Gdynia Mobilna

Odnów Identyfikator Mieszkańca Gdyni

Parkomat, urządzenie z wyświetlaczem i przyciskami, w tle biuro obsługi klienta Strefy Płatnego Parkowania

Przypominamy o możliwości odnowienia Identyfikatora Mieszkańca Gdyni // fot. M. Mielewski

Od roku w każdą niedzielę mieszkańcy Gdyni mogą parkować bezpłatnie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy złożyć wniosek o Identyfikator Mieszkańca Gdyni, który jest wydawany na rok. Tym, którzy wyrobili go w zeszłym roku, przypominamy o możliwości odnowienia.

– Identyfikatory Mieszkańca Gdyni uprawniają do parkowania ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w każdą niedzielę. Taki identyfikator mogą uzyskać osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście. Pierwsze identyfikatory zaczęły obowiązywać 15 maja 2022 r. Z uwagi na to, że są one wydawane na 12 miesięcy, kolejny raz przypominamy mieszkańcom o możliwości ich odnowienia – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Najwygodniej złożyć wniosek oraz potrzebne dokumenty poprzez sklep internetowy https://gdynia.e-abonamenty.pl/. Możemy to zrobić również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15. Przy wnioskowaniu o nadanie identyfikatora mieszkaniec musi okazać dokument potwierdzający formę prawną użytkowania pojazdu: własność, współwłasność, umowa leasingu, najmu, dzierżawy lub użyczenia oraz udokumentować rozliczanie podatku w Gdyni.

Szczegóły dotyczące Identyfikatora Mieszkańca Gdyni:


 1. Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do postoju ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w każdą niedzielę mogą uzyskać osoby posiadające prawo do użytkowania pojazdu, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście;
 2. Identyfikator Mieszkańca Gdyni może być wydany tylko na rzecz jednego mieszkańca, na jeden lokal mieszkalny i może dotyczyć jednego pojazdu,
 3. Aby uzyskać Identyfikator Mieszkańca Gdyni należy złożyć własnoręcznie podpisany wniosek (dotyczy wniosku składanego w BOK);
 4. Przy wnioskowaniu o nadanie identyfikatora mieszkaniec musi okazać lub załączyć dokument potwierdzający formę prawną użytkowania pojazdu, tj. dowód rejestracyjny pojazdu oraz w razie użytkowania pojazdu z tytułu umowy: umowę leasingu, umowę najmu, umowę dzierżawy lub umowę użyczenia pojazdu;
 5. Należy udokumentować rozliczanie podatku w Gdyni okazując: pierwszą stronę PIT-u za rok poprzedni wraz z potwierdzeniem jego złożenia (UPO lub pocztowym potwierdzeniem nadania lub potwierdzeniem złożenia w US) lub formularz ZAP-3 (złożony w roku wnioskowania o identyfikator) lub zaświadczenie z US potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej (wystawione w roku wnioskowania o identyfikator). Emeryci oraz renciści mogą okazać otrzymany z ZUS-u PIT-40A/11A bez potwierdzenia,
 6. Zameldowanie weryfikują pracownicy ZDiZ na podstawie adresu wskazanego we wniosku;
 7. Identyfikator jest nadawany na 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż okres meldunku, umowy dot. użytkowania pojazdu;
 8. Wniosek o nadanie identyfikatora można złożyć poprzez sklep internetowy https://gdynia.e-abonamenty.pl/ lub w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15. Wnioski składane mailowo nie będą rozpatrywane.
 9. Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Identyfikator nadawany jest bezpłatnie;
 10. Identyfikator jest nadawany w formie cyfrowej. Nie ma potrzeby umieszczania go za szybą pojazdu, będzie on widoczny dla kontrolera w systemie;
 11. W przypadku złożenia wniosku internetowo, czas oczekiwania na nadanie identyfikatora może wynieść kilka dni. W Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania sprawę załatwimy od razu (jeśli spełniamy wszystkie warunki i posiadamy niezbędne dokumenty);
 12. Postój ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania jest możliwy dla posiadaczy Identyfikatora Mieszkańca Gdyni, którzy otrzymali potwierdzenie nadania identyfikatora.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania:

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście od ul. Ziołowskiego)

81 – 341 Gdynia

tel. 58 764 40 00 (sekretariat)

e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl

tel. 723 038 654, 58 764 40 21, 58 764 40 22

 • ikonaOpublikowano: 17.05.2023 08:52
 • ikona

  Autor: Magdalena Wojtkiewicz (m.wojtkiewicz@zdiz.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 17.05.2023 17:10
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona