Gdynia Mobilna

Strategia Rowerowa: pytamy studentów i rozpoczynamy konsultacje

Budynek Uniwersytetu Morskiego, plac przed budynkiem, zaparkowany samochód, na pierwszym planie przejeżdża kobieta na czarnym rowerze

Czy drogi rowerowe przy uczelniach - np. Uniwersytecie Morskim (na zdjęciu) - mogą zapełnić się studentami jadącymi na zajęcia? Tak, chociaż potrzeba cyklu zmian - konsultacje pomagają określić, czego konkretnie oczekują żacy, fot. Kamil Złoch

Dziś najczęściej wybierają inne środki transportu, ale aż 75% z nich jest gotowych przesiąść się na rower – studenci z gdyńskich uczelni mogą być siłą, która rozpocznie zmiany i nakłoni do zrównoważonej mobilności resztę gdynian. Miasto przygotowuje Strategię Rowerową, a w toku konsultacji do dyskusji o tym, co ułatwi i zachęci do częstszej jazdy na jednośladach młodych mieszkańców pytano m.in. o ich oczekiwania, motywacje do wyboru innej formy transportu czy osobiste przekonania. Wkrótce na temat rowerowych planów Gdyni będą też mogli wypowiedzieć się wszyscy zainteresowani.


Co studenci sądzą na temat regularnych podróży rowerem? Co musi się znaleźć na terenie ich uczelni, żeby czuli się komfortowo przy takiej formie dojazdu na zajęcia? Wreszcie: czy są gotowi i chętni do tego, żeby zamienić auto lub fotel w autobusie na rowerowe siodełko?

To część z całego zestawu pytań, na które w tym tygodniu odpowiadali młodzi mieszkańcy studiujący na lokalnych uczelniach: Uniwersytecie Morskim i Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. Cel? Uzupełnienie przygotowywanej właśnie przez miasto Strategii Rowerowej o cenne uwagi dotyczące przemyśleń młodego pokolenia – cenne, bo wkrótce i oni będą dojeżdżać do pracy, na zakupy, czy do szkół i przedszkoli, do których będą uczęszczać ich dzieci. Od tego, jak łatwo będzie wykonać te podróże rowerem zależy, czy zmienią się transportowe przyzwyczajenia.

Co zmienić? Odpowiedź znają mieszkańcy

 
Ruszył cały proces konsultacji, czyli jeden z najważniejszych elementów przygotowywania szerokiego planu na to, jak w ciągu najbliższych kilkunastu-kilkudziesięciu lat zmieni się rowerowa infrastruktura w mieście. Wspomniana strategia to dokument, który określi długofalowo najważniejsze wyzwania i potrzeby rowerzystów, aż do roku 2030 – kompleksowo, bo poczynając od sieci dróg rowerowych, aż po kampanie promocyjne czy dotowanie inwestycji we własne jednoślady.W auli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do podzielenia się swoimi aktualnymi przemyśleniami i opiniami na temat poruszania się po Gdyni rowerem zachęcono około 160 osób. Uczestników pierwszych konsultacji strategii rowerowej powitał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- Spotkanie dotyczy ruchu rowerowego w naszym mieście, identyfikacji wyzwań oraz określenia potrzeb studentów w zakresie infrastruktury, usług, działań promocyjno-edukacyjnych związanych z rozwojem ruchu rowerowego. To wszytko w ramach opracowywanej przez nas Strategii Rowerowej na lata 2023-2030. Konsultacje odbywają się z udziałem ekspertów w zakresie mobilności miejskiej oraz planowania przestrzennego, omówiliśmy założenia Strategii Rowerowej oraz standardów równoważenia mobilności w projektowaniu dla miasta Gdyni, a także przeprowadziliśmy tematyczne badanie wśród studentów. Wzięli w nim udział studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji  w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej. To kolejne działanie, które podejmujemy wspólnie z Referatem Zrównoważonej Mobilności Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Gdyni, mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury dla jednośladów w Gdyni - podsumowuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, ds. rozwoju.

Poza samymi studentami, na miejscu pojawili się też goście w roli ekspertów, którzy przedstawili szerszą perspektywę na to, jak obecnie wygląda rowerowa Gdynia. Wśród nich przedstawiciele środowiska akademickiego, jednostek miejskich – w tym przede wszystkim Referatu Zrównoważonej Mobilności, który skupia się na tematyce rowerowej, Rady Miasta Gdyni czy lokalnych przedsiębiorców.

- Uczelnie są dużymi i codziennymi generatorami ruchu w mieście, choć ze względu na zróżnicowany program zajęć nie są wcale łatwym do obsługi generatorem ruchu. (…) Ruch rowerowy jest niedoceniany, natomiast jest bardzo ważny. W mieście takim jak Gdynia, które ma dość skomplikowaną topografię, zaczynają nam przychodzić z pomocą również rowery elektryczne i od kilku lat widzimy stopniowy wzrost udziału rowerów elektrycznych. Myślę, że rower w mieście ma przed sobą przyszłość. Pokazała to pandemia, pokazało to szaleństwo na rynku cen paliw w ostatnim roku - rower jest odporny na takie zakłócenia – zaznaczył dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, zawodowo - wykładowca akademicki zajmujący się rynkiem transportowym.

- Komisja Europejska przeprowadziła badania wśród młodych ludzi i te badania wykazały, ze młodzież bardziej woli się przemieszczać po aglomeracji transportem publicznym - nawet nie samochodem, hulajnogą czy rowerem. Pytanie: dlaczego? Dlatego, że mogą być online, w sieci i to jest wyzwanie: żeby zachęcać młodych ludzi też do tzw. mobilności aktywnej, dbania o szeroko pojętą jakość życia. (…) My (Uniwersytet Morski w Gdyni – dop. red.) mamy też ambicję, żeby stworzyć tzw. plan mobilności dla naszej uczelni, która jest dużym generatorem ruchu. Chcielibyśmy do tego podejść systemowo, właśnie we współpracy z miastem odpowiednio zaplanować infrastrukturę i też pokazywać dobre przykłady – podkreślił dr hab. Adam Przybyłowski, kierownik Zakładu Transportu i Logistyki na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Studenci są gotowi na zmiany


Strategia to konkretne cele i założenia, dlatego wymaga też konkretnej wiedzy. Konsultacje to kopalnia danych na temat tego, gdzie, jak i dlaczego pokolenie dzisiejszych studentów wykorzystuje rowery do przemieszczania się. Żeby to sprawdzić, w czasie spotkania wszyscy uczestnicy odpowiedzieli na kilkanaście pytań dotyczących np. sposobu dojazdu na uczelnię, motywacji do wyboru konkretnego środka transportu, oczekiwań w zakresie rowerowych udogodnień, a nawet… osobistych odczuć towarzyszących jeździe na dwóch kołach.

Studenci dowiedzieli się, czym w ogóle jest rowerowa strategia i co może zmienić w poruszaniu się po mieście,fot. Kamil Złoch
Studenci dowiedzieli się, czym w ogóle jest rowerowa strategia i co może zmienić w poruszaniu się po mieście, fot. Kamil Złoch

- Jesteśmy już po diagnozie stanu istniejącego i na tym etapie konsultujemy się z różnymi grupami interesariuszy, w tym ze studentami, dlatego dzisiaj się spotykamy, właśnie po to, żeby określić ich potrzeby, zidentyfikować wyzwania związane z ruchem rowerowym i dotyczące ruchu rowerowego na uczelni oraz określić możliwości współpracy pomiędzy miastem a uczelniami – wyjaśnia Justyna Suchanek z Referatu Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

- Studenci mają największy wpływ na to, jak wyglądać będzie przyszłość. Jeżeli dzisiejsze pokolenie zacznie korzystać z roweru, to kolejne pokolenie podejdzie do tematu z większą chęcią, z większą aktywnością i stanie się to bardziej normalne. Dążymy do tego, żeby nasze podróże wyglądały bardziej tak, jak w Holandii, Finlandii, Danii, żebyśmy częściej korzystali z roweru i żeby nie był to jedynie środek rekreacji, ale również środek komunikacji – mówi Marika Domozych, radna miasta Gdyni, która również brała udział w konsultacjach ze studentami.

Czego dowiedzieliśmy się z ankiety przeprowadzonej wśród gdyńskich studentów? Przede wszystkim: miażdżąca większość z nich dociera na uczelnię samochodem (29%), autobusem (24%) lub koleją (15%), ale – co ciekawe – łącznie aż 75% z nich deklaruje, że chce w przyszłości korzystać z roweru. Może ich zmotywować głównie konkurs lub zorganizowana wokół tej idei społeczność bądź wydarzenie, a jako najważniejszej zmiany oczekują bezpiecznych miejsc do parkowania rowerów oraz lepszych dróg rowerowych. Ważne dla młodych ludzi jest też udostępnienie systemu roweru miejskiego, dofinansowywanie zakupu elektryków lub możliwość skorzystania z wypożyczalni.

Co najważniejsze, większości z nich rower kojarzy się ze swobodą i wolnością (łącznie 55%), a w znacznej większości nie jest postrzegany jako rozwiązanie gorsze od jazdy samochodem – to dobry prognostyk na przyszłość. Część ze studentów podzieliła się też swoimi osobistymi uwagami przez specjalną platformę badawczą, w trakcie trwania spotkania.

Poniżej prezentacja z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród studentów oraz - na ostatniej stronie - zgłoszonymi uwagami uczestników.

/storage/uzytkownicy/galeriagdynia@gmail.com/!2023/ZDJECIA/05 Maj/2023-05-10 Konsultacje strategii rowerowej na uczelniach KZ/Konsultacje - wyniki.pdf

Wkrótce głos dla wszystkich


To dopiero początek całej drogi, która czeka Gdynię w toku rowerowych zmian. Strategia, zanim przybierze ostateczną formę, trafi jeszcze pod oko kolejnej grupy – tym razem wszystkich mieszkańców, którzy chcą zabrać głos i podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi jazdy na rowerze po Gdyni.

Jeszcze w maju tego roku Referat Zrównoważonej Mobilności opublikuje kolejną ankietę, która pomoże zidentyfikować najważniejsze potrzeby i oczekiwania. Będzie mógł wypełnić ją każdy zainteresowany, któremu zależy na poprawie warunków dla zrównoważonego transportu w mieście. Wyniki konsultacji w dużej mierze wpłyną na to, jak będzie wyglądać ostateczna wersja dokumentu. Zakładany termin przyjęcia gotowego opracowania to natomiast jesień tego roku.

Na ten moment Strategia Rowerowa dla Gdyni do roku 2030 zakłada skupienie uwagi i możliwości na trzech głównych elementach:

  • infrastrukturze: trasach, parkingach, stojakach, stacjach napraw, miejscach odpoczynku czy dostępności sprzętu i pojazdów na rynku;
  • promocji: zwiększaniu rowerowej świadomości gdynian, organizacji kampanii promocyjno-edukacyjnych, informowaniu, aktywizacji mieszkańców w rowerowych konkursach czy budowaniu poczucia wspólnej odpowiedzialności za to, jak rozwija się rowerowy klimat w mieście;
  • usługach: dofinansowaniach do zakupu rowerów i sprzętu, wypożyczalniach, systemach sharingowych, serwisach, planowaniu podróży czy doradztwie dla instytucji.

/storage/uzytkownicy/galeriagdynia@gmail.com/!2023/ZDJECIA/05 Maj/2023-05-10 Konsultacje strategii rowerowej na uczelniach KZ/Strategia Rowerowa - 10052023.pdf

To nie koniec pytań i zbierania opinii - konsultacje dotyczące Strategii Rowerowej dla Gdyni rozpoczęły się panelem dyskusyjnym ze studentami dwóch uczelni na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, natomiast wszyscy mieszkańcy będą mogli też lada moment wziąć udział w konsultacjach dot. ruchu rowerowego w trakcie trwania Pikniku Energetycznego w Gdyni (27 i 28 maja).

Już teraz masz istotne uwagi na temat ruchu rowerowego w Gdyni lub ciekawe pomysły na zmiany? Można przesyłać je cały czas, bezpośrednio na adres mailowy mobilnosc@gdynia.pl.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię

Kontakt

  • ikonaOpublikowano: 11.05.2023 15:15
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.05.2023 17:05
  • ikonaZmodyfikował: Kamil Złoch
ikona

Zobacz także