym oraz średnim przedsiębiorcom zaistnieć na bardzo konkurencyjnym rynku europejskim. I cieszymy się, że Gdynia też przyłączy się do tej sieci ponad 200 hubów, które współpracują i mogą powodować, że europejska gospodarka i firmy będą bardziej konkurencyjne i będą mogły jeszcze lepiej funkcjonować – dodaje Marcin Piaskowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej, m.in. odpowiedzialny za rozwój sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w Polsce.

EDIH stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy pomiędzy poszczególnymi interesariuszami tak, aby implementacja rozwiązań zakresu IoT i AI była możliwa, dostępna i ekonomicznie uzasadniona.

EDIH łączy korzyści płynące z obecności regionalnej z możliwościami dostępnymi dla ogólnoeuropejskiej sieci. Ta regionalna obecność sprawia, że regionalne centra innowacji są dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, za pośrednictwem lokalnego języka i ekosystemu innowacji. Zasięg sieci w Europie ułatwia wymianę najlepszych praktyk między centrami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy wymagane umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Projekt jest koordynowany przez Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC (zrzeszający dostawców i odbiorców technologii IoT, którego Gdynia jest aktywnym członkiem) oraz przez Energotel S.A.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 26.02.2024 16:50
  • ikona

    Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.02.2024 21:07
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Śliżewska
ikona