Gdynia Innowacyjna

Innovation in Politics wielkim sukcesem całego zespołu Gdyni

Część zespołu zajmującego się wdrażaniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami na pamiątkowej fotografii // fot. Zuzanna Kasprzyk

Część zespołu zajmującego się wdrażaniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami na pamiątkowej fotografii // fot. Zuzanna Kasprzyk

25 lat działań na rzecz osób z niepełnosprawnością zostało uhonorowane nagrodą Innovation in Politics Award, zwaną politycznym Oskarem. Prezydent Gdyni podziękował pracownikom urzędu zaangażowanym w tworzenie w Gdyni środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.


25 lat temu po raz pierwszy w Gdyni pojawiła się inicjatywa wspierająca osoby z niepełnosprawnością. W 1997 roku, kiedy Wojciech Szczurek był Przewodniczącym Rady Miasta a stanowisko prezydenta zajmowała Franciszka Cegielska, sesje rady miasta zaczęto tłumaczyć na język migowy. Gdynia została jednym z prekursorów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

- Początki były trudne. Dziś jest to nie do wyobrażenia, że musimy informować ludzi, czemu służą miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Ale 25 lat temu właśnie takie działania podejmowaliśmy. Przez te wszystkie lata zrobiliśmy bardzo dużo o czym z pewnością Państwo mogą zaświadczyć – wspomina Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni i dodaje: - Dzisiaj bardzo chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w te działania przede wszystkim za to, że to dzięki Wam i Waszym poprzednikom, życie wielu osób stało się łatwiejsze.

Na sali obrad Rady Miasta Gdyni zgromadzili się pracownicy Wydziału Dostępności na czele z naczelnik Agnieszką Wawrzyniak, kierownik Referatu ds. Wdrażania Dostępności Aleksandrą Szwabą, Anną Dobkowską (główną specjalistką w Referacie ds. osób z niepełnosprawnością), Katarzyną Tomporowską (inspektor z Referatu wdrażania dostępności), Martą Czachor (inspektor w Wydziale Dostępności) z Delicją (psem asystującym). W wydarzeniu uczestniczyła także Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością. Nie mogło zabraknąć Piotra Wiśniewskiego, naczelnika Gdyńskiego Centrum Kontaktu i jego zastępcy Michała Kowalskiego, Beaty Pukło, tłumaczki języka migowego z GCK, Katarzyny Gruszki, naczelnik Wydziału Strategii, Ewy Kosakowskiej, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Sylwii Szumielewicz-Tobiasz, kierownik Biura ds. Jakości Życia. Podziękowanie kierowali do nich Wojciech Szczurek, prezydent miasta, wiceprezydenci Katarzyna Gruszecka-Spychała, Bartosz Bartoszewicz, Michał Guć, Marek Łucyk oraz Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta, Jakub Ubych, wiceprzewodniczący rady oraz Rafał Klajnert, dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.
- Wydaje nam się, że standardy dostępności są oczywistością w Europie. Jednak ta nagroda za innowacyjne rozwiązanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami słuchowymi pokazuje, że w Gdyni naprawdę mamy powód do dumy i radości. To zasługa sztabu pracowników stojących za przygotowywaniem takich rozwiązań i ich wdrażaniem. Tym spotkaniem chcielibyśmy Państwu wszystkim podziękować – mówił Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, który wraz z Piotrem Wiśniewskim, naczelnikiem GCK odbierał nagrodę Innovation in Politics.

Gdynia zwyciężyła w kategorii „Udoskonalenia w administracji”. Nasze miasto doceniono za projekt „Gdynia – Miasto Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnościami Słuchowymi”.


Pierwsze kroki na rzecz osób z niepełnosprawnościami podjęto w 1997 roku, w 1999 nastąpił kolejny, kiedy w mieście powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnością. W 2021 roku w Urzędzie Miasta powstał Wydział Dostępności z dwoma referatami, który wprowadza systemowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Skupia się na dwóch kwestiach – dostępności przestrzeni miejskich ale i zmianie sposobu myślenia o osobach z niepełnosprawnościami.

- W Gdyni dostępność architektoniczna i komunikacyjna od wielu lat stała się oczywistością. Naszym celem jest by wszyscy mieszkańcy oraz turyści w równym stopniu mogli korzystać z atrakcji i realizować swoje pasje, marzenia i plany. Efektem tych działań są dostępna architektura, przestrzeń, transport publiczny czy wydarzenia kulturalne, które łączą, a nie dzielą – mówi Agnieszka Wawrzyniak, naczelnik Wydziału Dostępności - Tworząc miasto bez barier, kreujemy standardy, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, nie boimy się wychodzić poza schematy.W ramach programu "Gdynia bez barier 2018-2023" oraz innych cennych inicjatyw, miasto wprowadza szereg rozwiązań, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia. Gdynia, jako pierwsza w Polsce przyjęła „Standardy dostępności”. Stanowią one podstawę w procesie projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Jednym z priorytetowych działań jest edukacja i świadomość społeczna. Gdynia przeprowadziła przeszkolenia dla wszystkich urzędników, aby zwiększyć ich wiedzę na temat dostępności, wrażliwości oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, kadra zarządzająca w Administracji Publicznej została objęta specjalnym szkoleniem dotyczącym zarządzania różnorodnym zespołem, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dostępność stron internetowych również została zwiększona, co ma na celu ułatwienie korzystania z nich osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Miasto przeprowadziło również audyt dostępności plaż, który miał na celu określenie stopnia dostępności i opracowanie zaleceń. Mieszkańcy i turyści mogą zapoznać się z wynikami audytu na stronie miasta i wybrać plażę odpowiednią do swoich potrzeb. Gdynia została doceniona za działania na rzecz poprawy dostępności plaż i otrzymała certyfikat dostępności "Plaże dla Wszystkich" dla jednej ze swoich plaż w Śródmieściu. Miasto inwestuje w nietypowe rozwiązania, jak np. wózki kąpielowe, amfibie, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami pełne korzystanie z uroków plaż i kąpielisk.

Ważnym obszarem działań jest również dostępność budynków oświatowych. Gdynia wprowadza innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej, w ramach tzw. Modelu Dostępnej Szkoły. Dzięki temu coraz więcej szkół w mieście staje się dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Również place zabaw stają się przestrzeniami włączającymi poprzez montowanie na nich urządzeń dostępnych dla wszystkich dzieci. Standardem jest już dostępna komunikacja publiczna – nie tylko pojazdy ale przystanki i ich otoczenie.


Nie tylko budynki oświatowe, ale również budynki kulturalne są dostępne dla wszystkich. Do tego wydarzenia kulturalne również stają się bardziej dostępne np. poprzez zatrudnianie tłumaczy języka migowego. W 2019 roku Gdynia uruchomiła bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, gdzie mieszkańcy mogą wypożyczyć kule, balkoniki, wózki inwalidzkie i rowery trójkołowe. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mają łatwiejszy dostęp do niezbędnego sprzętu.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 24.05.2023 09:25
  • ikona

    Autor: Zuzanna Kasprzyk (z.kasprzyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.05.2023 09:46
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona