Gdynia Mobilna

Bezpłatne parkowanie w niedziele w ŚSPP dla mieszkańców Gdyni

Do złożenia wniosku o Identyfikator Mieszkańca Gdyni zachęcają w ostatnim czasie autobusy komunikacji miejskiej

Do złożenia wniosku o Identyfikator Mieszkańca Gdyni zachęcają w ostatnim czasie autobusy komunikacji miejskiej

Ponad 7 500 mieszkańców korzysta obecnie z Identyfikatora Mieszkańca Gdyni, który uprawnia do bezpłatnego postoju w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w każdą niedzielę. O możliwości złożenia wniosku i skorzystania z tej opcji przypominają autobusy komunikacji miejskiej.


– Staramy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, którzy mogą wnioskować o nadanie Identyfikatora Mieszkańca Gdyni i tym samym nie płacić za postój w niedziele w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Wypełnienie takiego wniosku trwa tylko chwilę, identyfikator jest nadawany cyfrowo na 12 miesięcy, więc formalności musimy załatwić tylko raz w roku – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Aktualnie z darmowego parkowania w każdą niedzielę w ŚSPP korzysta 7 513 mieszkańców. W tym roku Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wydał 1 467 identyfikatorów.

Przypomnijmy, że rozwiązanie zostało wprowadzone w połowie 2022 roku. W całym 2023 r Dział Płatnego Parkowania w ZDiZ wydał sumie 7509 Identyfikatorów Mieszkańca Gdyni.

Jak uzyskać Identyfikator Mieszkańca Gdyni?

Identyfikator jest nadawany cyfrowo na 12 miesięcy. Najwygodniej jest złożyć wniosek oraz potrzebne dokumenty poprzez sklep internetowy https://gdynia.e-abonamenty.pl/. Można to zrobić również w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Tadeusza Wendy 15. Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do postoju ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w każdą niedzielę mogą uzyskać osoby posiadające pojazd, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście.

Identyfikator Mieszkańca Gdyni może być wydany tylko na rzecz jednego mieszkańca, na jeden lokal mieszkalny i może dotyczyć jednego pojazdu. Przy wnioskowaniu o nadanie identyfikatora, mieszkaniec musi okazać lub załączyć dokument potwierdzający formę prawną użytkowania pojazdu, tj. dowód rejestracyjny pojazdu oraz w razie użytkowania pojazdu z tytułu umowy: umowę leasingu, umowę najmu, umowę dzierżawy lub umowę użyczenia pojazdu.

Należy udokumentować rozliczanie podatku w Gdyni, okazując:

  • pierwszą stronę PIT-u za rok poprzedni wraz z potwierdzeniem jego złożenia (UPO lub pocztowym potwierdzeniem nadania lub potwierdzeniem złożenia w US)
  • lub formularz ZAP-3 (złożony w roku wnioskowania o identyfikator)
  • lub Zaświadczenie z US potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej (wystawione w roku wnioskowania o identyfikator)
  • Emeryci oraz renciści mogą okazać otrzymany z ZUS-u PIT-40A/11A bez potwierdzenia.


Zameldowanie weryfikują pracownicy ZDiZ na podstawie adresu wskazanego we wniosku.

Więcej szczegółów na temat Identyfikatora Mieszkańca Gdyni.

O odnowieniu przypomni powiadomienie SMS

O konieczności odnowienia Identyfikatora przypomni nam powiadomienie SMS – aby skorzystać z tego ułatwienia wystarczy wejść na stronę i podążać zgodnie ze wskazówkami.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania:

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście od ul. Ziołowskiego)

81 – 341 Gdynia

tel. 58 764 40 00, 58 764 40 01 (sekretariat)

e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl

tel. tel. 723 038 654, 58 764 40 21, 58 764 40 22.

  • ikonaOpublikowano: 03.04.2024 10:54
  • ikona

    Autor: Magdalena Wojtkiewicz (m.wojtkiewicz@zdiz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.04.2024 16:12
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona