Gdynia Mobilna

100 nowych czujników parkowania w Gdyni

100 nowych czujników parkowania w Gdyni, ul. Świętojańska // fot. D.Matejczyk

100 nowych czujników parkowania w Gdyni, ul. Świętojańska // fot. D.Matejczyk

W ramach realizacji zadań związanych z projektem unijnym SPINE, który jest współfinansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027, w Śródmieściu pojawi się 100 nowych czujników parkowania.


- Wizją SPINE jest przyspieszenie postępu w kierunku neutralności klimatycznej poprzez wzmocnienie systemów transportu publicznego dzięki ich inteligentnej integracji z nowymi usługami mobilnościowymi, systemami współdzielenia, aktywnymi formami transportu oraz mikromobilnością – mówi Alicja Pawłowska, kierowniczka Referatu Zrównoważonej Mobilności WI UM Gdyni. - Zamontowane czujniki parkowania pomogą wskazać liczbę dostępnych miejsc, rotacji i czasu postoju dla samochodów osobowych w Śródmieściu Gdyni – podkreśla Pawłowska.

Projekt unijny SPINE przyjmuje podejście oparte na myśleniu projektowym skoncentrowanym na sprawiedliwości, prowadząc do przejścia na bardziej wydajny, zrównoważony, odporny i sprzyjający włączeniu społecznemu system transportu publicznego.

Wydział Inwestycji analizuje właśnie, oferty trzech potencjalnych wykonawców, którzy zgłosili się do postępowania przetargowego. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 286 684,42 zł, są to w 100% środki unijne, zgłoszeni wykonawcy i oferowane ceny to:

1.SEZO sp. z o.o. z Gdyni - 277.117,77 zł brutto;
2. Sprint S.A. z Olsztyna - 238.620,00 zł brutto;
3. PM3D S.A. z Bydgoszczy - 246.369,00 zł brutto.
 
Wybrany wykonawca dostarczy i zamontuje 100 czujników parkowania oraz 20 tablic informacyjnych na wybranych miejscach parkingowych w Śródmieściu Gdyni wraz z obsługą gwarancyjną. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia wynosił będzie 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Montaż będzie wiązał się z bardzo krótkim wyłączeniem części miejsc parkingowych na czas instalacji urządzeń, o którym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Lista lokalizacji detektorów parkowania:

• ul. Wójta Radtkego 1 - 24 czujniki;
• ul. Świętojańska 12-14 i 13-17, 10 czujników;
• ul. Świętojańska 32-38. 10 czujników;
• ul. Świętojańska 37-39 i 52-54, 8 czujników;;
• ul. Świętojańska 61-65, 5 czujników;
• ul. Świętojańska 84-90, 14 czujników;
• ul. Świętojańska 96-98, 5 czujników;
• ul. Świętojańska 95-107 i 110-114, 24 czujniki.


Informacje z czujników będą służyły do monitorowania wykorzystania miejsc parkingowych, dostarczą dokładnych danych o rotacji pojazdów, stopniu zajętości i czasie poszczególnych postojów. Docelowo zostaną przekazane do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, który będzie administratorem i użytkownikiem czujników. Informacje zostaną udostępnione w aplikacji Gdynia.pl w ramach otwartych danych.

Partnerem w projekcie jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 w ramach projektu SPINE - Smart Public transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe.

logo projektu unijnego Spine

  • ikonaOpublikowano: 15.05.2024 13:40
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2024 16:53
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona