Gdynia Mobilna

Ruch rowerowy – jak projektować żeby nie zwariować?

Pasy rowerowe w jezdni ul. Świętojańska w Gdyni // mat. Moblina Gdynia

Pasy rowerowe w jezdni ul. Świętojańska w Gdyni // mat. Moblina Gdynia

Od lat nasza Gdynia dynamicznie się zmienia. Główny cel w zakresie komunikacji pozostaje jednak niezmienny – sprawne i bezpieczne przemieszczanie się po mieście, stawiając na ekologię i zrównoważoną mobilność - przede wszystkim pieszo, rowerem lub komunikacją miejską.

- Odpowiednie zaprojektowane trasy rowerowe, powinny być bezpieczne i komfortowe dla każdego mieszkańca naszego miasta oraz osób odwiedzających Gdynię – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds.rozwoju. – Projektowane rozwiązania rowerowe mają stworzyć wygodną trasę podróży dla rowerzystów i jednocześnie przyjazną, bezpieczną przestrzeń dla osób podróżujących innymi środkami transportu, szczególnie pieszych - podkreśla wiceprezydent.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór środka transportu jest odpowiednio zaprojektowana infrastruktura, która umożliwia bezpieczną jazdę w każdej przestrzeni miejskiej.

Jak projektować ruch rowerowy aby spełniał te kryteria i czym jest równoważenie mobilności w mieście? – Ważne by rozwiązania rowerowe były projektowane z uwzględnieniem szerszego otoczenia. Każda zmiana w przestrzeni wpływa na komfort, bezpieczeństwo i zachowania wszystkich jej użytkowników. Rozwiązania zrównoważone to te, które zaspokajają lub starają się godzić potrzeby wszystkich uczestników ruchu ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej mobilności i transportu miejskiego. Jednocześnie bardzo ważne są walory estetyczne, w tym zieleń.

Zacznijmy od tego czym jest równoważenie mobilności?

To kształtowanie miasta, w taki sposób, aby naturalnym wyborem w podróżach było przemieszczanie się pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. Do każdej z nich można dobrać inny środek transportu, korzystając z samochodu wtedy, kiedy to konieczne. Kształtowanie przestrzeni musi iść w parze z tzw. działaniami miękkimi, czyli promocyjno-edukacyjnymi, by dodatkowo zachęcić mieszkańców do zmian nawyków transportowych. W ramach równoważenia mobilności w procesie projektowania ulic, dążymy do zachowania spójności rozwiązań pod względem ich estetyki i funkcjonalności, aby uzyskać przyjazną przestrzeń oraz poprawić komfort życia mieszkańców.

- W tym celu opracowaliśmy Standardy równoważenia mobilności w projektowaniu dla Gminy Miasta Gdyni i stosujemy je w realizacji inwestycji miejskich. To pozwala na ujednolicenie rozwiązań w całym mieście – mówi Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdyni.
Aktualnie Wydział Inwestycji pracuje nad „Strategią rowerową dla Gdyni na lata 2023 – 2030”, czyli dokumentem który skupia się na trzech głównych elementach: infrastrukturze rowerowej, promocji i edukacji oraz usługach, w tym dofinansowaniach do zakupu rowerów i sprzętu, wypożyczalniach, systemach sharingowych, serwisach, planowaniu podróży czy doradztwie dla instytucji.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązań projektowych dla ruchu rowerowego?

Przede wszystkim zwraca się uwagę na charakter ulic i ich natężenie ruchu.

Po pierwsze budowane są drogi rowerowe i oddzielany ruch rowerowy od samochodowego.
Na drogach głównych o wysokim natężeniu ruchu samochodowego, łączących dzielnice a także zapewniających dojazd do miasta z gmin ościennych, z uwagi na bezpieczeństwo i komfort podróży, rowerzyści nie powinni bezpośrednio współdzielić infrastruktury z kierowcami samochodów. Przykładem ulic o takim charakterze są główne arterie drogowe m.in.: Al. Zwycięstwa, Hutnicza, Wielkopolska, Władysława IV, Morska, ul. Kwiatkowskiego.

droga dla rowerów przy ulicy Kwiatkowskiego // fot. T.Kamiński
droga dla rowerów przy ulicy Kwiatkowskiego // fot. T.Kamiński

Po drugie projektowane są pasy rowerowe w jezdni.
Na drogach o średnim natężeniu ruchu samochodowego i mniejszej dopuszczonej prędkości ruchu, ulicach które wyprowadzają lokalny ruch dzielnicowy na drogi główne - rowerzyści poruszają się swoim dedykowanym pasem w jezdni. Przykładem ulic o takim charakterze są m.in.: Legionów, Stryjska, Brzechwy, Waszyngtona.

rowerowy pas jezdni na ulicy Legionów w Gdyni//
rowerowy pas jezdni na ulicy Legionów w Gdyni// fot. Jakub Furkal

Po trzecie bezpieczna jazda rowerem w ruchu ogólnym.
Na ulicach o małym natężeniu ruchu samochodowego oraz drogach osiedlowych, z ruchem lokalnym, na których stosuje się systematycznie środki uspokojenia ruch samochodowego, poprzez zastosowanie nowej organizacji ruchu lub przebudowę wraz z wprowadzaniem elementów zieleni – rowerzyści poruszają się rowerem w ruchu ogólnym. W Gdyni taki ruch funkcjonuje na ul. Lidzkiej, Derdowskiego czy Armii Krajowej.


ulica Armii Krajowej // mat. Mobilna Gdynia

Na co jeszcze zwracamy uwagę przy projektowaniu infrastruktury rowerowej ?

Tworząc nową infrastrukturę należy podchodzić z rozwagą i starać się wkomponować nowe rozwiązanie z poszanowaniem m.in. istniejących nasadzeń zieleni. W pierwszej kolejności, należy dążyć do zachowania istniejącego stanu, wprowadzając odpowiednie rozwiązania projektowe. Jeżeli jest to niemożliwe, każde drzewo, z którym koliduje planowana nowa infrastruktura, musi być przesadzone lub zrekompensowane nowymi nasadzeniami. Ponadto wprowadzana jest zielono-błękitna infrastruktura, zwiększającą powierzchnie czynne biologicznie, retencje oraz nawierzchnie przepuszczalne, obniżające temperaturę powietrza i nawilżające powietrze.
- Te elementy projektowe pozwolą na stworzenie warunków dla dobrego ruchu rowerowego. Projektowanie uwzględniające powyższe elementy pozwala na usystematyzowanie rozwiązań i zachowanie spójności w projektowaniu ruchu rowerowego w Gdyni. - mówi Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.


Podczas prac koncepcyjnych i projektowych urzędnicy opierają się na dokumencie „Standardy równoważonej mobilności w projektowaniu dla gminy miasta Gdyni” stanowiącym wytyczne do przygotowania projektów budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych oraz przestrzeni publicznych. Wymienione priorytety projektowe dla dróg rowerowych uwzględnione zostaną także w powstającej Strategii Rowerowej dla Gdyni do 2030 roku.

mapka obecnych i realizowanych aktualnie tras rowerowych w obrębie Gdyni //mat.prasowe Gdynia Mobilna
mapa istniejących tras rowerowych w obrębie Gdyni //mat.prasowe Gdynia Mobilna

Mapa do pobrania

Jeśli macie pytanie dotyczące ww. tematów zapraszamy do kontaktu:

Wydział Inwestycji
Referat Zrównoważonej Mobilności:
e-mail: mobilnosc@gdynia.pl
numer telefonu: 
58 527 29 80 
58 527 29 81


  • ikonaOpublikowano: 05.06.2023 06:41
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.06.2023 08:07
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Matejczyk-Waletko
ikona